Vážení rodiče,

radnice městské části Prahy 3 v rámci podpory výuky anglického jazyka poskytla dotace na příměstské tábory s angličtinou vedené rodilými mluvčími tak, aby jejich cena byla pro děti z Prahy 3 dostupná.

Skvělý program na letní prázdniny pro děti ve věku 10–15 let – dopoledne výuka angličtiny interaktivní formou, odpoledne zábava venku v angličtině s kvalifikovanými lektory.

 • 40 hodin týdně angličtiny s rodilým mluvčím
 • malé skupinky do 10 dětí
 • dotovaná cena pro děti z Prahy 3 je 1550,- 
 • v ceně materiály, program, vstupné, obědy

Summercampy mají skvělé ohlasy u dětí i rodičů.

Hezké prázdniny přeje za tým odboru školství Prahy 3

Dagmar Ouřadová

Ulita_Summer-camp_plakat_2023

Přihlášky přes DDM Ulita pod proklikem níže. 

 • Summer Camp 1, Klinika techniků, děti 10—12 let, 10. 7. — 14. 7. 2023, 9—17 h (více informací na DDM Praha 3 – Ulita)
 • Summer Camp 2, Klinika techniků, děti 12—15 let, 17. 7. — 21. 7. 2023, 9—17 h (více informací na DDM Praha 3 – Ulita)
 • Summer Camp 3, Klinika techniků, děti 10—12 let, 24. 7. — 28. 7. 2023, 9—17 h (více informací na DDM Praha 3 – Ulita)
 • Summer Camp 4, Klinika techniků, děti 10—12 let, 31. 7. — 4. 8. 2023, 9—17 h (více informací na DDM Praha 3 – Ulita)
 • Summer Camp 5, Klinika techniků, děti 12—15 let, 7. 8. — 11. 8. 2023, 9—17 h (více informací na DDM Praha 3 – Ulita)
 • Summer Camp 6, Klinika techniků, děti 10—12 let, 14. 8. — 18. 8. 2023, 9—17 h (více informací na DDM Praha 3 – Ulita)

Summercampy jsou součástí širší iniciativy MČ Praha 3 na podporu výuky angličtiny, součástí jsou též bezplatné kurzy AJ s rodilým mluvčím pro děti 5. — 9. tříd, bezplatná výuka AJ pro pedagogy a další.

 

–>Kroužek plavání pro 1. a 2. ročník<– 

INFORMACE PRO RODIČE

Kurz:                            plavecký výcvik pro děti ZŠ Lupáčova

Délka kurzu:                II. pololetí 2022/2023

Termín :                       ČTVRTEK, 13:50-15:00

Zahájení:                     9. 2. 2023

Ukončení                     22. 6. 2023

Počet lekcí:                 18

Délka lekce:                45 min

Místo konání:              plavecký bazén Olšanka, Praha 3

Cena:                          3 420 Kč

Podrobné informace

Kurz bude probíhat v plaveckém bazénu sportcentra Olšanka hned naproti škole. Trenér bude děti z družiny vyzvedávat 10 minut před začátkem lekce ve 13:50 a odvede děti na bazén, kde dohlédne na převlečení a hygienu a zahájí plavecký výcvik v délce 45 min. Děti musí být při převlékání a hygieně samostatné.

Po skončení lekce děti opět doprovodí do družiny v 15:00.

Děti budou rozděleny do 3 plaveckých skupin dle dovedností. Každou skupinu povede jeden trenér.

S sebou: plavky, ručník, ťapky na bazén, župan pro zmrzlíky, brýle a plavecká čepice nepovinné

Po vyplnění elektronické přihlášky obdrží rodič e-mailem potvrzení o přihlášení dítěte do kroužku včetně informací k platbě.

Výcvik se nekoná v době školních prázdnin.

Storno podmínky:

Kurzovné se nevrací.

Při souvislé nemoci delší než 3 týdny v 2.pololetí 2022/2023 poskytujeme na vyžádání slevu 10-15 % (podle délky nemoci) na kurzovné v následujícím pololetí. Nutné potvrzení od lékaře.

