závodní dráha

Vážení zákonní zástupci, níže uvádíme nabídku zájmové činnosti pro školní rok 2023/2024, kde lze předběžně elektronicky registrovat účast žáka/žákyně ve vybraném kroužku. V případě odpovídajícího zájmu o konkrétní útvar bude začátkem září upřesněn konkrétní termín jeho konání. Lektor každého kroužku poté rozdá žákům/žákyním závazné papírové přihlášky s uvedenými platebními podmínkami, termínem konání a dalšími podrobnostmi. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nelze v současné době uvést přesné termíny konání jednotlivých kroužků. Pro žáky mladšího školního věku (1. stupeň) se jako obvykle předpokládá plynulá návaznost na dopolední vyučování.

Elektronická evidence zájmu o jednotlivé kroužky přímo organizované ZŠ Lupáčova bude ukončena ke dni 15. 9. 2023. Poté se obracejte přímo na lektory kroužků (prijmeni@lupacovka.cz), případně na kopecky@lupacovka.cz

KROUŽKY ORGANIZOVANÉ ŠKOLOU ZAČÍNAJÍ V TÝDNU OD 2. 10. 2023.

KROUŽKY JINÝCH ORGANIZÁTORŮ PODLE JEJICH POKYNŮ.

JAZYKOVÉ KROUŽKY

Anglický jazyk pro 1. ročník organizuje DDM ULITA v ZŠ Lupáčova  prosíme všechny přihlášené a další zájemce o registraci na webu DDM Ulita. Termíny jsou upraveny tak, aby žáci ve školní družině zmeškali případnou vycházku pouze 1 x týdně. Kurzy Aj pro 1. ročník povedou v ZŠ Lupáčova lektoři DDM Ulita. Kroužek angličtiny pro první třídy, ve kterém se děti naučí mít anglický jazyk opravdu rádi. Výuka je obohacená o nejrůznější hry, písničky i další aktivity, díky kterým se děti jazyk naučí přirozeně. Kroužek dětem rozšíří slovní zásobu, naučí je skládat věty v angličtině a hlavně je zbaví strachu z mluvení. Lektorka klade důraz na individuální přístup.

Termíny a odkazy na přihlášení jsou uvedeny níže:

–>Anglický jazyk pro 2. ročník<– – organizuje ZŠ Lupáčova (Eva Kšírová)

Cílem kroužku je, aby si žáci nadále vytvářeli pozitivní vztah k anglickému jazyku. Kroužek navazuje na tematický plán výuky angličitny ve 2. ročníku a přidává témata a obsahy. Žáci pomocí pracovních listů, poslechů, praktických cvičení, didaktických karet, cvičeních na interaktivní tabuli a her upevňují svoje předchozí znalosti a dále získávají nové (rozšíření slovní zásoby, gramatiky). Pracují samostatně i ve skupinkách. Kroužek je dále zaměřen na to, aby se žáci zbavili ostychu při komunikaci v cizím jazyce. Počet dětí ve skupině kroužku (zatím podle online přihlášek): 1. skupina 17 žáků, 2. skupina 17 žáků
termín: úterý 14:00 – 15:00 + nový termín z důvodu velkého zájmu 13:00 – 14:00

 

–>Anglická konverzace pro 3. ročník<–

Kroužek probíhá 1 x týdně v délce 60 minut; termín: pondělí 13:30 – 14:30, ZAČÁTEK 2. 10. 2023

1. pololetí = 15 lekcí = 2190,- Kč

organizátor: krouzky.cz

 

–>Anglická konverzace pro 4. ročník<–

Kroužek probíhá 1 x týdně v délce 60 minut; termín: středa 13:45 – 14:45, ZAČÁTEK 4. 10. 2023

1. pololetí = 15 lekcí = 2190,- Kč

organizátor: krouzky.cz

 

