Usnesením RMČ Praha 3 č. 842 ze dne 11.12.2017 byl schválen rozpočet na rok 2018 a usnesením RMČ Praha 3 č. 841 byl schválen střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 – 2023.

rozpočet na rok 2018

střednědobý výhled rozpočtu 2019 – 2023