Dne 11. 9. 2018 se konalo první jednání zástupců tříd v Rodičovské unii. Hlasováním bylo jednomyslně schváleno doporučení Valní hromadě schválení příspěvku Rodičovské unie škole ve výši 250 Kč na žáka. Dále byla schválen dar Rodičovské unie pro letošní školní rok ve výši 80tis. Vyúčtování datu z minulého školního roku bude projednáno na Valné hromadě, která se koná 25. 9. 2018 před třídními schůzkami. Paní vedoucí školní jídelny informovala:

  • o změnách plateb obědů
  • o možnosti ochutnávek obědů zákonnými zástupci po nahlášení v kanceláři a poté zápisu do knihy
  • o možnostech odhlašování obědů
  • o možnosti odběru oběda první (a pouze první) den nemoci

Informace vedení školy jsou uvedeny ZDE .