Na 29. 6. 2020 a 30. 6. 2020 jsou z organizačních technických důvodů vyhlášeny volné dny. Podrobnosti uvádíme v příloze:

VOLNÉ DNY

V příloze uložena výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019.

Výroční zpráva o informacích 2019

Vážení rodiče, zákonní zástupci, příznivci školy, dovolte, abychom Vám poděkovali za návštěvu školy při již tradičním Dni otevřených dveří. Velmi nás těší Váš zájem, celkem bylo registrováno téměř 120 návštěvníků. Věříme, že ukázky práce pedagogů, výstupy žáků a atmosféra školy ve Vás zanechaly dobrý dojem, že se rozhodnete pro naši školu a opět Vás přivítáme na zápisech do 1. ročníku, které se konají 14. a 15. dubna 2020.

V příloze uvádíme Návrh rozpočtu na rok 2020 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2021 – 2025.

Návrh rozpočtu na rok 2020

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2021 – 2025

 

V příloze uvádíme schválený rozpočet na rok 2019 a schválený Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 – 2024.

Schválený rozpočet na rok 2019

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 – 2024

V příloze uvádíme Návrh rozpočtu na rok 2019 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020 – 2024.

Návrh rozpočtu na rok 2019

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020 – 2024

V příloze uložena výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018.

Výroční zpráva o informacích 2018

V Praze dne 15. 11.2017  č. j. ZS Lup  341/2017

ZÁPIS O PROVEDENÍ A VÝSLEDCÍCH VOLEB  DO ŠKOLSKÉ RADY PŘI ZŠ LUPÁČOVA 1, 130 00 PRAHA 3

Datum konání voleb: 15. 11. 2017

Volební období: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020

Složení volebního orgánu:

Mgr. Martin Řeháček – předseda

Mgr. Kamila Kubrová

PaedDr. Jaroslava Kudynová

 

Oprávněné osoby:

Návrhy kandidátů na členy z řad oprávněných osob:

Jan Bém

Světlana Novotná

Ivo Němec

Počet oprávněných voličů z řad oprávněných osob: 729

Počet zúčastněných voličů z řad oprávněných osob: 273

Počet neplatných hlasovacích lístků: 19

Počet hlasů získaných každým kandidátem:

Jan Bém 206

Světlana Novotná 202

Ivo Němec 100

 

Zvolení členové školské rady z řad oprávněných osob:

Jan Bém

Světlana Novotná

Náhradník/náhradnice:

Ivo Němec

 

Pedagogové:

Návrhy kandidátů na členy školské rady z řad pedagogů:

Mgr. Jaroslava Kalbáčová

Mgr. Magdaléna Fiedlerová

Počet oprávněných voličů z řad pedagogů: 61

Počet zúčastněných voličů z řad pedagogů: 37

Počet hlasů získaných každým kandidátem:

Mgr. Jaroslava Kalbáčová  37

Mgr. Magdaléna Fiedlerová  37

Zvolení členové školské rady z řad pedagogů:

Mgr. Jaroslava Kalbáčová

Mgr. Magdaléna Fiedlerová

 

za správnost

volební orgán:                                                                                                            ředitel školy

M. Řeháček  K. Kubrová  J. Kudynová                                                                    J. Kopecký

 

Informace pro zájemce o přestup do 6. ročníku od školního roku 2018/2019: k dnešnímu dni (21. 5. 2018) je celková kapacita školy naplněna a nemůžeme žádostem o přestup vyhovět. Pokud dojde v souvislosti s probíhajícím správním řízením zápisu do 1. ročníku a přestupy žáků na víceletá gymnázia ke změně, budou zájemci informováni, proto prosíme o registraci zájemců u paní zástupkyně K. Kubrové na emailu kubrova@lupacovka.cz. V případě konání zařazovacího řízení uvádíme níže v příloze pravidla pro přestup.

PRAVIDLA PRO PŘESTUP