I v letošním školním roce se první prezentace týkala frankofonních zemí, tzn. zemí, kde je jedním z oficiálních jazyků francouzština. Žáci si sami vybrali jednu z nabízených zemí, zjistili o ní základní informace (např. oficiální název, státní zřízení, hlavní město a další města, památky, hlava státu, nezávislost na Francii) a našli nějaké obrázky.  Všechny informace pak v hodinách zpracovali formou plakátu a nakonec „svou“ zemi představili ostatním.