–>Kurz anglického jazyka 2023/2024<–

OD ŘÍJNA 2023

  • 5. třída – Po 13:15-14:15 – učebna č. 65 – 2. patro
  • 7. třída – Po 14:15-15:15 – učebna č. 65 – 2. patro
  • 6. + 7. třída – Po 15:15-16:15 – učebna č. 65 – 2. aptro
  • 8. + 9. třída: Út 15:15-16:15 – učebna č. 65 – 2. patro
  • Kurzy jsou součástí iniciativy radnice MČ podpořit výuku AJ na Praze 3. Jsou určeny žákům 5.—9. tříd.
  • Kroužek ve školním roce 2023/2024 probíhá od října do června, každá lekce trvá 60 min. Maximální kapacita je 12 žáků.
  • Výuka v kroužku probíhá s kvalifikovaným rodilým mluvčím angličtiny. Lektor si připravuje pro děti aktivity, které se zaměřují zejména na aktivní komunikaci. Děti si vybudují a upevní aktivní slovní zásobu a naučí se používat základní prostředky komunikativní gramatiky. Naším cílem je, aby se dítě seznámilo s cizím jazykem tak, jak ho používají rodilí mluvčí a odbouralo strach a ostych z používání angličtiny.
  • Vzhledem k velikému zájmu o tyto kurzy a z důvodu, aby mohlo být i nadále garantováno místo všem zájemců o kurz, je od školního roku 2022/2023 zavedena spoluúčast rodičů 500,- na pololetí na žáka, běžná cena kurzu se pohybuje cca 2 500,- na pololetí.
  • Aby kurzy zůstaly dostupné i dětem ze sociálně slabších rodin, je možné požádat o prominutí spoluúčasti na kurzovném. Žádost o prominutí spoluúčasti a její podmínky naleznete zde nebo na stránkách MČ Praha 3.
  •  V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na emailu skola@spevacek.info nebo na tel. +420 608 602 611.

Přípravné jazykové kurzy pro 5. ročník (Nj, Šj, Fj) – žáci již odevzdávali písemné zájemky na konci školního roku 2022/2023, v září dostanou od lektorů písemnou závaznou přihlášku

německý jazyk pro 5. ročník – 1 x 1 hodina týdně: úterý 13:05 – 14:05

francouzský jazyk pro 5. ročník – 1 x 1 hodina týdně: úterý

španělský jazyk pro 5. ročník – 1 x 1 hodina týdně: pondělí NEBO čtvrtek

PŘÍPRAVNÉ KURZY PRO ŽÁKY 9. ROČNÍKU

–>Přípravný kurz na přijímací zkoušky na SŠ<– – český jazyk 9. ročník – úterý 14:00 – 15:00, od 3. 10. 2023 do začátku dubna 2024, cena za celé období 500,- Kč
V kurzu budeme pracovat s testovými otázkami testů jednotných přijímacích zkoušek z českého jazyka na čtyřleté maturitní obory.
–>Přípravný kurz na přijímací zkoušky na SŠ<– – matematika 9 . ročník – čtvrtek 14:00 – 15:00, od 5. 10. 2023 do začátku dubna 2024, cena za celé období 500,- Kč 

 

KROUŽKY ICT

–>Rozvoj algoritmického myšlení pro 1. ročník<– – M. Fejtková – kroužek je zaměřen na logické a algoritmické myšlení. Žáci formou her, aplikací a jednoduchých robotických hraček řeší jednoduché úkoly, rébusy a hříčky. Kromě počítačů jsou v kroužku využíváni Ozoboti, Beeboti nebo stavebnice WeDo. Středa 13:15 – 14:15. V případě vyššího zájmu žáků Pondělí 14:00 – 15.00

–>Rozvoj algoritmického myšlení pro 2. ročník<–– P. Vaňková, M. Fejtková – kroužek je zaměřen na logické a algoritmické myšlení. Žáci formou her, aplikací a jednoduchých robotických hraček řeší jednoduché úkoly, rébusy a hříčky. Kromě počítačů jsou v kroužku využíváni Ozoboti, Beeboti nebo stavebnice WeDo. Pátek 13:00 – 14:00. KROUŽEK BUDE OTEVŘEN

–>Polytechnický klub pro 2. stupeň<– – P. Vaňková – kroužek je rozdělen do 10 samostatných workshopů, kdy žáci přicházejí do styku s různými typy aplikací, programovatelných stavebnic a robotických hraček a dalších technologií. Tyto workshopy by měly ukázat žákům možnosti propojení technologií a techniky. V letošním roce jsou připraveny např. i Microbity. Není vyloučena ani návštěva některé z velkých společností nebo výstavy. Pátky 14:00 – 17:00.

–>Psaní všemi deseti a typografie<– –  Kroužek je zaměřen na dovednost psaní všemi deseti prostřednictvím vybraných aplikací a her, které žáky vedou k seznámení s desetihmatovou metodou psaní. Vybrané aplikace představují psaní deseti hravou formou. Dále si žáci v rámci kroužku procvičí i typografické úpravy textu v různých aplikacích. Kroužek je určen pro žáky 4.-9. třídy, nezávisle na tom, jestli jsou úplní začátečníci, nebo zda se již k psaní všemi deseti i třeba v průběhu distančního vzdělávání dostali. Pondělí 14:00 – 15:00, případně jiný termín.

