Zeměpis je součástí vzdělávací oblasti „Člověk a příroda“. Je realizován v souladu se školním vzdělávacím programem Lupáčovka. Učebnice (tištěné i elektronické) a pracovní sešity se používají z řady nakladatelství Nová škola a slouží spíše jako doplňkový učební materiál. Výuka zeměpisu je v 6. – 8. ročníku realizována 2 hodiny týdně, v 9. ročníku 1 hodina týdně.

 

V 6. ročníku se žáci seznamují se vstupem na planetu Zemi, přírodním obrazem Země a v závěru začínají s Afrikou, 7. ročník je věnován regionálnímu zeměpisu Afriky, Ameriky, Austrálie, Antarktidy a Asie, v 8. ročníku se probírá Evropa a geografie ČR, v 9. ročníku pokračujeme ČR a vše zakončíme kapitolou lidé, globalizace, politický a hospodářský zeměpis.