vykřičník

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

dnes jsme obdrželi informací o existenci WhatsApp skupiny „Přidej co nejvíce lidí“. Původce skupiny není znám, vyzývá děti k přidávání kamarádů, aby dosáhli rekordu. Skupina obsahuje velmi nevhodný až škodlivý obsah. Je nahlášena na Policii ČR. Zvažte zvýšený dohled nad aktivitou Vašich dětí na telefonech. Další podrobnosti např. –>ZDE<–

 

 

děti

V roce 2019, tedy i ve školním roce 2019/2020 pokračuje projekt S kamarády proti kyberšikaně, jehož garantem Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI) a který byl opět podpořen MČ Praha 3. Podstatou projektu je zapojení vrstevníků do preventivních aktivit školy. Starší spolužačky – ambasadorky po proškolení zástupcem NCBI navštěvují v rámci přibližně dvouhodinových seminářů jednotlivé třídy. Během těchto seminářů upozorňují své mladší spolužáky na rizika spojená s kyberšikanou, sextingem, bezpečností na sociálních sítích.

Některé výsledky a vyhodnocení seminářů bude zveřejňujeme v této sekci webu, celkové hodnocení bude součástí závěrečné zprávy k celému projektu.

NCBI v rámci projektu vypracuje metodiku k tomuto problému, která bude k dispozici všem školám zřizovaným MČ Praha 3.

V roce 2019 se konalo dvouhodinové setkání s ambasadorkami celkem v 8 třídách, z toho 6 tříd  bylo z prvního stupně, 2 třídy ze druhého stupně.

Níže uvádíme některé výstupy z dotazníků, které po skončení setkání vyplňovali přítomní žáci:

grafy

Vybrané odpovědi z dotazníků:

Jak se bránit kyberšikaně 2019 – žáci 1. stupeň:

 • řeknu to rodičům, dospělému, někomu, paní učitelce, panu trenérovi
 • smažu si sociální sítě
 • řeknu to dospělému, kterého znám
 • nebudu reagovat, ignorovat ho, neodepisuji, nahlásím a nepíšu
 • nahlásím to na Policii
 • zavolám na Linku bezpečí
 • budu to řešit, abych se nedostala do problémů
 • zablokuji si ten kontakt na sociálních sítích

Jak se bránit kyberšikaně 2019 – žáci 2. stupeň:

 • řeknu to rodičům, někomu dospělému, učiteli, trenérovi
 • řeknu to někomu dospělému a zachovám chladnou hlavu, potom se může zavolat policie
 • nechám si důkazy, udělám screenshot
 • bloknu si ho
 • nebudu se bát to někomu říct
děti

Ve středu 18. 9. uspořádala v budově školy společnost DEKRA pro žáky 6. a 7. ročníku Den bezpečnosti. Tato nadnárodní společnost se zabývá především bezpečností v silniční dopravě, testováním a certifikací bezpečnostních systémů a prvků, ale také osvětovou činností. Několik odborníků se věnovalo našim žákům celé dopoledne. Tříhodinový program začal pro každou skupinu teoretickou přednáškou o tom, jak mohou děti předcházet nebezpečným situacím v dopravě, jak se v silničním provozu chránit a třeba i pomoct při dopravní nehodě. V obou tělocvičnách bylo připraveno několik stanovišť, kde se žáci dozvěděli zajímavosti o ochranných prvcích a zádržných systémech v automobilech, se speciálními brýlemi si vyzkoušeli, jak se změní reakce lidí pod vlivem alkoholu a návykových látek, s lékařkou zdravotnické záchranné služby si zopakovali postupy při první pomoci, a dokonce si zajezdili na hoverboardu či elektrické koloběžce. Věříme, že vědomosti, které děti během programu získaly, využijí pro ochranu svého zdraví i v životě.

tělocvičnaresuscitaceprojekce

V roce 2018, tedy i ve školním roce 2018/2019 pokračuje projekt S kamarády proti kyberšikaně, jehož garantem Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI) a který byl opět podpořen MČ Praha 3. Podstatou projektu je zapojení vrstevníků do preventivních aktivit školy. Starší spolužačky – ambasadorky po proškolení zástupcem NCBI navštěvují v rámci přibližně dvouhodinových seminářů jednotlivé třídy. Během těchto seminářů upozorňují své mladší spolužáky na rizika spojená s kyberšikanou, sextingem, bezpečností na sociálních sítích.

