Mezinárodní zkoušky angličtiny Cambridge jsou uznávány středními školami, univerzitami a zaměstnavateli v celém anglicky mluvícím světě.

Přípravujeme děti, které májí odpovídající úroveň angličtiny na zkoušky KETfs, PETfs, případně FCEfs. Učíme se gramatiku, rozšířujeme slovní zásobu a komunikativní dovednosti.

 

Nejdůležitejší co se učíme, je pochopení zadání a správné odpovídání, bez kterého děti nemohou být úspěšné. Prohlujeme schopnosti čtení a poslechu, například rychlé čtení, hledání klíčových slov, čtení a poslech do detailů. Učíme se, jak esej či dopis plánovat, jak spojit efektiveně napády spojkami a kontrolovat si vlastní práci.  Cvíčíme popisování obrázek ústně, diskutujeme o různých tématech a cvičme další důležité dovednosti.

 

Více informací o zkouškách a jejích úrovních najdete zde:

https://www.britishcouncil.cz/zkousky/cambridge/druh/vseobecna-anglictina

 

Kurzy vede: Catherine Land, land@lupacovka.cz