–>Malý grafik<– P. Vaňková – pro žáky 3. – 5. ročníku – kroužek je zaměřený na principy práce s multimédii, tvorbu multimediálních výstupů od zvuku a obrázky až k videu a animaci. Pro tvorbu výstupů budou žáci využívat dostupný software, ale i hardware. Tento kreativní kroužek umožňuje propojení výtvarného a technického světa. Středa 13:15 – 14:15. V případě vyššího zájmu žáků Středa 14:15-15.15 KROUŽEK BUDE OTEVŘEN

 

ESTETICKO – UMĚLECKÉ KROUŽKY

–>Výtvarný kroužek pro 1. stupeň<– čtvrtek 14:15 – 15:15

„Cesta kolem světa“

V našem výtvarném kroužku nebudeme s dětmi jen kreslit a malovat, ale také tvořit, vymýšlet a poznávat. Tématem nám bude celý svět kolem nás a jeho různé kultury, barvy a rozmanitosti. Podíváme se společně do různých kontinentů a zemí. Společně budeme vyrábět a tvořit různé výrobky, které tyto země symbolizují. Na vytvoření zeměkoule použijeme různé materiály. Zapojíme se také do výzdoby školy. V průběhu tohoto roku budeme také poznávat styl různých známých malířů. Vyzkoušíme si mnoho výtvarných technik a také kreslit podle jednoduché předlohy, aneb kreslíme to, co vidíme.

Inspirací nám budou také zvířata, roční období a příroda všude kolem nás. Čeká nás rok plný hravého tvoření, vyrábění a zábavy.

–>Hra na kytaru<– – od 3. ročníku, úterý od 14:00, J. Kudynová

–>Hra na kytaru<– – DDM ULITA v ZŠ Lupáčova – –>čtvrtek 15:30 – 16:30<–

–>Výrazový tanec<– – starší žáci (2. stupeň) – L. Krenková, pátek 14:15 – 15:15, lenka.krenk@seznam.cz

–>Výrazový tanec<– – mladší žáci (1. stupeň) – L. Krenová, pátek 15:45 – 16:45, lenka.krenk@seznam.cz

–>Flétna<– 6 – 11 let – DDM ULITA v ZŠ Lupáčova, –>úterý 12:30 – 14:15<–

Zobcová flétna je ideální hudební nástroj pro začátečníky. Někdy slouží jako příprava pro jiné dechové nástroje, pokud Vás ale chytne za srdce, poznáte díky ní i hudební klenoty. Pro děti je vhodná pro svou snadnost a rychlou možnost hraní písniček i drobnějších skladbiček. Lektorka Jana učí s individuálním přístupem a vybírá repertoár každému na míru. Od písniček po Vivaldiho. Tak nádech, výdech, začínáme…..

 

KLUB NADANÝCH ŽÁKŮ 

lektorka Alena Špádová, spadova@lupacovka.cz

Rozvoj logického myšlení, všeobecných znalostí a vlastní kreativity zábavnou formou. Během setkání se děti zapojují do týmové práce celé skupiny, ale dostávají také prostor pro svou individuální kreativitu. Kroužek je zastřešen Mensou České republiky.

termín pro 1. ročník: úterý 13:00 – 14:00 – přihlašování –>ZDE<–

Termín pro žáky 2. – 5. tříd: každý čtvrtek od 13:00 do 14:00 hod. (kapacita této skupiny je v současné době naplněna, v případě zájmu si rezervujte místo u lektorky).

 

 

TĚLOVÝCHOVNÉ KROUŽKY

–>Šachový klub<–  pátek 13:00 – 15:00 KROUŽEK BUDE OTEVŘEN

–>Florbal pro 1. až 3. ročník<– – J. Šerf – úterý 14:50 – 15:50 kroužek bude otevřen

–>Florbal pro 4. až 7. ročník<– – J. Šerf – pondělí 17:00 – 18:00

–>Florbal Olymp pro 1. až 5. ročník<– – v ZŠ Lupáčova, úterý 16:00 – 17:00, středa 16:00 – 17:00

První hodiny proběhnou v úterý 3.10.2023 a ve středu 4.10.2023

Poslední hodiny proběhnou v úterý 28.5.2024 a ve středu 29.5.2024

–>Badminton 2<– – pro 4. až 7. ročník, J. Šerf, pondělí 15:45 – 16:45

–>Kroužek plavání pro 1. a 2. ročník<– 

Délka kurzu:                    II. pololetí 2023/2024

Termín :                           ČTVRTEK, jsou připraveny 3 kurzy podle dovedností 13:50-15:00

