Vážení rodiče, v kroužku plavání pro 1. a 2. ročník pro 2. pololetí zůstávají ještě volná místa. Zájemci se mohou hlásit ZDE Další informace ke kroužku naleznete ZDE: INFORMACE_PRO_RODIČE_IIPololeti_20192020

Dne 13. 12. 2019 navštívili žáci – členové Klubu nadaných dětí Fakultu biomedicínského inženýrství (FBMI) v Kladně. V mikroskopické laboratoři děti provedly vlastní preparaci vzorku, v laboratoři kontaktních čoček si vyzkoušely, jaká je práce očních lékařů. V laboratoři JIP (jednotka intenzivní péče) se dětem podařilo „rozdýchat“ umělého pacienta.

Kroužek francouzštiny je zejména pro žáky 5. ročníku, kteří si v budoucnu chtějí zvolit francouzštinu jako druhý cizí jazyk. Kroužek je ale i pro žáky, kteří by si rádi francouzštinu vyzkoušeli nebo se naučili základy dalšího cizího jazyka.

Kroužek se v letošním roce koná 1x týdně 60 minut a to v úterý od 13.15. do 14.15 v učebně francouzštiny (č. 95, 3. patro)

Na kroužku pracujeme s učebnicí Le français entre nous 1 (staré vydání), se kterou pak pokračujeme i v 6. ročníku. Pracovní sešity zatím nepotřebujeme. Děti by měly mít linkovaný sešit A4.

Cílem je seznámit žáky nejen s jazykem, ale i kulturou Francie. Na kroužku hrajeme různé jazykové hry, posloucháme písničky a děláme tematicky zaměřené projekty. Žáci se naučí základní pozdravy, zvládnou se představit, dozví se různé zajímavosti a získají slovní zásobu k daným tématům (abeceda, čísla, roční období, měsíce, rodina, zvířata a další).

Nedílnou součástí kroužku se také stala ochutnávka palačinek, která je u dětí velmi oblíbená. V posledních letech jsme také přidali hraní hry pétanque v nedalekém parku.

Na kroužku pracujeme s učebnicí Le français entre nous 1 (staré vydání), se kterou pak pokračujeme i v 6. ročníku. Pracovní sešity zatím nepotřebujeme. Děti by měly mít linkovaný sešit A4.

Budu se těšit, že si vaše děti vyberou tento krásný jazyk, kterým se domluví na čtyřech kontinentech a který je oficiálním jazykem mnoha mezinárodních institucí (OSN, UNESCO, Evropská Unie, Mezinárodní olympijský výbor atd.).

V případě dotazů ohledně kroužku mi prosím napište na adresu: braunova@lupacovka.cz

 

Vážení zákonní zástupci, níže uvádíme nabídku zájmové činnosti pro školní rok 2019/2020, kde lze předběžně elektronicky registrovat účast žáka/žákyně ve vybraném kroužku. V případě odpovídajícího zájmu o konkrétní útvar bude začátkem září upřesněn konkrétní termín jeho konání. Lektor každého kroužku poté rozdá žákům/žákyním závazné papírové přihlášky s uvedenými platebními podmínkami, termínem konání a dalšími podrobnostmi. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nelze v současné době uvést přesné termíny konání jednotlivých kroužků. Pro žáky mladšího školního věku (1. stupeň) se jako obvykle předpokládá plynulá návaznost na dopolední vyučování.

Ke dni 27. 9. 2019 byla ukončena elektronická evidence zájmu o jednotlivé kroužky přímo organizované ZŠ Lupáčova. Nyní se obracejte přímo na lektory kroužků (prijmeni@lupacovka.cz), případně na kopecky@lupacovka.cz

JAZYKOVÉ KROUŽKY:

Anglický jazyk pro 1. ročník organizuje DDM ULITA, prosíme všechny přihlášené a další zájemce registraci na webu DDM Ulita. Termíny jsou upraveny tak, aby žáci ve školní družině zmeškali případnou vycházku pouze 1 x týdně. Kurzy Aj pro 1. ročník povedou v ZŠ Lupáčova lektoři DDM Ulita. Termíny a odkazy na přihlášení jsou:

první skupina: pondělí 13:45 – 14:45, čtvrtek 13:00 – 14:00

druhá skupina: pondělí 12:45 – 13:45, čtvrtek 14:00 – 15:00

třetí skupina: pondělí 12:45 – 13:45, středa 13:45 – 14:45

 

Anglický jazyk pro 2. ročník – organizuje ZŠ Lupáčova

první skupina: pondělí 14:00 – 15:00, čtvrtek 14:30 – 15:30

druhá skupina: pondělí 15:00 – 16:00, čtvrtek 15:30 – 16:30

Anglický jazyk pro 3. ročník – organizuje ZŠ Lupáčova, Mgr. Miloslava Černíková Žáci 3. ročníku mají možnost jednou týdně navštěvovat kroužek anglického jazyka. Během těchto hodin se nejen opakuje a upevňuje učivo probírané v hodinách anglického jazyka, ale také rozšiřuje slovní zásoba jednotlivých probíraných témat. Učivo procvičují psanou, mluvenou i poslechovou formou pomocí pracovních listů a konverzačních her.

