Vážení zaměstnanci, rodiče, zákonní zástupci žáků, příznivci školy, milé žákyně, milí žáci,

vraťme se krátce k vánočnímu jarmarku, který jsme již tradičně v naší škole uspořádali. Své výrobky a vlastnoručně upečené či uvařené dobroty nabízeli ve vánočně vyzdobených stáncích žáci z většiny tříd. Když na konci jarmarku viděli prázdné prodejní pulty, měli ze svého úsilí, které do příprav vložili, velkou radost. Ještě před Vánoci přišlo na řadu počítání výdělků jednotlivých tříd. Díky všem návštěvníkům se třídám podařilo získat pěkné částky, a proto se opět rozhodly, že se o ně rozdělí s někým, kdo je využije pro pomoc potřebným. Hlasování ve třídách probíhalo i během ledna, a tak až nyní můžeme hrdě prohlásit, že jsme přispěli následujícím organizacím: Paraple, Cesta domů, Člověk v tísni, Dům s pečovatelskou službou Roháčova, ZOO Praha, Nedoklubko, kočičí útulek Fousek, Dobrý anděl, Lékaři bez hranic, kočičí útulek Šanta, Radost dětem, psí útulek Voříškov.. Děti z Lupáčovky rozumějí tomu, že rozdělit se a dávat je možná ještě o něco příjemnější než dostávat.

Poděkování za Skutečné dárky

V počátečních měsících školního roku 2023/2024 opět dostali žáci naší školy příležitost v rámci školního participativního rozpočtu navrhnout vylepšení školního prostředí. Participační rozpočet probíhá pod záštitou Městské části Praha 3, která škole poskytla finanční prostředky. Níže jsou uvedeny čtyři návrhy, které se v třídních hlasováních objevily nejčastěji, a byly tedy zařazeny do celoškolního hlasování, které proběhlo začátkem listopadu. Zvítězil návrh č. 2 PRVKY POSEZENÍ NA CHODBÁCH, který bude realizován. Všem třídám, které přišly se svými nápady, moc děkujeme, vítězům gratulujeme!

1. Společenské hry na chodby

ÚDAJE O NAVRHOVATELI / ÍCH

Navrhovatelé:

Třídy: 2.A, 3. B

ÚDAJE O PROJEKTU

Stanovisko školy
Relaxace a odreagování o přestávkách, navazování nových vztahů, smysluplné trávení volného času

Proč žáci a škola potřebují tvůj nápad?
Aby se zabavili o přestávkách s kamarády a odpočinuli si

Jak tvůj nápad školu zlepšuje?
Lepší atmosféra, prostředí a noví kamarádi

Komu všemu tvůj nápad pomůže?
všem

Kdo může pomoci projekt uskutečnit a kdy? (napiš, pokud víš)
vedení školy, učitelé, parlament, i žáci sami

 

2. Prvky pro posezení na chodbách – VÍTĚZNÝ NÁVRH

ÚDAJE O NAVRHOVATELI / ÍCH

Navrhovatelé:

Třídy: 8. A, 3. A, 6. C, 3. B, 9. A

ÚDAJE O PROJEKTU

Stanovisko školy
Relaxační zóny podporující přátelskou atmosféru

Proč žáci a škola potřebují tvůj nápad?
aby si na na chodbách mohli odpočinout, bavit se s kamarády z jiných tříd, číst, počkat před učebnami na učitele

Jak tvůj nápad školu zlepšuje?
Lepší atmosféra, prostředí a noví kamarádi

Komu všemu tvůj nápad pomůže?
všem

Kdo může pomoci projekt uskutečnit a kdy? (napiš, pokud víš)
vedení školy, učitelé, parlament, i žáci sami

3. Vybavení společných prostor školy výukovými materiály včetně prezentační techniky

ÚDAJE O NAVRHOVATELI / ÍCH

Navrhovatelé:

Třídy: 2. A, V. B

ÚDAJE O PROJEKTU

Stanovisko školy
Účelné využití dosud nevyužívaných společných prostor školy

Proč žáci a škola potřebují tvůj nápad?
aby se zabavili i mimo učebny, aby si mohli procvičit učivo jinak, aby se naučili nové věci

Jak tvůj nápad školu zlepšuje?
Lepší atmosféra, prostředí a noví kamarádi

Komu všemu tvůj nápad pomůže?
všem

Kdo může pomoci projekt uskutečnit a kdy? (napiš, pokud víš)
vedení školy, učitelé, parlament, i žáci sami

 

4. Stojany na koloběžky

ÚDAJE O NAVRHOVATELI / ÍCH

Navrhovatelé:

Třídy: 8. A, 4. C, 7. C, 8. C

ÚDAJE O PROJEKTU

Stanovisko školy
Podpora pohybu a zdravého způsobu docházení do školy

Proč žáci a škola potřebují tvůj nápad?
Potřebujeme mít možnost nechávat na nějakém bezpečném místě stát koloběžky, na kterých přijedeme do školy. Je to lepší, než když nás do školy přivezou rodiče autem.

