Dne 3. června se ve spolupráci s CA Hvězdička vydalo druhé oddělení školní družiny do mýdlárny – BOEMI v Chrustenicích.

Děti měly ojedinělou příležitost se zapojit do víru dění malé manufaktury, kde zhlédly proces výroby mýdel, včetně vyzkoušení jejich čichových schopností při přidávání vůní do mýdel a následné balení. Nezůstaly jen u koukání ! Dostaly možnost si mýdlo sami ozdobit a následně i zabalit. Kromě výroby mýdel bylo dětem ukázáno, jak se vytváří bomby do koupele a koupelová sůl. Jsme rádi, že se děti mohly přiučit něčemu novému a podívat se na něco, co jen tak neuvidí.

 

V rámci výtvarné výchovy jsme si namalovali vlastní portréty. Ty jsme poslali paní učitelce, která je s paní asistentkou doručila do Rudolfina. Naše portréty byly umístěny na sedadla Dvořákovy síně. V sobotu 20. února se konal koncert České studentské filharmonie v Rudolfinu v rámci programu A přece se učí!, který živě přenášela Česká televize na programu ČT Art, streamovala na Facebooku a na YouTube České filharmonie. Někteří naši žáci mohli spatřit své portréty na obrazovkách či monitorech.
Daniela Němcová, Kateřina Homutová

V týdnu 8. 2. 2021 – 12. 2. 2021 se v rámci našeho projektu Erasmus Young Europe (2018 – 2021) mělo v Praze uskutečnit setkání se žáky ze školy v Itálii. Z důvodu současné epidemiologické situace byl tento výjezd nahrazen virutálními mobilitami, tzn. online schůzkami všech zúčastněných škol: ZŠ Lupáčova, koordinátorské školy z italského Cavalese, ZŠ Truhlářská, Praha a ZŠ Masarykova, Litoměřice. Žáci zpracovávali a poté prezentovali témata z oblasti sociální a ekonomické udržitelnosti a udržitelnosti životního prostředí. Všem žákům 8. ročníku, kteří se projektu účastnili, děkujeme za vynikající mezinárodní reprezentaci školy, neboť jejich prezentace i následná vystoupení byla vysoce hodnocena, dvě prezentace návrhů našich žáků dokonce zvítězily. Velmi děkujeme za vedení žáků a koordinaci projektu paním učitelkám N. Krivosheeve a L. Bovo, paní učitelce M. Fejtkové za odbornou ICT podporu a pomoc.

Prezentace žáků ZŠ Lupáčova:

Economic Sustainability

Environmental Sustainability

Social Sustainability

děti

Třída 7.A dostala po jarních prázdninách opožděný vánoční dárek – nově vymalovanou učebnu a nové lavice. Na fotografiích níže se můžete podívat na stav “před” a “po”. Jsme moc rádi, že se obě věci nakonec povedlo zdárně realizovat a máme tak kolem sebe hezčí prostředí.

škola 1 škola 2

děti

V září se třída 7.A zúčastnila dvou akcí.

Hned na začátku školního roku připravila organizace Dekra program Jedu s přehledem. Program měl dvě hlavní části. První část tvořila přednáška o bezpečném chování dětí jako účastníků provozu. Druhá část byla více praktická. Žáci byli rozděleni na několik skupin a střídali se na různých stanovištích, kde si např. vyzkoušeli první pomoc nebo zvláštní brýle, které simulovaly stav po požití různých návykových látek.

Další společnou akcí byla návštěva výstavy Hry a hlavolamy, která měla také několik částí. První z nich byl hlavolamový workshop, kde si žáci mohli vše sami vyzkoušet. Druhou část tvořilo volné hraní v herně za pomoci lektorů, kteří dětem vždy vysvětlili základní pravidla. Poslední část tvořila přednáška o hlavolamech.

poklad

Dne 20. 11. 2019 se obě třídy 6. A a 8. C účastnily výjezdu do TEP faktoru, hry, která je vytvořená na motivy Pevnosti Boyard. Žáci se rozdělili se do 4-5 členných týmů a snažili se splnit tolik úkolů, kolik jen bylo možné, aby získali kód k pokladu. Jednomu týmů se to opravdu povedlo a tři týmy se dostaly do tajemné místnosti.

 

TEP Faktor děti

děti

Ve druhém zářijovém týdnu proběhly ve spolupráci s DDM Ulita adaptační kurzy pro žáky 6. ročníku, které jim měly nejen usnadnit přechod na 2. stupeň, ale pomoci jim i lépe se sžít s novými spolužáky. Fyzické aktivity střídaly ty tvůrčí, děti se učily spolupracovat, rozdělovat si funkce při skupinové práci, tolerovat se, pomáhat si a navzájem se doplňovat. Žáci úspěšně pokořili únikovou hru na téma Malý princ, vyrobili vejconauta, spolupracovali při stavění co nejvyšší věže z kostek, vyzkoušeli si chodit na lanech, zahráli si několik týmových her, vyřádili se v bumberballech. A to není úplný výčet všech aktivit! Dobrodružstvím byly i společná večeře a přespání v prostoru Ulity. V neposlední řadě adaptační kurz ocenili i třídní učitelé 6. tříd, protože měli příležitost pozorovat nově utvořené třídní kolektivy mimo školní lavice. Lektoři z DDM Ulita připravili našim šesťákům pestrý a zajímavý program, za což jim patří náš dík.

V pondělí 21.1. se třída 6.A zúčastnila dílny s názvem “Jdeme do divadla!”. Cílem bylo zjistit, jaké chování nám vadí v divadle a jaké chování bychom naopak uvítali.

Žáci si nejdříve vylosovali, do jaké skupiny patří – správňáci nebo rošťáci. Podle zaměření své skupiny pak společně vymysleli příklady slušného nebo neslušného chování. Jedna skupina dané chování předvedla a druhá hádala, co ukázka obsahovala.

Postupně jsme prošli prostor šaten, hlediště a podívali jsme se až pod strop na galerii. V každém prostoru se skupiny vyměnily a opět předváděly příklady správného a špatného chování v dané situaci (příchod do šatny, usazování na místa před představením, sledování představení).

Na závěr proběhlo shrnutí všeho, co bylo k vidění a žáci se mohli vyjádřit k otázkám lektorek (Co si myslíš o tom, když jde někdo do divadla v teplákách? Vadí ti, když se během představení nějaký divák směje?).

Celý program probíhal v nádherných prostorách Stavovského divadla, což dětem umožnilo víc se vcítit do své role a uvědomit si, jak může být chování některých lidí bezohledné nebo naopak zdvořilé. Děkujeme za možnost se dílny zúčastnit a těšíme se na představení Kytice, kde si všechny nabyté znalosti vyzkoušíme v praxi.