Kurz bude otevřen pouze v případě minimálního obsazení 18 dětí.

Plavecká škola Activity Club, z.s.

Mgr. Ondřej Šimáček

Tel: 603591017

E-mail: ondrejsimacek@activityclub.cz

www.activityclub.cz

Výtvarné tvoření probíhá od října do června každé úterý od 14.00 do 15.30 hodin. Kroužek navštěvuji žáci ze všech oddělení školní družiny. Účastníci jsou rozdělení do dvou skupin podle věku. První skupinu tvoří žáci 1. ročníku, druhou skupinu tvoří žáci 2. a 3. ročníku.  Cílem kroužku je, aby si žáci prakticky osvojili potřebné výtvarné dovednosti a techniky, rozvíjeli svou přirozenou potřebu vlastního výtvarného vyjádření, svou fantazii a prostorovou představivost, smysl pro originalitu a vlastní výraz. Zároveň se v již osvojených postupech průběžně zdokonalují. Naše výtvory zdobí galérie Lupa i prostory školní družiny. Zapojujeme se do nejrůznějších činností a výtvarných soutěží, například Mezinárodní výtvarná soutěž Lidice.

V koláži vidíte ukázky naší činnosti.

 

závodní dráha

Vážení zákonní zástupci, níže uvádíme nabídku zájmové činnosti pro školní rok 2022/2023, kde lze předběžně elektronicky registrovat účast žáka/žákyně ve vybraném kroužku. V případě odpovídajícího zájmu o konkrétní útvar bude začátkem září upřesněn konkrétní termín jeho konání. Lektor každého kroužku poté rozdá žákům/žákyním závazné papírové přihlášky s uvedenými platebními podmínkami, termínem konání a dalšími podrobnostmi. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nelze v současné době uvést přesné termíny konání jednotlivých kroužků. Pro žáky mladšího školního věku (1. stupeň) se jako obvykle předpokládá plynulá návaznost na dopolední vyučování.

Elektronická evidence zájmu o jednotlivé kroužky přímo organizované ZŠ Lupáčova bude ukončena ke dni 16. 9. 2022. Poté se obracejte přímo na lektory kroužků (prijmeni@lupacovka.cz), případně na kopecky@lupacovka.cz

KROUŽKY ORGANIZOVANÉ ŠKOLOU ZAČÍNAJÍ V TÝDNU OD 3. 10. 2022.

KROUŽKY JINÝCH ORGANIZÁTORŮ PODLE JEJICH POKYNŮ.

JAZYKOVÉ KROUŽKY

Anglický jazyk pro 1. ročník organizuje DDM ULITA v ZŠ Lupáčova  prosíme všechny přihlášené a další zájemce o registraci na webu DDM Ulita. Termíny jsou upraveny tak, aby žáci ve školní družině zmeškali případnou vycházku pouze 1 x týdně. Kurzy Aj pro 1. ročník povedou v ZŠ Lupáčova lektoři DDM Ulita. Kroužek angličtiny pro první třídy, ve kterém se děti naučí mít anglický jazyk opravdu rádi. Výuka je obohacená o nejrůznější hry, písničky i další aktivity, díky kterým se děti jazyk naučí přirozeně. Kroužek dětem rozšíří slovní zásobu, naučí je skládat věty v angličtině a hlavně je zbaví strachu z mluvení. Lektorka klade důraz na individuální přístup.

Termíny a odkazy na přihlášení jsou uvedeny níže:

Anglický jazyk pro 2. ročník – organizuje ZŠ Lupáčova (E.K.) KROUŽEK BUDE OTEVŘEN

termín: pondělí 15:00 – 16:00

 

Anglický jazyk pro 3. ročník – organizuje ZŠ Lupáčova, (P. B.) KROUŽEK BUDE OTEVŘEN

Kroužek probíhá 1 x týdně v délce 60 minut; termín: pondělí 15:00 – 16:00

Žáci 3. ročníku mají možnost jednou týdně navštěvovat kroužek anglického jazyka. Během těchto hodin se nejen opakuje a upevňuje učivo probírané v hodinách anglického jazyka, ale také rozšiřuje slovní zásoba jednotlivých probíraných témat. Učivo procvičují psanou, mluvenou i poslechovou formou pomocí pracovních listů a konverzačních her.

