Přinášíme nové číslo Školního zpravodaje.

Přečtěte si zprávy o nejnovějších aktivitách, výjezdech a projektech, které proběhly v měsíci říjnu  v naší škole i mimo ni!

zpravodaj říjen 2017