Kroužek probíhá 1 x týdně v délce 60 minut v jednom z uvedených termínů: pondělí 13:15 – 14:15, úterý 13:15 – 14:15

Anglický jazyk pro 4. ročník – organizuje ZŠ Lupáčova, Mgr. Hana Procházková Žáci 4. ročníku mají možnost jednou týdně navštěvovat kroužek anglického jazyka. Během těchto hodin se nejen opakuje a upevňuje učivo probírané v hodinách anglického jazyka, ale také rozšiřuje slovní zásoba jednotlivých probíraných témat. Učivo procvičují psanou, mluvenou i poslechovou formou pomocí pracovních listů, konverzačních her, zpracováváním a prezentováním projektů na probíraná témata.

Kroužek probíhá 1 x týdně v délce 60 minut v termínu: jedna skupina: pondělí 13:15 – 14:15; druhá skupina úterý 13:15 – 14:15.

Kurz anglického jazyka zdarma, s rodilým mluvčím, pro nadané žáky 6. – 9. ročníku škol MČ Praha 3 – zajišťuje MČ Praha 3

Kurz: určeno pro žáky 6. – 9. tříd
Délka: 90 min
Obsah a vedení kurzu: Kurz by měl být veden rodilým mluvčím se zaměřením na konverzaci, případně s cílem složit na konci kurzu některý z mezinárodně uznávaných certifikátů. Pro žáky bude připraven vstupní online test a kontrolní výstupní test, aby mohli sledovat, kam se za dobu kurzu posunuli

Místo: na některé ze ZŠ v Praze 3

Španělština hrou – pro 3. a 4. ročník – organizuje ZŠ Lupáčova, V. Rašovská, pondělí 13:15 – 14:15 – V. Rašovská

Španělský jazyk – konverzace – pro 7. – 9. ročník – V. Rašovská, pondělí 14:15 – 15:15 KROUŽEK  VZHLEDEM K MALÉMU POČTU PŘIHLÁŠENÝCH NEBUDE OTEVŘEN

Český jazyk pro cizince – H. Ullrichová – kroužek pro žáky školy s odlišným mateřským jazykem, úterý 13:15 – 14:00; 14:00 – 14:45

Přípravné jazykové kurzy pro 5. ročník (Nj, Šj, Fj) – žáci již odevzdávali písemné zájemky na konci školního roku 2018/2019, v září dostanou od lektorů písemnou závaznou přihlášku

německý jazyk pro 5. ročník – 1 x 1 hodina týdně -2 skupiny: 1. skupina – pondělí 13:15 – 14:15, 2. skupina – středa 13:15 – 14:15

francouzský jazyk pro 5. ročník – 1 x 1 hodina týdně – 1 skupina – úterý 13: 15 – 14:15

španělský jazyk pro 5. ročník – 1 1 hodina týdně ve dvou skupinách; jedna skupina úterý 13:15 – 14:15, druhá skupina čtvrtek 14:00 – 15:00

PŘÍPRAVNÉ KURZY PRO ŽÁKY 9. ROČNÍKU:

Přípravný kurz na přijímací zkoušky na SŠ – český jazyk – pro žáky 9. ročníku, čtvrtek 14:00 – 15:00, K. Kubrová

Přípravný kurz na přijímací zkoušky na SŠ – matematika– pro žáky 9. ročníku

Kroužky ICT:

Rozvoj algoritmického myšlení pro 1. a 2. ročník – P. Vaňková – kroužek je zaměřen na logické a algoritmické myšlení. Žáci formou her, aplikací a jednoduchých robotických hraček řeší jednoduché úkoly, rébusy a hříčky. Kromě počítačů jsou v kroužku využíváni ozoboti, beeboti nebo stavebnice WeDo. Středa 14:00 – 15:00.