Některé výsledky a vyhodnocení seminářů bude zveřejňujeme v této sekci webu, celkové hodnocení bude součástí závěrečné zprávy k celému projektu.

NCBI v rámci projektu vypracuje metodiku k tomuto problému, která bude k dispozici všem školám zřizovaným MČ Praha 3.

V roce 2018 se konalo dvouhodinové setkání s ambasadorkami celkem v 10 třídách, z toho 6 tříd  bylo z prvního stupně (135 žáků), 4 třídy ze druhého stupně.

Jak se bránit kyberšikaně 2018 – žáci 1. stupeň:

 • řeknu to rodičům, dospělému, někomu, paní učitelce
 • oznámím to dospělé osobě
 • řeknu to dospělému, kterému můžu věřit
 • blokuji daného člověka
 • budu se dané osobě na internetu vyhýbat
 • nahlásím to na Policii
 • zablokuji si ten kontakt
 • budu se ho snažit ignorovat

Jak se bránit kyberšikaně 2018 – žáci 2. stupeň:

 • řeknu to rodičům, někomu dospělému, učiteli
 • bloknu si ho
 • říct někomu, komu důvěřujeme
 • nejprve poprosím, aby toho nechal
 • řeknu to rodičům, ve škole učitelům, nebudu to nechávat v sobě
 • www.stoponline.cz
 • řeknu to rodičům, nebo napíšu/zavolám na různé linky bezpečí
 • někomu to řeknu a budu se snažit tomu šikanovanému pomoct
 • neodepisovat, nebrat mobil, nebudu odpovídat na zprávy

Hodnocení ambasadorů 2018:

„Moje hodnocení je velmi pozitivní. Moc mě to s dětmi bavilo, krásně se zapojovaly. Myslím, že je to i bavilo, jelikož se nás na konci ptaly, jestli přijdeme znovu. Mám z toho velmi dobrý pocit, protože jsme dětem řekly o bezpečnosti na internetu, podle které by se také měly chovat a řídit a doufám, že díky tomu se jim nic nestane.“

„Moc mě to bavilo a ráda bych si to zopakovala příští rok, když bude ta možnost.“

„Spolupráce s dětmi byla skvělá a myslím si, že je to bavilo. Jsem moc ráda, že jsem se zapojila do tohoto projektu a že jsem mohla své mladší spolužáky informovat o hrozbách internetu.“

Po několik let spolupracuje ZŠ Lupáčova s Národním centrem bezpečnějšího internetu (Saferinternet) na peer projektu S kamarády proti kyberšikaně. Odborně vyškolené lektorky – naše žákyně 8. ročníku v rámci dvouhodinových besed seznamují mladší spolužáky s pravidly, kterými je třeba se řídit na internetu a na sociálních sítích. Problematiku jim přibližují prostřednictvím krátkých filmů a dalších interaktivních materiálů tak, aby jí porozuměly i děti ze třetích tříd. V současné době probíhá ve škole poslední letošní cyklus těchto zajímavých a mezi žáky oblíbených setkání.

Dne 28. 11. 2018 navštívily naši školu studentky oboru Kybernetická bezpečnost ze Smíchovské střední průmyslové školy. V průběhu dopoledne uspořádaly ve všech třídách 4., 7. a 8. ročníku besedu právě na téma bezpečí dětí na internetu a sociálních sítích. Žáky poučily o tom, jak mají mít zabezpečena svá elektronická zařízení, které osobní údaje by neměli na sociálních sítích zveřejňovat, vysvětlily jim problematiku internetových útoků hackerů i způsob obrany proti nim. V závěru byl prostor pro dotazy, o něž v některých třídách nebyla nouze. Budoucí odbornice na IT byly při odchodu mile překvapeny, jak jsou někteří naši žáci v této problematice vzdělaní!