Anglický jazyk pro 4. ročník – organizuje ZŠ Lupáčova, (L. V.)  KROUŽEK BUDE OTEVŘEN

Žáci 4. ročníku mají možnost jednou týdně navštěvovat kroužek anglického jazyka. Během těchto hodin se nejen opakuje a upevňuje učivo probírané v hodinách anglického jazyka, ale také rozšiřuje slovní zásoba jednotlivých probíraných témat. Učivo procvičují psanou, mluvenou i poslechovou formou pomocí pracovních listů, konverzačních her, zpracováváním a prezentováním projektů na probíraná témata.

Kroužek probíhá 1 x týdně v délce 60 minut; termín: středa 13:45 – 14:45, od 1. 2. 2023 13:30 – 14:30

–>Kurz anglického jazyka<– zdarma, s rodilým mluvčím, pro nadané žáky 5. – 9. ročníku škol MČ Praha 3 – zajišťuje MČ Praha 3

 • Po 14:15-15.15 – 5. třída, učebna č. 65, 2. patro
 • Po 15:15-16:15 – 7. třída, učebna č. 65, 2. patro
 • Út 14:15-15.15 – 6. třída, učebna č. 65, 2. patro
 • Út 15:15-16:15 – 8. a 9. třída, učebna č. 65, 2. patro

Přihlášení do volnočasového kurzu angličtiny na rok 2022/2023: Kurzy jsou součástí iniciativy radnice MČ podpořit výuku AJ na Praze 3 – pro žáky Prahy 3 jsou zdarma, případně za dobrovolný příspěvek, tak abychom mohli kurzy nabídnout, co největšímu počtu dětí. Každá lekce trvá 60 min. Předpokládá se 70% účast, případně včasná a odůvodněná omluva z účasti na kurzu. Při nedodržení podmínek se účastníci/jejich zákonní zástupci zavazují uhradit kurzovné až do výše 2 000 Kč. Výuka v kurzu probíhá s kvalifikovaným rodilým mluvčím angličtiny. Lektor si připravuje pro děti aktivity, které se zaměřují zejména na aktivní komunikaci. Děti si vybudují a upevní aktivní slovní zásobu a naučí se používat základní prostředky komunikativní gramatiky. Naším cílem je, aby se dítě seznámilo s cizím jazykem tak, jak ho používají rodilí mluvčí a odbouralo strach a ostych z používání angličtiny.

Přípravné jazykové kurzy pro 5. ročník (Nj, Šj, Fj) – žáci již odevzdávali písemné zájemky na konci školního roku 2021/2022, v září dostanou od lektorů písemnou závaznou přihlášku

německý jazyk pro 5. ročník – 1 x 1 hodina týdně: úterý 13:15 – 14:15

francouzský jazyk pro 5. ročník – 1 x 1 hodina týdně: úterý 13.10 – 14.10

španělský jazyk pro 5. ročník – 1 x 1 hodina týdně: čtvrtek 13:45-14:45

PŘÍPRAVNÉ KURZY PRO ŽÁKY 9. ROČNÍKU

Přípravný kurz na přijímací zkoušky na SŠ – český jazyk 9. ročník KROUŽEK BUDE OTEVŘEN
ÚTERÝ 15:00 – 16:00
V kurzu budeme pracovat s testovými otázkami testů jednotných přijímacích zkoušek z českého jazyka na čtyřleté maturitní obory.
Přípravný kurz na přijímací zkoušky na SŠ – matematika 9 . ročník KROUŽEK BUDE OTEVŘEN
PONDĚLÍ 14:05 – 15:05

 

Hravá čeština pro žáky 8. ročníku(V. J.)