Jak tvůj nápad školu zlepšuje?
Pokud budeme mít možnost kde nechat stát koloběžky, budeme zdravější, protože budeme víc sportovat. Budeme mít jistotu, že se s koloběžkou nic nestane, budeme víc v pohodě.

Komu všemu tvůj nápad pomůže?
Pomůže všem žákům, kteří tuto službu budou chtít využít, pokud to kapacita dovolí

Kdo může pomoci projekt uskutečnit a kdy? (napiš, pokud víš)

vedení školy, pan školník

Na jaře 2023 se žáci naší školy zúčastnili pamětnického projektu Příběhy našich sousedů organizovaného společností Post Bellum. Čtyři pracovní týmy žákyň a žáků 9. ročníku zpracovávaly příběhy čtyř pamětníků, kteří svůj život, nebo jeho významnou část, spojili se Žižkovem, či městskou částí Praha 3.

Ve spolupráci s odborníky z Českého rozhlasu žáci přetvořili již předtočené rozhovory do podoby rozhlasových reportáží.

Ve středu 3. 5. 2023 proběhla slavnostní závěrečná prezentace v Kulturním centru Vozovna, které se zúčastnili všechny žákovské týmy z Prahy 3 a jejich učitelé, samotní pamětníci, odborná porota, zástupci vedení vedení městské části a další hosté.

Tento projekt má v Praze 3 tradici již od roku 2012 a naše škola se ho účastní pravidelně.

Všem zapojeným žákům děkujeme za výbornou reprezentaci školy a společnosti Post Bellum za zajímavou příležitost, kterou pro žáky tímto dlouhodobým projektem vytvořila.

Jiří Šrail, Miloš Dlouhý

Rozhlasové reportáže našich žákovských týmů a další informace najdete zde:

https://www.pribehynasichsousedu.cz/praha-3/praha-3-2022-2023/

 

Ve středu 19. 4. v naší škole proběhlo osvětové setkání projektu OPEN 58. Projekt je zaměřen na demokratickou kulturu, rozvíjení demokratického vzdělávání. Žáci 9.B připravili videomedailonek o průběhu projektu, ve kterém zpracovali výjezd do mlýnu Kačice, třídní volby prvků do společného prostoru a dubnový projektový den, kdy byl na základě demokratické volby naprosté většiny žáků školy navržen společný prostor na dvoře školy. Setkání vedlo k rozšíření povědomí o projektové práci žáků ve škole a jejím přínosu pro komunitu. 

 

Ve čtvrtek 23. 2. jsme se třídou vyrazili na první společnou návštěvu do domova s pečovatelskou službou. Můžeme se pochlubit tím, že jsme první třídou na 2. stupni, která tuto akci uspořádala.

Na návštěvu seniorů jsme si připravili zajímavé otázky a také karbanátky, bublaninu, ovoce, chipsy, chlebíčky, sušenky, buchty a další dobroty, které jsme jim na začátku akce nabídli.

A jaký byl program?

Po seznámení s obyvateli domu a panem pečovatelem přišly na řadu společenské hry. Vytvořili a pojmenovali jsme 4 týmy, ve kterých jsme hráli známou televizní hru Riskuj!

Poté přišel čas na povídání. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých zážitků z jejich dětství, zaměstnání a rodinného života a oni si na oplátku vyslechli naše školní příhody.

Ke konci jsme se pobavili ve skupinách společenskými hrami a užili si bohatého občerstvení.

Tímto příjemným posezením bychom rádi zahájili novou tradici naší třídy.

Žáci VII. A

práce

Žáci 6. ročníku měli v rámci projektu „Ma journée“ zužitkovat látku probíranou v hodinách francouzštiny (hodiny a časování zvratných sloves, jako je např. vstávat, česat se, čistit si zuby atd.). Měli si vybrat jeden svůj den a celý ho popsat pomocí krátkých vět ve francouzštině a obrázků. Projekt pak prezentovali před třídou v rámci našich hodin konverzace.

děti

Ve středu 27. listopadu vyvrcholila závěrečnou konferencí již 7. část dlouhodobého projektu So Far –  So Near,  který realizujeme ve spolupráci s MČ Praha 3. Jedná se o celou řadu aktivit podporujících integraci zahraničních žáků, a také jejich rodin, do českého sociokulturního prostředí. Jako téma letošního ročníku jsme zvolili knihy oblíbené v zemích zahraničních spolužáků. V rámci workshopů se zapojené třídy seznámily s autory a obsahy vybraných dětských knížek, všechny vytvořené materiály umístily do malých knihovniček, které jsou rozmístěny ve školní budově, a dále poskytly podklady pro vytvoření katalogu a světové mapy takto zpracovaných knih. Samozřejmostí jsou i připojené překlady do několika světových jazyků. Všechny výstupy této části projektu jsou k dispozici třídám a pedagogům pro zpestření vyučovacích hodin čtení, českého i cizích jazyků a také jako zajímavý prostředek posilování čtenářské gramotnosti žáků. Při konferenci zúčastnění učitelé i žáci seznámili ostatní členy pedagogického sboru se všemi aktivitami, které k úspěšnému zakončení 7. části projektu SFSN směřovaly.

výstavastojanfotografie dětí