V prosinci jsme v ZŠ Lupáčova přivítali hned dvě skupiny hostů ze zahraničí: 6. 12. 2017 nás navštívila v rámci své povinné zahraniční stáže skupina učitelů a zároveň studentů pedagogiky ze Státní vysoké školy v Karagandě (Kazachstán). Setkání se uskutečnilo ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UK v Praze a bylo podpořeno MČ Praha 3. Nejprve byli hosté seznámeni s historií a koncepcí školy, poté se účastnili samotného vyučování podle svých aprobací (anglický jazyk, tělesná výchova). O školu samotnou a vůbec o školství v ČR projevili velký zájem, o čemž svědčilo značné množství dotazů k mnoha různým oblastem. 11. 12. 2017 jsme rádi přivítali 18 studentek  Osaka Seikei Girls School z Japonska, které se věnují předškolní pedagogice a pedagogice pro 1. stupeň základní školy. Při příležitosti šestidenní návštěvy České republiky projevily zájem nahlédnout do některé z pražských škol a vyzkoušet si své pedagogické dovednosti s českými žáky. Po přivítání se budoucí učitelky dvě vyučovací hodiny věnovaly skupinkám dětí z III. C a velmi trpělivě je naučily několik skládanek origami. Ve třídě nakonec létaly různé typy papírových vlaštovek, ožívaly papírové rostliny i zvířata a sami žáci byli překvapeni, co vše je možné z papíru poskládat. V závěru inspirativního setkání ředitel školy Mgr. Kopecký poděkoval studentkám za návštěvu a popřál jim mnoho příjemných zážitků z pobytu v České republice.