Zahájení:                          14. 2. 2024

Ukončení                         20. 6. 2024

Počet lekcí:

Délka lekce:                     45 min

Místo konání:                  plavecký bazén Olšanka, Praha 3

Cena:                                3 780 Kč

Kurz bude probíhat v plaveckém bazénu sportcentra Olšanka hned naproti škole. Trenér bude děti z družiny vyzvedávat 10 minut před začátkem lekce ve 13:50 a odvede děti na bazén, kde dohlédne na převlečení a hygienu a zahájí plavecký výcvik v délce 45 min. Děti musí být při převlékání a hygieně samostatné.

Po skončení lekce děti opět doprovodí do družiny v 15:00.

Děti budou rozděleny do 2-3 plaveckých skupin dle dovedností. Každou skupinu povede jeden trenér.

S sebou: plavky, ručník, ťapky na bazén, župan pro zmrzlíky, brýle a plavecká čepice nepovinné

Po vyplnění elektronické přihlášky obdrží rodič e-mailem potvrzení o přihlášení dítěte do kroužku včetně informací k platbě.

Storno podmínky:

Kurzovné se nevrací.

Při souvislé nemoci delší než 3 týdny ve 2.pololetí 2023/2024 poskytujeme na vyžádání slevu 10-15 % (podle délky nemoci) na kurzovné v druhém pololetí. Nutné potvrzení od lékaře.

Kurz bude otevřen pouze v případě minimálního obsazení 18 dětí.

Mgr. Ondřej Šimáček

Plavecká škola ACTIVITY CLUB

tel.: 603 591 017

E-mail: ondrejsimacek@activityclub.cz

Web: www.activityclub.cz

 

–>Inline bruslení<–

6 lekcí
ČTVRTEK 15:30 – 16:45,  21. 9. 2023 – 9. 11. 2023
ZŠ Lupáčova, Praha 3
Kurz probíhá na dlouhém chodníku před ZŠ Chelčického (u tenisových kurtů) nebo lze bruslit v parku Parukářka (pro pokročilejší bruslaře).
990,- Kč

Instruktor si děti vyzvedne ve družině ZŠ Lupáčova a po skončení kroužku děti do družiny opět odvede.

Kurz si klade za cíl seznámit děti s inline bruslením jako s populárním a stále se rozšiřujícím sportem. Naučíme je zábavnou formou bruslařským dovednostem (brzdění, zatáčení atd.) a základům bezpečnosti (nošení ochranných pomůcek).

–>Gymnastika pro děti<– – Kroužek bude probíhat v sokolovně Žižkov I. Trenér si bude vyzvedávat děti v družině cca 20 minut před začátkem lekce, aby společně stihli včas přejít do sokolovny. Po skončení lekce trenér děti opět vrátí do družiny. Prostor: Sokol Žižkov; čas: 13:45 – 14:45; období: 15. 2. 2024 – 30. 5. 2024 = 2. POLOLETÍ – bez prázdnin, ředitelského volna, státních svátků.

Basketbal Sokol Žižkov – přípravka

– pro chlapce narozené v letech 2013 – 2015 (přípravka U10 – úplní začátečníci) – info  –>ZDE<–

– doplnění družstva U12 (ročníky 2012 a 2013) – info –>ZDE<–

 

NABÍDKA KROUŽKŮ DDM ULITA

Vážení rodiče,
rádi bychom vás informovali o nabídce kroužků od DDM Ulita Praha 3
Celou nabídku kroužků pořádaných na ZŠ Lupáčova a nebo v DDM Ulita naleznete na https://www.ulita.cz/krouzky

 

Výtvarné tvoření probíhá od října do června každé úterý od 14.00 do 15.30 hodin. Kroužek navštěvuji žáci ze všech oddělení školní družiny. Účastníci jsou rozdělení do dvou skupin podle věku. První skupinu tvoří žáci 1. ročníku, druhou skupinu tvoří žáci 2. a 3. ročníku.  Cílem kroužku je, aby si žáci prakticky osvojili potřebné výtvarné dovednosti a techniky, rozvíjeli svou přirozenou potřebu vlastního výtvarného vyjádření, svou fantazii a prostorovou představivost, smysl pro originalitu a vlastní výraz. Zároveň se v již osvojených postupech průběžně zdokonalují. Naše výtvory zdobí galérie Lupa i prostory školní družiny. Zapojujeme se do nejrůznějších činností a výtvarných soutěží, například Mezinárodní výtvarná soutěž Lidice.

