VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ PODMÍNKY V POPTÁVKOVÉM ŘÍZENÍ NA
ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY
MIMO REŽIM ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Název veřejné zakázky: „Kompletace projektové žádosti v rámci programu OP PPR a
příprava dokumentace projektu: Investice do odborných učeben a vnitřní konektivity školy
ve vazbě na rozvoj klíčových kompetencí a polytechnických dovedností žáků v ZŠ, Praha 3,
Lupáčova 1/1200“
PODROBNOSTI ZDE