6. 12. 2016 zorganizovala paní učitelka Žežulková zájezd pro žáky 2. stupně do Linze. Naším hlavním cílem nebyly vánoční trhy, jak by se vzhledem k předvánočnímu času mohlo zdát, ale unikátní muzeum Ars Electronica Center nacházející se na břehu Dunaje. Naší šedesátičlenné výpravy se ujaly české průvodkyně, a proto nám nic nebránilo proniknout do tajemství robotiky, výzkumu vesmíru, lékařských věd, fyziky a několika dalších vědeckých disciplín. Velmi nás zaujala projekce v promítacím sále věnovaná právě výzkumu vesmíru, ale také např. odkrývání podzemních tajemství města Říma. Někteří žáci si domů na svůj e-mail poslali zajímavý suvenýr – snímek vnitřku svého vlastního oka! Obdivovali jsme také malého japonského robota, který umí reagovat na různé slovní pokyny a ovládá některé lidské pohyby. Jako živý se nám zdál robot – tuleň, sloužící k psychoterapii, neuvěřitelné nám připadaly možnosti robotiky v oblasti vývoje elktronických protéz. Poučeni a okouzleni vědou jsme se v mrazivém odpoledni vydali na krátkou prohlídku centra Linze a na vánoční trhy, kde jsme ochutnali místní speciality – Bratwurst, Linecký koláč, ovocné špízy v čokoládě, svařený jablečný mošt – a nakoupili drobné dárky pod vánoční stromeček. Spokojení a unavení jsme v pozdních večerních hodinách dorazili zpět do Prahy.