Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2016 je uveden v příloze článku.

vyrocni_zprava_informace2016