Kroužek českého jazyka je realizován zejména pro žáky 8. ročníku, kteří si hravou formou chtějí rozvíjet své jazykové kompetence v mateřském jazyce. Cílem kroužku není pouze rozvíjení gramatických pravidel jazyka, ale i jeho užívání v psané a mluvené podobě. Součástí kroužku bude také hlubší seznamování se s českými spisovateli a literaturou.
Kroužek se bude také zaměřovat na upevnění již získaných vědomostí.

 

Japonský kroužek – od 4. do 9. ročníku KROUŽEK BUDE OTEVŘEN

termín: pondělí 14:00 – 15:00

Kroužek pro děti, kteří si chtějí osvojit základy japonštiny a naučit se o japonské kultuře něco, co se na hodinách zeměpisu nedozví. Řekneme si nejen něco o japonském písmu a jak vzniklo, ale vyzkoušíme si třeba kaligrafii, čajový obřad, naučíme se kreslit animované postavičky, povíme si, jak vlastně vypadalo úplně první anime a vymyslíme si svou vlastní mangu.

KROUŽKY ICT

VŠECHNY KROUŽKY ICT BUDOU OTEVŘENY

Rozvoj algoritmického myšlení pro 1. a 2. ročník– P. Vaňková – kroužek je zaměřen na logické a algoritmické myšlení. Žáci formou her, aplikací a jednoduchých robotických hraček řeší jednoduché úkoly, rébusy a hříčky. Kromě počítačů jsou v kroužku využíváni Ozoboti, Beeboti nebo stavebnice WeDo. Pátek 13:00 – 14:00.

Polytechnický klub pro 2. stupeň – P. Vaňková – kroužek je rozdělen do 10 samostatných workshopů, kdy žáci přicházejí do styku s různými typy aplikací, programovatelných stavebnic a robotických hraček a dalších technologií. Tyto workshopy by měly ukázat žákům možnosti propojení technologií a techniky. V letošním roce jsou připraveny např. i Microbity. Není vyloučena ani návštěva některé z velkých společností nebo výstavy. Pátky 14:00 – 17:00.

Psaní všemi deseti a typografie –  Kroužek je zaměřen na dovednost psaní všemi deseti prostřednictvím vybraných aplikací a her, které žáky vedou k seznámení s desetihmatovou metodou psaní. Vybrané aplikace představují psaní deseti hravou formou. Dále si žáci v rámci kroužku procvičí i typografické úpravy textu v různých aplikacích. Kroužek je určen pro žáky 4.-9. třídy, nezávisle na tom, jestli jsou úplní začátečníci, nebo zda se již k psaní všemi deseti i třeba v průběhu distančního vzdělávání dostali. Pondělí 14:00 – 15:00, případně jiný termín. KROUŽEK NAKONEC NEBYL NAPLNĚN A NEBUDE OTEVŘEN.

Malý grafik P. Vaňková, M. Fejtková – pro žáky 3. a 4. ročníku – kroužek je zaměřený na principy práce s multimédii, tvorbu multimediálních výstupů od zvuku a obrázky až k videu a animaci. Pro tvorbu výstupů budou žáci využívat dostupný software, ale i hardware. Tento kreativní kroužek umožňuje propojení výtvarného a technického světa.

 

ESTETICKO – UMĚLECKÉ KROUŽKY

Hra na kytaru – od 3. ročníku, úterý od 14:00, J. Kudynová KROUŽEK BUDE OTEVŘEN

–>Hra na kytaru<– – DDM ULITA v ZŠ Lupáčova – –>čtvrtek 15:30 – 16:30<–

Výrazový tanec – starší žáci (2. stupeň) – L. Krenková, pátek 14:15 – 15:15, lenka.krenk@seznam.cz KROUŽEK BUDE OTEVŘEN

Výrazový tanec – mladší žáci (1. stupeň) – L. Krenová, pátek 15:45 – 16:45, lenka.krenk@seznam.cz KROUŽEK BUDE OTEVŘEN

