V roce 2017, tedy i ve školním roce 2017/2018 pokračuje projekt S kamarády proti kyberšikaně, jehož garantem Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI) a který byl opět podpořen MČ Praha 3. Podstatou projektu je zapojení vrstevníků do preventivních aktivit školy. Starší spolužačky – ambasadorky po proškolení zástupcem NCBI navštěvují v rámci přibližně dvouhodinových seminářů jednotlivé třídy. Během těchto seminářů upozorňují své mladší spolužáky na rizika spojená s kyberšikanou, sextingem, bezpečností na sociálních sítích.

Některé výsledky a vyhodnocení seminářů bude zveřejňujeme v této sekci webu, celkové hodnocení bude součástí závěrečné zprávy k celému projektu.

NCBI v rámci projektu vypracuje metodiku k tomuto problému, která bude k dispozici všem školám zřizovaným MČ Praha 3.

Jak se bránit kyberšikaně (jaro IV. BC):

 • řeknu to rodičům
 • nahlásím na Policii
 • nedávat si jednoduché heslo
 • řeknu o tom dospělému, kterému věřím
 • dát si heslo s více než 10 znaky
 • zablokuji si ten kontakt
 • poprosím ho, aby toho nechal (myslím toho, kdo mě šikanuje)
 • budu ho ignorovat

Jak se bránit kyberšikaně (podzim 2017 žáci 1. stupně):

 • oznámím starším
 • zavolám na linku bezpečí
 • řeknu to mamce
 • řeknu to rodičům a začne se to řešit
 • řeknu to někomu blízkému
 • jestli se to bude dít ve škole, tak prvně to říct paní učitelce a potom rodičům, ale kdyby se to dělo někde ne ve škole, tak to říct nějakému dospělému, koho znám
 • odinstaluju si sociální síť
 • nebudu se stresovat
 • nebudu si to nechávat pro sebe
 • odinstaluju si tu aplikaci
 • řeknu to rodičům, aby se o to postarali

Jak se bránit kyberšikaně (podzim 2017 – žáci 2. stupeň):

 • řeknu to rodičům, přpadně i učitelce, ale to podle situace, stejně si můžu člověka zablokovat
 • nahlásím dospělé osobě,  na Policii
 • nedávat si jednoduché heslo
 • řeknu to n ěkomu blízkému
 • nebudu odepisovat a zablokuji číslo
 • zablokuji si ten kontakt
 • poprosím ho, aby toho nechal (myslím toho, kdo mě šikanuje)
 • nebudu odpovídat