V koláži vidíte ukázky naší činnosti.

 

Milí zájemci o francouzštinu, vzhledem k mému rozvrhu bude kroužek v tomto  školním roce v PONDĚLÍ od 13:15 do 14:15 v učebně francouzštiny č. 95. V případě velkého zájmu je možné přidat hodinu pro další skupinu ve čtvrtek od 14:15 do 15:15 (min. počet dětí v obou skupinách je 10).

Na kroužku budeme pracovat s učebnicí Le français entre nous 1 (nakladatelství FRAUS, staré vydání), děti budou potřebovat také jeden linkovaný sešit formátu A4, kam si budou vlepovat materiály z hodin.

Cílem kroužku je, aby se žáci seznámili nejen s francouzštinou, ale i reáliemi. Nedílnou součástí kroužku je také ochutnávka palačinek a hraní pétanque.

Papírové přihlášky dostanou děti během prvního školního týdne. V případě doplňujících dotazů mě neváhejte kontaktovat na mailu braunova@lupacovka.cz

Těším se na vás! À bientôt!

 

děti

Dne 13. 12. 2019 navštívili žáci – členové Klubu nadaných dětí Fakultu biomedicínského inženýrství (FBMI) v Kladně. V mikroskopické laboratoři děti provedly vlastní preparaci vzorku, v laboratoři kontaktních čoček si vyzkoušely, jaká je práce očních lékařů. V laboratoři JIP (jednotka intenzivní péče) se dětem podařilo „rozdýchat“ umělého pacienta.

děti a mikroskop umělý pacient

děti

Kroužek francouzštiny je zejména pro žáky 5. ročníku, kteří si v budoucnu chtějí zvolit francouzštinu jako druhý cizí jazyk. Kroužek je ale i pro žáky, kteří by si rádi francouzštinu vyzkoušeli nebo se naučili základy dalšího cizího jazyka.

Kroužek se v letošním roce koná 1x týdně 60 minut a to v úterý od 13.15. do 14.15 v učebně francouzštiny (č. 95, 3. patro)

Na kroužku pracujeme s učebnicí Le français entre nous 1 (staré vydání), se kterou pak pokračujeme i v 6. ročníku. Pracovní sešity zatím nepotřebujeme. Děti by měly mít linkovaný sešit A4.

Cílem je seznámit žáky nejen s jazykem, ale i kulturou Francie. Na kroužku hrajeme různé jazykové hry, posloucháme písničky a děláme tematicky zaměřené projekty. Žáci se naučí základní pozdravy, zvládnou se představit, dozví se různé zajímavosti a získají slovní zásobu k daným tématům (abeceda, čísla, roční období, měsíce, rodina, zvířata a další).

Nedílnou součástí kroužku se také stala ochutnávka palačinek, která je u dětí velmi oblíbená. V posledních letech jsme také přidali hraní hry pétanque v nedalekém parku.

Na kroužku pracujeme s učebnicí Le français entre nous 1 (staré vydání), se kterou pak pokračujeme i v 6. ročníku. Pracovní sešity zatím nepotřebujeme. Děti by měly mít linkovaný sešit A4.

Budu se těšit, že si vaše děti vyberou tento krásný jazyk, kterým se domluví na čtyřech kontinentech a který je oficiálním jazykem mnoha mezinárodních institucí (OSN, UNESCO, Evropská Unie, Mezinárodní olympijský výbor atd.).

V případě dotazů ohledně kroužku mi prosím napište na adresu: braunova@lupacovka.cz

Sešitkniha

 

Vážení rodiče,

vzhledem k dlouhodobé nepřítomnosti pana učitele Šerfa dochází od 1. 4. 2019 ke změně lektorů kroužků florbalu a badmintonu.

badminton: pondělí 17:00 – 18:00 – Z. Klonová: klonova@lupacovka.cz

florbal pro 4. – 7. ročník: pondělí 15:45 – 16:45 – H. Šípová: sipova@lupacovka.cz

florbal pro 1. – 3. ročník: úterý 14:45 – 15:45 – J. Průšek: prusek@lupacovka.cz

Hodiny zájmových útvarů, které nebudou realizovány do 31. 5., kdy se činnost kroužků každoročně uzavírá, budou nahrazeny v měsíci červnu.

Děkujeme za pochopení.