Dne 25. 5. 2018 žáci navštěvující kroužek Polytechnického klubu zavítali do společnosti Microsoft, kde si po prohlídce společnosti od nejvyššího patra až po 4. patro, mohli vyzkoušet nové 3D kreslení a EDU Minecraft.

město

bty

Polytechnický klub

bty