Vážení rodiče, učitelé, příznivci ZŠ Lupáčova,

v odkazu naleznete listopadové číslo Školního zpravodaje, které v rámci vyučovacího předmětu Typografie a úprava textu připravili s paní učitelkou Fejtkovou žáci třídy VI. C.

zpravodaj_listopad 2019

Představujeme říjnové číslo Školního zpravodaje, kde opět najdete ohlédnutí za některými zajímavými akcemi pořádanými pro naše žáky školou a dalšími organizacemi.

zpravodaj_říjen 2019

Vážení učitelé, zákonní zástupci žáků, milí žáci a příznivci školy,

také ve školním roce 2019/2020 budeme pravidelně každý měsíc zpracovávat zajímavosti ze života ve škole i mimo ni a zveřejňovat je ve Školním zpravodaji. Právě vychází jeho první, zářijové číslo!

zpravodaj_září 2019

Měsíčník Školní zpravodaj vycházející od září roku 2016 pravidelně seznamuje veřejnost s aktivitami žáků a učitelů v ZŠ Lupáčova. Jeho nové číslo je ohlédnutím za akcemi pořádanými v měsíci březnu.

zpravodaj_březen 2019

V příloze zveřejňujeme únorové číslo Školního zpravodaje, na kterém se podíleli v rámci výuky typografie žáci 6. ročníku pod vedením paní učitelky Rovné.

zpravodaj_únor 2019

Vzhledem k jarním prázdninám poněkud později přinášíme lednové číslo Školního zpravodaje. Žákovská redakční rada příspěvky pravidelně zpracovává na hodinách typografie s paní učitelkou Rovnou.

zpravodaj leden 2019

V posledním čísle školního zpravodaje roku 2018 se můžete seznámit s nejzajímavějšími událostmi a projekty z měsíce prosince, které se konaly ve školní budově i mimo ni.

zpravodaj_prosinec 2018

Žákovská redakční rada Školního zpravodaje v čele s paní učitelkou Rovnou vydala listopadové číslo, kde se opět dočtete o některých zajímavých akcích pořádaných naší školou.

zpravodaj_listopad 2018