Programování pro 3. až 6. ročník – P. Vaňková – kroužek je zaměřen na rozvoj algoritmického myšlení formou her, aplikací, s využitím robotických hraček a stavebnic. V kroužku žáci využívají např. virtuálního světu Kodu, či aplikace Scratch. 1. skupina středa 14:00 – 15:00, 2. skupina středa 15:15 – 16:15

Polytechnický klub pro 2. stupeň – P. Vaňková – kroužek je rozdělen do 10 samostatných workshopů, kdy žáci přicházejí do styku s různými typy aplikací, programovatelných stavebnic a robotických hraček a dalších technologií. Tyto workshopy by měly ukázat žákům možnosti propojení technologií a techniky. V letošním roce jsou připraveny např. i Microbity. Není vyloučena ani návštěva některé z velkých společností (Cisco, Microsoft nebo Avast) nebo výstavy.

ESTETICKO – UMĚLECKÉ KROUŽKY

Hra na kytaru – od 3. ročníku, úterý 13:15 – 14:15 – J. Kudynová

Výrazový tanec – starší žáci (2. stupeň) – L. Krenková, pátek 14:15 – 15:15

Výrazový tanec – mladší žáci (1. stupeň) – L. Krenová, pátek 15:45 – 16:45

Dramatický kroužek – H. Zamrazilová; je zaměřen hlavně na pantomimu, pohybové divadlo a nový cirkus, součástí budou i základy žonglování a jednoduché pozemní akrobacie. Čtvrtek 14:00 – 15:00.

Impro škola – Improvizační cvičení, úterý 14:00 – 15:00, 7 – 10 let – DDM ULITA v ZŠ Lupáčova – KROUŽEK  VZHLEDEM K MALÉMU POČTU PŘIHLÁŠENÝCH NEBUDE OTEVŘEN

Po vyučování se běžná škola promění v Impro školu. Tam je možné vše a občas se tam dějí opravdu divné věci. Co se stane, když se učitelka uprostřed hodiny promění v žábu? Co se stane, když křída a tabule začnou mluvit? Pomocí improvizačních cvičení se budeme s dětmi učit, jak si tvořivě a s přehledem poradit v obtížných komunikačních situacích, které nás potkávají nejen ve škole. Z nejlepších improvizací budeme vytvářet závěrečný video report. Lektor Eva Sinkovičová.

Flétna: 6 – 11 let – DDM ULITA v ZŠ Lupáčova, úterý 12:30 – 14:15

Zobcová flétna je ideální hudební nástroj pro začátečníky. Někdy slouží jako příprava pro jiné dechové nástroje, pokud Vás ale chytne za srdce, poznáte díky ní i hudební klenoty. Pro děti je vhodná pro svou snadnost a rychlou možnost hraní písniček i drobnějších skladbiček. Lektorka Jana učí s individuálním přístupem a vybírá repertoár každému na míru. Od písniček po Vivaldiho. Tak nádech, výdech, začínáme…..

Kroužek fotografování pro 5. až 9. ročník – Mgr. Jana Čížová – 1 x týdně 120 minut – podmínkou je vlastní fotoaparát (ne na mobilu); úterý 14:30 – 16:30

Hýbeme dětmi – Marek Hrstka; KROUŽEK  VZHLEDEM K MALÉMU POČTU PŘIHLÁŠENÝCH NEBUDE OTEVŘEN

TĚLOVÝCHOVNÉ KROUŽKY:

Šachový klub – A.  Ambrož, pátek 13:00 – 15:00

Florbal pro 1. až 3. ročník – J. Šerf, úterý 14:45 – 15:45

Florbal pro 4. až 7. ročník – J. Šerf, pondělí 15:45 – 16:45

Florbal Olymp pro 1. až 5. ročník – v ZŠ Lupáčova, úterý 16:00 – 17:00, středa 16:00 – 17:00

Sportovní hry pro 1. stupeň – J. Tomášková, čtvrtek 15:50 – 16:50

Sportovní hry pro 2. stupeň – J. Tomášková, čtvrtek 16:50 – 17:50

Badminton 1 – pro 1. až 3. ročník, J. Kučera, středa 14:00 – 15:00

Badminton 2 – pro 4. až 7. ročník, J. Šerf, pondělí 17:00 – 18:00

Kroužek plavání pro 1. a 2. ročníkKAPACITA KROUŽKU JE JIŽ NAPLNĚNA, PŘÍPADNÍ DALŠÍ ZÁJEMCI PROSÍM PIŠTE NA kopecky@lupacovka.cz

plavecká škola Activity Club, čtvrtek 13:50 – 15:00, výuka 45 minut, 17 lekcí za pololetí, zahájení 26. 9. 2019, cena podle počtu přihlášených žáků v rozmezí cca 2100 Kč – 2600 Kč.