V roce 2017, tedy i ve školním roce 2017/2018 pokračuje projekt S kamarády proti kyberšikaně, jehož garantem Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI) a který byl opět podpořen MČ Praha 3. Podstatou projektu je zapojení vrstevníků do preventivních aktivit školy. Starší spolužačky – ambasadorky po proškolení zástupcem NCBI navštěvují v rámci přibližně dvouhodinových seminářů jednotlivé třídy. Během těchto seminářů upozorňují své mladší spolužáky na rizika spojená s kyberšikanou, sextingem, bezpečností na sociálních sítích.

Některé výsledky a vyhodnocení seminářů bude zveřejňujeme v této sekci webu, celkové hodnocení bude součástí závěrečné zprávy k celému projektu.

NCBI v rámci projektu vypracuje metodiku k tomuto problému, která bude k dispozici všem školám zřizovaným MČ Praha 3.

Jak se bránit kyberšikaně (jaro IV. BC):

 • řeknu to rodičům
 • nahlásím na Policii
 • nedávat si jednoduché heslo
 • řeknu o tom dospělému, kterému věřím
 • dát si heslo s více než 10 znaky
 • zablokuji si ten kontakt
 • poprosím ho, aby toho nechal (myslím toho, kdo mě šikanuje)
 • budu ho ignorovat

Jak se bránit kyberšikaně (podzim 2017 žáci 1. stupně):

 • oznámím starším
 • zavolám na linku bezpečí
 • řeknu to mamce
 • řeknu to rodičům a začne se to řešit
 • řeknu to někomu blízkému
 • jestli se to bude dít ve škole, tak prvně to říct paní učitelce a potom rodičům, ale kdyby se to dělo někde ne ve škole, tak to říct nějakému dospělému, koho znám
 • odinstaluju si sociální síť
 • nebudu se stresovat
 • nebudu si to nechávat pro sebe
 • odinstaluju si tu aplikaci
 • řeknu to rodičům, aby se o to postarali

Jak se bránit kyberšikaně (podzim 2017 – žáci 2. stupeň):

 • řeknu to rodičům, přpadně i učitelce, ale to podle situace, stejně si můžu člověka zablokovat
 • nahlásím dospělé osobě,  na Policii
 • nedávat si jednoduché heslo
 • řeknu to n ěkomu blízkému
 • nebudu odepisovat a zablokuji číslo
 • zablokuji si ten kontakt
 • poprosím ho, aby toho nechal (myslím toho, kdo mě šikanuje)
 • nebudu odpovídat

Školní psycholog

Od školního roku 2017-2018 působí na naší škole školní psycholog. Činnost školního psychologa ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ve znění vyhlášky 197/2016 Sb.

Kdo je školní psycholog na naší škole?

PhDr. Petr Beroušek– vystudoval univerzitní studium pedagogiky a psychologie na FF UK v Praze, působí jako psycholog a dětský psycholog, vysokoškolský učitel a lektor v oboru. Má  více než třicetiletou praxi, věnuje se mj. rodinné problematice a psychoterapii.

Co školní psycholog dělá?

 • provádí psychologickou diagnostiku žáků s cílem zjistit příčiny školní neúspěšnosti nebo vyhledat žáky nadané
 • poskytuje psychologické poradenství žákům s osobními, výchovnými nebo výukovými potížemi
 • poskytuje psychologické poradenství rodičům a zákonným zástupcům, aby jejich děti ve škole co nejlépe prospívali
 • spolupracuje s pedagogy, aby se jim s žáky pracovalo co nejlépe a co nejefektivněji
 • poskytuje krizovou intervenci
 • zjišťuje studijní předpoklady a podílí se na kariérovém poradenství
 • pracuje s třídním kolektivem s cílem zajistit ve třídě co nejlepší sociální klima pro všechny žáky
 • provádí anonymní anketní šetření a průzkumy s cílem zkvalitnit systém výuky a přístup k žákům ze strany škol
 • spolupracuje s dalšími organizacemi a zprostředkovává jejich služby

V jakých situacích se na něj můžete obrátit?