–>Flétna<– 6 – 11 let – DDM ULITA v ZŠ Lupáčova, –>úterý 12:30 – 14:15<–

Zobcová flétna je ideální hudební nástroj pro začátečníky. Někdy slouží jako příprava pro jiné dechové nástroje, pokud Vás ale chytne za srdce, poznáte díky ní i hudební klenoty. Pro děti je vhodná pro svou snadnost a rychlou možnost hraní písniček i drobnějších skladbiček. Lektorka Jana učí s individuálním přístupem a vybírá repertoár každému na míru. Od písniček po Vivaldiho. Tak nádech, výdech, začínáme…..

KLUB MLADÝCH DIVÁKŮ – PRO ŽÁKY 8. a 9. ROČNÍKU

podrobnosti naleznete –>ZDE<–

Předběžné přihlášení – zjištění zájmu – KROUŽEK NEBUDE OTEVŘEN, KAPACITA SE NENAPLNILA

KLUB NADANÝCH ŽÁKŮ

KROUŽEK BUDE OTEVŘEN

Klub nadaných dětí ZŠ Lupáčova zahájí svou pravidelnou činnost v úterý 13. 9. 2022. Schůzky budou probíhat následovně: 1.+2. třída 13.00-14.00, 3.třída + vyšší ročníky 14.00-15.00. Přihlášky, prosím, zasílejte na e-mail vedoucí klubu pí Kateřině Židů – ziduk@volny.cz.

 

TĚLOVÝCHOVNÉ KROUŽKY

Šachový klub – A.  Ambrož, pátek 13:00 – 15:00 KROUŽEK BUDE OTEVŘEN

Florbal pro 1. až 3. ročník – J. Šerf – úterý

Florbal pro 4. až 7. ročník – J. Šerf – pondělí 17:00 – 18:00

–>Florbal Olymp pro 1. až 5. ročník<– – v ZŠ Lupáčova, úterý 16:00 – 17:00, středa 16:00 – 17:00

První hodina proběhne v úterý 5. 10. 2021 a ve středu 6. 10. 2021; poslední hodina proběhne v úterý 17. 5. 2022 a ve středu 25. 5. 2022
Další informace –>zde<–

Sportovně pohybový kroužek pro 3. – 5. ročník

–>Badminton 1<– – pro 1. až 3. ročník, DDM Ulita v  ZŠ Lupáčova – KROUŽEK ZATÍM NEBUDE OTEVŘEN

Badminton 2 – pro 4. až 7. ročník, J. Šerf, pondělí 15:45 – 16:45 KROUŽEK BUDE OTEVŘEN

–>Kroužek plavání pro 1. a 2. ročník<– KAPACITA KROUŽKU JE NAPLNĚNA, PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK JE ZASTAVEN, KONTAKTUJTE PŘÍPADNĚ PŘÍMO ORGANIZÁTORA

Délka kurzu: I. pololetí 2022/2023
Termín: ČTVRTEK, 13:50-15:00
Zahájení: 22. 9. 2022
Ukončení 2. 2. 2023
Počet lekcí: 17
Délka lekce: 45 min
Místo konání: plavecký bazén Olšanka, Praha 3
Cena: 3 230 Kč
Podrobné informace
Kurz bude probíhat v plaveckém bazénu sportcentra Olšanka hned naproti škole. Trenér bude děti z družiny vyzvedávat 10 minut před začátkem lekce ve 13:50 a odvede děti na bazén, kde dohlédne na převlečení a hygienu a zahájí plavecký výcvik v délce 45 min. Děti musí být při převlékání a hygieně samostatné. Po skončení lekce děti opět doprovodí do družiny v 15:00. Děti budou rozděleny do 2 plaveckých skupin dle dovedností. Každou skupinu povede jeden trenér.
S sebou: plavky, ručník, ťapky na bazén, župan pro zmrzlíky, brýle a plavecká čepice nepovinné
Po vyplnění elektronické přihlášky obdrží rodič e-mailem potvrzení o přihlášení dítěte do kroužku včetně informací k platbě.
Storno podmínky:
Kurzovné se nevrací.
Při souvislé nemoci delší než 3 týdny v 1.pololetí 2022/2023 poskytujeme na vyžádání slevu 10-15 % (podle délky nemoci) na kurzovné v druhém pololetí. Nutné potvrzení od lékaře.
Kurz bude otevřen pouze v případě minimálního obsazení 18 dětí.
Plavecká škola Activity Club, z.s.
Mgr. Ondřej Šimáček
Tel: 603591017
E-mail: ondrejsimacek@activityclub.cz
www.activityclub.cz

