Milí příznivci francouzštiny,

nastal čas ohlédnout se za letošním školním rokem a za tím, co jsme všechno na hodinách francouzštiny zvládli.

Francouzštinou mluví více než 200 milionů lidé na pěti kontinentech. Je to oficiální jazyk mnoha mezinárodních institucí jako je OSN, Evropská unie, UNESCO nebo NATO.

Na naší škole je možnost navštěvovat přípravný kroužek francouzštiny v 5. ročníku, od 6. ročníku je pak francouzština v rámci rozvrhu (6. ročník 4 hodiny týdně, 7. a 8. ročník 3 hodiny týdně, 9. ročník 2 hodiny týdně).

Doufám, že níže uvedené výstupy z výuky nalákají další zájemce o tento krásný světový jazyk.

Ve čtvrtek 9. 5. se uskutečnila fyzikální exkurze žáků 8. ročníku do plzeňského Techmania Science Centra. Ve dvou rozsáhlých objektech čekala na žáky interaktivní expozice rozdělená tematicky na mnoho vědních oborů z oblasti fyziky, biologie, matematiky, chemie, astronomie, kriminalistiky a dalších věd. Během čtyřhodinové návštěvy si žáci mohli vyzkoušet řadu exponátů doslova na vlastní kůži, třeba při krátké prezentaci Van der Graafova generátoru. Protože jsou všechny instalace v Techmanii názorné a obsahují i podrobné popisy, jsou výborným doplněním výuky nejen přírodovědných předmětů.

V rámci celonárodní akce Ukliďme svět zorganizovala třída 6.C důležitý úklid žižkovského parku Parukářka. Žáci úspěšně uklidili velkou část parku a nashromáždili desítky pytlů odpadu. Celá akce též probíhala jako soutěž. Byla vyhlášena kategorie o nejvíce bizarní nález a konečný počet nashromážděných pytlů. Součástí úklidu se staly i zajímavé diskuze s místními občany, kteří oceňovali ekologickou aktivitu. Žáci též obdrželi poděkování od městské uklízecí čety a Odboru ochrany životního prostředí Prahy, který zajistil rychlý svoz odpadu. (M. Dlouhý, třídní učitel VI. C)

Vážení zaměstnanci, rodiče, zákonní zástupci žáků, příznivci školy, milé žákyně, milí žáci,

vraťme se krátce k vánočnímu jarmarku, který jsme již tradičně v naší škole uspořádali. Své výrobky a vlastnoručně upečené či uvařené dobroty nabízeli ve vánočně vyzdobených stáncích žáci z většiny tříd. Když na konci jarmarku viděli prázdné prodejní pulty, měli ze svého úsilí, které do příprav vložili, velkou radost. Ještě před Vánoci přišlo na řadu počítání výdělků jednotlivých tříd. Díky všem návštěvníkům se třídám podařilo získat pěkné částky, a proto se opět rozhodly, že se o ně rozdělí s někým, kdo je využije pro pomoc potřebným. Hlasování ve třídách probíhalo i během ledna, a tak až nyní můžeme hrdě prohlásit, že jsme přispěli následujícím organizacím: Paraple, Cesta domů, Člověk v tísni, Dům s pečovatelskou službou Roháčova, ZOO Praha, Nedoklubko, kočičí útulek Fousek, Dobrý anděl, Lékaři bez hranic, kočičí útulek Šanta, Radost dětem, psí útulek Voříškov.. Děti z Lupáčovky rozumějí tomu, že rozdělit se a dávat je možná ještě o něco příjemnější než dostávat.

Poděkování za Skutečné dárky

V počátečních měsících školního roku 2023/2024 opět dostali žáci naší školy příležitost v rámci školního participativního rozpočtu navrhnout vylepšení školního prostředí. Participační rozpočet probíhá pod záštitou Městské části Praha 3, která škole poskytla finanční prostředky. Níže jsou uvedeny čtyři návrhy, které se v třídních hlasováních objevily nejčastěji, a byly tedy zařazeny do celoškolního hlasování, které proběhlo začátkem listopadu. Zvítězil návrh č. 2 PRVKY POSEZENÍ NA CHODBÁCH, který bude realizován. Všem třídám, které přišly se svými nápady, moc děkujeme, vítězům gratulujeme!

1. Společenské hry na chodby

ÚDAJE O NAVRHOVATELI / ÍCH

Navrhovatelé:

Třídy: 2.A, 3. B

ÚDAJE O PROJEKTU

Stanovisko školy
Relaxace a odreagování o přestávkách, navazování nových vztahů, smysluplné trávení volného času

Proč žáci a škola potřebují tvůj nápad?
Aby se zabavili o přestávkách s kamarády a odpočinuli si

Jak tvůj nápad školu zlepšuje?
Lepší atmosféra, prostředí a noví kamarádi

Komu všemu tvůj nápad pomůže?
všem

Kdo může pomoci projekt uskutečnit a kdy? (napiš, pokud víš)
vedení školy, učitelé, parlament, i žáci sami

 

2. Prvky pro posezení na chodbách – VÍTĚZNÝ NÁVRH

ÚDAJE O NAVRHOVATELI / ÍCH

Navrhovatelé:

Třídy: 8. A, 3. A, 6. C, 3. B, 9. A

ÚDAJE O PROJEKTU

Stanovisko školy
Relaxační zóny podporující přátelskou atmosféru

Proč žáci a škola potřebují tvůj nápad?
aby si na na chodbách mohli odpočinout, bavit se s kamarády z jiných tříd, číst, počkat před učebnami na učitele

Jak tvůj nápad školu zlepšuje?
Lepší atmosféra, prostředí a noví kamarádi

Komu všemu tvůj nápad pomůže?
všem

Kdo může pomoci projekt uskutečnit a kdy? (napiš, pokud víš)
vedení školy, učitelé, parlament, i žáci sami

3. Vybavení společných prostor školy výukovými materiály včetně prezentační techniky

ÚDAJE O NAVRHOVATELI / ÍCH

Navrhovatelé:

Třídy: 2. A, V. B

ÚDAJE O PROJEKTU

Stanovisko školy
Účelné využití dosud nevyužívaných společných prostor školy

Proč žáci a škola potřebují tvůj nápad?
aby se zabavili i mimo učebny, aby si mohli procvičit učivo jinak, aby se naučili nové věci

Jak tvůj nápad školu zlepšuje?
Lepší atmosféra, prostředí a noví kamarádi

Komu všemu tvůj nápad pomůže?
všem

Kdo může pomoci projekt uskutečnit a kdy? (napiš, pokud víš)
vedení školy, učitelé, parlament, i žáci sami

 

4. Stojany na koloběžky

ÚDAJE O NAVRHOVATELI / ÍCH

Navrhovatelé:

Třídy: 8. A, 4. C, 7. C, 8. C

ÚDAJE O PROJEKTU

Stanovisko školy
Podpora pohybu a zdravého způsobu docházení do školy

Proč žáci a škola potřebují tvůj nápad?
Potřebujeme mít možnost nechávat na nějakém bezpečném místě stát koloběžky, na kterých přijedeme do školy. Je to lepší, než když nás do školy přivezou rodiče autem.

Jak tvůj nápad školu zlepšuje?
Pokud budeme mít možnost kde nechat stát koloběžky, budeme zdravější, protože budeme víc sportovat. Budeme mít jistotu, že se s koloběžkou nic nestane, budeme víc v pohodě.

Komu všemu tvůj nápad pomůže?
Pomůže všem žákům, kteří tuto službu budou chtít využít, pokud to kapacita dovolí

Kdo může pomoci projekt uskutečnit a kdy? (napiš, pokud víš)

vedení školy, pan školník

Na jaře 2023 se žáci naší školy zúčastnili pamětnického projektu Příběhy našich sousedů organizovaného společností Post Bellum. Čtyři pracovní týmy žákyň a žáků 9. ročníku zpracovávaly příběhy čtyř pamětníků, kteří svůj život, nebo jeho významnou část, spojili se Žižkovem, či městskou částí Praha 3.

Ve spolupráci s odborníky z Českého rozhlasu žáci přetvořili již předtočené rozhovory do podoby rozhlasových reportáží.

Ve středu 3. 5. 2023 proběhla slavnostní závěrečná prezentace v Kulturním centru Vozovna, které se zúčastnili všechny žákovské týmy z Prahy 3 a jejich učitelé, samotní pamětníci, odborná porota, zástupci vedení vedení městské části a další hosté.

Tento projekt má v Praze 3 tradici již od roku 2012 a naše škola se ho účastní pravidelně.

Všem zapojeným žákům děkujeme za výbornou reprezentaci školy a společnosti Post Bellum za zajímavou příležitost, kterou pro žáky tímto dlouhodobým projektem vytvořila.

Jiří Šrail, Miloš Dlouhý

Rozhlasové reportáže našich žákovských týmů a další informace najdete zde:

https://www.pribehynasichsousedu.cz/praha-3/praha-3-2022-2023/

 

Ve středu 19. 4. v naší škole proběhlo osvětové setkání projektu OPEN 58. Projekt je zaměřen na demokratickou kulturu, rozvíjení demokratického vzdělávání. Žáci 9.B připravili videomedailonek o průběhu projektu, ve kterém zpracovali výjezd do mlýnu Kačice, třídní volby prvků do společného prostoru a dubnový projektový den, kdy byl na základě demokratické volby naprosté většiny žáků školy navržen společný prostor na dvoře školy. Setkání vedlo k rozšíření povědomí o projektové práci žáků ve škole a jejím přínosu pro komunitu. 

 

Ve čtvrtek 23. 2. jsme se třídou vyrazili na první společnou návštěvu do domova s pečovatelskou službou. Můžeme se pochlubit tím, že jsme první třídou na 2. stupni, která tuto akci uspořádala.

Na návštěvu seniorů jsme si připravili zajímavé otázky a také karbanátky, bublaninu, ovoce, chipsy, chlebíčky, sušenky, buchty a další dobroty, které jsme jim na začátku akce nabídli.

A jaký byl program?

Po seznámení s obyvateli domu a panem pečovatelem přišly na řadu společenské hry. Vytvořili a pojmenovali jsme 4 týmy, ve kterých jsme hráli známou televizní hru Riskuj!

Poté přišel čas na povídání. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých zážitků z jejich dětství, zaměstnání a rodinného života a oni si na oplátku vyslechli naše školní příhody.

Ke konci jsme se pobavili ve skupinách společenskými hrami a užili si bohatého občerstvení.

Tímto příjemným posezením bychom rádi zahájili novou tradici naší třídy.

Žáci VII. A