Entries by Cathrine Land

,

Efektivní metoda výuky angličtiny ve první dvou ročnících

Ve 1 a 2. ročnících používám při výuce angličtiny efektivní metodu obrázkových diktátů. Žákům čtu text a na základě jejích údajů děti kreslí obrázek. Podle obrázku poznám, zda mě děti rozuměly a zda ovládají slovní zásobu určité lekce. Zde můžete posoudit výsledky této metody v 1 a 2 ročnících. Vytvořili jsme masky zvířat, abychom opakovali […]

Mezinárodní Zkoušky Angličtiny

Mezinárodní zkoušky angličtiny Cambridge jsou uznávány středními školami, univerzitami a zaměstnavateli v celém anglicky mluvícím světě. Přípravujeme děti, které májí odpovídající úroveň angličtiny na zkoušky KETfs, PETfs, případně FCEfs. Učíme se gramatiku, rozšířujeme slovní zásobu a komunikativní dovednosti.   Nejdůležitejší co se učíme, je pochopení zadání a správné odpovídání, bez kterého děti nemohou být úspěšné. […]