 Žáci:

 • když vám nejde učení tak, jak byste chtěli
 • když máte problémy se spolužáky a nevíte, jak je vyřešit
 • když máte pocit, že se k vám někdo ve škole nechová tak, jak by měl (spolužáci, učitelé, ostatní zaměstnanci školy…)
 • když vás trápí něco osobního (strach z něčeho, špatné sny, nemoc, hádka s kamarádem, tréma…)
 • když se děje něco doma, co nemáte komu říct (hádky rodičů, násilí, samota, konflikty se sourozenci…)
 • když se nemůžete rozhodnout, na jakou jít střední školu
 • když si zkrátka potřebujete o čemkoli popovídat

Rodiče:

 • pokud se Vám něco nedaří ve výchově Vašeho dítěte
 • když máte pocit, že mu to ve škole nejde tak, jak by mělo
 • když se Vám nedaří na něčem domluvit s učiteli Vašich dětí
 • když se chcete poradit, jakou vybrat pro dítě střední školu
 • když máte podezření, že se Vašemu dítěti ve škole děje něco, co by nemělo
 • když se ve Vaší rodině dějí velké změny nebo se řeší problémy, které můžou mít dopad na psychiku Vašeho dítěte (rozvod…)
 • když má Vaše dítě jakékoli psychické problémy (má z něčeho strach, stěžuje si na bolest, nevolnost, i když je zdravé, je neobvykle zamlklé, přestane chodit za kamarády apod.)
 • když máte podezření, že Vaše dítě experimentuje nebo užívá nějaké návykové látky nebo se s někým takovým stýká

Jak probíhá spolupráce s psychologem?

Psycholog pracuje s dětmi buď skupinově v rámci třídnických hodin a tématických skupinových aktivit, nebo individuálně na základě potřeby dítěte samotného či žádosti učitele nebo rodičů. Další spolupráce se odvíjí od konkrétní zakázky, může mít podobu jednorázové konzultace nebo dlouhodobější charakter, vždy ale probíhá na základě souhlasu žáka samotného a jeho rodičů a podle konkrétní dohody s psychologem.

Všem rodičům je předložen k podpisu souhlas s činností psychologa na škole, kterým umožňují pouze to, aby se dítě účastnilo skupinových aktivit organizovaných psychologem a dále aby jejich dítě mělo možnost samo v případě potřeby psychologa kontaktovat. Pokud rodiče tento souhlas nepodepíší, psycholog jejich dítě z těchto aktivit vynechává.

Pokud se vyskytne potřeba psychologické pomoci dítěti (psychoterapie, diagnostika), jsou o tom rodiče nejdříve informováni a na základě dohody poskytují individuální souhlas s psychologickou péčí o jejich dítě. Teprve na základě tohoto individuálního souhlasu může psycholog s jejich dětmi systematicky individuálně pracovat.

Obsah konzultací je důvěrný, jakékoli výstupy směrem ke škole nebo dalším institucím jsou podávány pouze s  výslovným souhlasem žáka a jeho zákonných zástupců. Veškerá dokumentace školního psychologa je archivována. Přístup k dokumentaci o dítěti mají pouze zákonní zástupci dítěte (popř. děti).

Kontakt

Telefon: 773 184 128
e-mail: berousek@lupacovka.cz
Pracovna psychologa je ve třetím patře, dveře č. 90.

Psycholog na škole působí v tyto dny:

 • středa od 7,30 do 13,30
 • čtvrtek od 7,30 do 12,00

Osobní schůzku doporučujeme předem domluvit, nejlépe e-mailem. Schůzky je možné individuálně domluvit během celé pracovní doby.

 

 

 

 

 

Dne 3. 10. dopoledne se uskutečnilo cvičení Integrovaného záchranného systému hl. m. Prahy, jehož se jako figuranti zúčastnili žáci našich devátých tříd. Jejich úkolem bylo setrvat v restauračních prostorách věže, dokud se neozve pokyn k urychlené evakuaci zapřičiněné požárem v jedné z kuchyněk. Po vyhlášení evakuace všichni návštěvníci urychleně, leč ukázněně sestoupili po evakuačním schodišti do přízemí, odkud byli odesíláni do bezpečné vzdálenosti a přepočítáni pracovníky Policie ČR. Našim nejstarším žákům patří poděkování za spolupráci a vzornou reprezentaci školy.