 

–>Inline bruslení<–

12 lekcí
ČTVRTEK 15:30 – 16:45, od 23. 3. 2023
ZŠ Lupáčova, Praha 3
Kurz probíhá na dlouhém chodníku před ZŠ Chelčického (u tenisových kurtů) nebo lze bruslit v parku Parukářka (pro pokročilejší bruslaře).
1920,- Kč

Instruktor si děti vyzvedne ve družině ZŠ Lupáčova a po skončení kroužku děti do družiny opět odvede.

Kurz si klade za cíl seznámit děti s inline bruslením jako s populárním a stále se rozšiřujícím sportem. Naučíme je zábavnou formou bruslařským dovednostem (brzdění, zatáčení atd.) a základům bezpečnosti (nošení ochranných pomůcek).

–>Gymnastika pro děti<– – Kroužek bude probíhat v sokolovně Žižkov I. Trenér si bude vyzvedávat děti v družině cca 20 minut před začátkem lekce, aby společně stihli včas přejít do sokolovny. Po skončení lekce trenér děti opět vrátí do družiny. Prostor: Sokol Žižkov; čas: 13:45 – 14:45; období: 29.9. – 26.1.2023 = 1. POLOLETÍ (15 lekcí), 9.2. – 1.6. 2023 = 2.POLOLETÍ (15 lekcí) – bez prázdnin, ředitelského volna, státních svátků.

Basketbal Sokol Žižkov – přípravka

– pro chlapce narozené v letech 2012 – 2014 (přípravka U10 – úplní začátečníci) – info  –>ZDE<–

– doplnění družstva U11 (ročníky 2012 a 2013) – info –>ZDE<–

 

NABÍDKA KROUŽKŮ DDM ULITA

Vážení rodiče,
rádi bychom vás informovali o nabídce kroužků od DDM Ulita Praha 3
Celou nabídku kroužků pořádaných na ZŠ Lupáčova a nebo v DDM Ulita naleznete na https://www.ulita.cz/krouzky
Rádi bychom Vás ujistili, že všechny kroužky v DDM Ulita a na základní škole Lupáčova jsou připravené k zahájení. Pokud nastane jakákoliv změna v pořádání těchto kroužků, bude jakýmkoliv způsobem omezena činnost DDM Ulity, jsme připraveni vracet poplatky.
Děkujeme DDM Ulita

 

Milí zájemci o francouzštinu, vzhledem k mému rozvrhu bude kroužek v tomto  školním roce v PONDĚLÍ od 13:15 do 14:15 v učebně francouzštiny č. 95. V případě velkého zájmu je možné přidat hodinu pro další skupinu ve čtvrtek od 14:15 do 15:15 (min. počet dětí v obou skupinách je 10).

Na kroužku budeme pracovat s učebnicí Le français entre nous 1 (nakladatelství FRAUS, staré vydání), děti budou potřebovat také jeden linkovaný sešit formátu A4, kam si budou vlepovat materiály z hodin.

Cílem kroužku je, aby se žáci seznámili nejen s francouzštinou, ale i reáliemi. Nedílnou součástí kroužku je také ochutnávka palačinek a hraní pétanque.

Papírové přihlášky dostanou děti během prvního školního týdne. V případě doplňujících dotazů mě neváhejte kontaktovat na mailu braunova@lupacovka.cz

Těším se na vás! À bientôt!