Inline bruslení – první lekce 19. 9. 2019 – 24. 10. 2019, 840 Kč/6 lekcí, pro žáky 1. stupně, čtvrtek 15:30 – 17:00, instruktor si děti vyzvedne ve družině ZŠ Lupáčova a po skončení kroužku děti do družiny opět odvede.

Gymnastika pro děti – Kroužek bude probíhat v sokolovně Žižkov I. Trenér si bude vyzvedávat děti v družině cca 20 minut před začátkem lekce, aby společně stihli včas přejít do sokolovny. Po skončení lekce trenér děti opět vrátí do družiny. Kroužek bude probíhat ve čtvrtek v čase 13:45 – 14:45 v období 4.10.2018-30.5.2019. 1800 Kč za pololetí.

Basketbal Sokol Žižkov –

Přípravka basketbalu Sokola Žižkov

bude ve školním roce 2019-20 probíhat ve dnech:

Pondělí 14.30 – 15.30

Úterý 15.00 – 16.00

Středa 15.00 – 16.00

Čtvrtek 14.30 – 15.30

V případě nedostatečného počtu přihlášených budeme muset jednotlivé termíny konání přípravky spojovat. Povinná účast dítěte je na minimálně dvou trénincích týdně. Děti budeme vyzvedávat z družiny a opět je tam po dohodě s rodiči vracet. Žádáme rodiče, aby nám ve škole zařídili povolení vyzvedávání svých dětí našimi trenéry.

Do přípravky přijímáme děti 8-11 let, výjimky možné po dohodě s trenéry nebo se mnou. Cena je 1200.- Kč za pololetí za dva a více tréninků týdně. Číslo účtu 270 110 2615/2010, variabilní symbol datum narození vašeho dítěte. Začátek cvičení bude v pondělí 23.9.2019.  Případné dotazy na mail jcivin@cbox.cz nebo na telefon viz níže. Ing. Jaroslav Civín oddíl basketbalu TJ Sokol Žižkov tel. 606 631 823

Při dalším setkání polytechnického klubu jsme se opět podívali do virtuálního prostředí, tentokráte do Minecraftu, Education verzi, ve které na žákům známé platformě se učí rozvoj algoritmického prostředí. Zkoušeli jsme stavět jednoduché budovy pomocí vlastního robota.

Vážení rodiče,

vzhledem k dlouhodobé nepřítomnosti pana učitele Šerfa dochází od 1. 4. 2019 ke změně lektorů kroužků florbalu a badmintonu.

badminton: pondělí 17:00 – 18:00 – Z. Klonová: klonova@lupacovka.cz

florbal pro 4. – 7. ročník: pondělí 15:45 – 16:45 – H. Šípová: sipova@lupacovka.cz

florbal pro 1. – 3. ročník: úterý 14:45 – 15:45 – J. Průšek: prusek@lupacovka.cz

Hodiny zájmových útvarů, které nebudou realizovány do 31. 5., kdy se činnost kroužků každoročně uzavírá, budou nahrazeny v měsíci červnu.

Děkujeme za pochopení.

 

I ve 2. pololetí pokračuje kroužek českého jazyka pro cizince, který, díky projektu hl. m. Prahy: Systémová podpora výuky ČJ jako cizího jazyka, již nebude zpoplatněn. Kroužek nabízíme i žákům – cizincům, kteří navštěvují jinou základní školu v Praze 3. Termín kroužku je úterý 13:15 – 14:00 a 14:15 – 15:00. Pokračujeme již 5. února 2019. Kroužek povede paní učitelka Mgr. Helena Ullrichová (ullrichova@lupacovka.cz). Prosíme zájemce, aby nás pro další informace a přihlášení se do kroužku kontaktovali na emailu kopecky@lupacovka.cz a tel.:  222 715 691, 777 478 655.

Žáci navštěvující polytechnický klub se dne 10. 1. 2019 vypravili na Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, kde si mohli vyzkoušet chvilku se ponořit do virtuální reality.

 

 

Dne 10. 1. 2019 se konalo finalové kolo Kodu Cupu v Pardubicích do užšího finále byla vybraná i zástupkyně za naší školy. Na vítězství sice nedosáhla, gratulujeme za finálovou účast.

Dne  28. 11. 2018 proběhlo v naší škole natáčení krátké reportáže televizní stanice ČT Déčko o práci Klubu nadaných žáků, který zde působí ve spolupráci s Mensou České republiky. Krátký výstup z natáčení byl odvysílán v pořadu Zprávičky ještě téhož dne. Reportáž lze zhlédnout na tomto ODKAZU.