Vážení rodiče,

prosím, abyste co nejdříve  vyplnili osobní údaje vašich dětí v  žákovské knížce a kartě žáka a vyplnili a podepsali také souhlasy se zpracováním osobních údajů. V případě potíží s přístupem do školy online kontaktujte paní učitelku Vaňkovou (vankova@lupacovka.cz).

Rozdělení do skupin na AJ se žáci dozví zítra, rozdělení na skupiny do cizích jazyků a na předmět typografie jim bylo sděleno dnes.

LB