Dne 3. června se ve spolupráci s CA Hvězdička vydalo druhé oddělení školní družiny do mýdlárny – BOEMI v Chrustenicích.

Děti měly ojedinělou příležitost se zapojit do víru dění malé manufaktury, kde zhlédly proces výroby mýdel, včetně vyzkoušení jejich čichových schopností při přidávání vůní do mýdel a následné balení. Nezůstaly jen u koukání ! Dostaly možnost si mýdlo sami ozdobit a následně i zabalit. Kromě výroby mýdel bylo dětem ukázáno, jak se vytváří bomby do koupele a koupelová sůl. Jsme rádi, že se děti mohly přiučit něčemu novému a podívat se na něco, co jen tak neuvidí.

 

V polovině září vyjelo bohužel jen málo odvážných cyklistů z 8. ročníku se čtyřmi ještě odvážnějšími členy pedagogického doprovodu na tradiční výcvikový kurz do rovinatého kraje v okolí Veselí nad Lužnicí. Počasí sice příliš nepřipomínalo babí léto, ale i ve ztížených podmínkách ujel celý peloton během tří dnů více než 100 km, což je úctyhodný výkon. Děti se podívaly např. do Třeboně, kde navštívily Schwarzenberskou hrobku, a také dojely na Červenou Lhotu, kde absolvovaly prohlídku zámku. Jsme rádi, že se všem cyklistům na kurzu líbilo a vrátili se domů ve zdraví.

Vážení rodiče, milé děti, obyvatelé Prahy 3!
V rámci participativního rozpočtu Městské části Praha 3 naše škola podala návrh na dovybavení jižního svahu dětského hřiště na Parukářce pro veřejnost -jedná se nám zejména o instalaci “pítka”, zřízení mobilní toalety a dalších herních prvků jako jsou například houpačky a houpací sítě.

 

Náš projekt byl podpořen částkou 300 000 Kč. Děkujeme všem, kteří svým hlasováním projekt podpořili!

Podrobné informace o výsledcích hlasování najdete zde:

http://www.participativni-rozpocet.cz/praha3/2017/07/10/vysledky-hlasovani-rocnik-2017/

Dovybavení dětského hřiště na jižním svahu parku Parukářka -letak (2)

Asi se shodneme na tom, že školu dělají žáci a učitelé. A jsou to právě naši žáci, kteří mají často originální nápady a názory, jak ve školní budově něco vylepšit či změnit, ať se jedná o vybavení, nebo třeba o mezilidské vztahy a výuku. Rozhodli jsme se, že je škoda, aby jejich hlasy zůstaly nevyslyšeny, a proto jsme po delší odmlce na základě nových voleb ve všech třídách 3. – 9. ročníku svolali v pátek 10.2. schůzku žákovské rady. Každá ze tříd je v ní zastoupena dvěma žáky, kteří mají za úkol sledovat dění ve škole, předávat informace, které se na schůzkách rady dozvědí, ve svých třídách spolužákům i pedagogům, a především podněcovat ostatní k tomu, aby se podíleli na vytváření příjemného prostředí v naší škole. Na prvním setkání s vedením školy si členové rady vyslechli od pana ředitele všechny novinky, které se za posledních několik měsíců ve škole udály, a také záměry do budoucna v oblasti projektů, výuky, či obnovy vybavení tříd. Na závěr pan ředitel děti ujistil, že se vždy vynasnažíme s jejich návrhy pracovat a využít je k tomu, aby nám všem bylo ve škole dobře.

Do prostředí Školy Online se můžete přihlásit prostřednictvím:


Co dělat, když Vám nefunguje přihlášení do Školy Online:

  1. zkuste změnit vlastní pomocí
    • Mohli jste si několikanásobným špatným přihlášením zablokovat heslo na jednu hodinu. Proto zkuste po hodině přihlášení znovu.
    • Pokud se Vám ani po hodině nejde přihlášení, tak zkuste vymazat historii prohlížeče pro formulářová pole a hesla, následně se zkuste přihlásit znovu.
    • Pokud ani nyní se nelze přihlásit do Školy Online, zkuste změnit heslo prostřednictvím emailu.
  2. kontaktujte školního správce prostředí Školy Online, Mgr. Petru Vaňkovou, Ph.D.  (email: vankova@lupacovka.cz, popř. telefonicky na 777 478 657)

Pro informaci:

  • rodičovské účty jsou ve většině případů ve znění: prijmeniZaka_jmenoZaka
  • žákovské účty (od 4. třídy): prijmeniZaka.jmenoZaka

Na prvním stupni předpokládáme využití obou forem komunikace. Způsob předávání informací o známkách záleží na domluvě učitele a rodičů. V příloze budeme také zveřejňovat často kladené otázky související s provozem elektronických žákovských.
Podle stanoviska MŠMT není nutno vést žákovskou knížku v papírové podobě. Škola však vždy musí zajistit rodičům přístup k informacím o vzdělávání žáků podle podmínek definovaných v školském zákoně. V příloze tohoto článku jsou výhody a nevýhody elektronického systému evidence známek.  Způsob přihlašování žáků je zveřejněn níže. Způsob přihlašování rodičů je zveřejněn níže. Hesla budou předána v průběhu třídních schůzek, popř. na vyžádání prostřednictvím školního správce prostředí.