V příloze je uložen zápis z jednání Školské rady ZŠ Lupáčova ze dne 15. 1. 2020.

ZÁPIS ŠKOLSKÁ RADA 15. 1. 2020

Dne 11. 9. 2019 se konalo jednání Školské rady ZŠ Lupáčova. Zápis z jednání přikládáme ZDE.

Rodičovský Unie a Základní škola Lupáčova zvou na Společenský večer – divadelní představení, které se uskuteční dne 12. 6. 2019 od 18:00 ve Společenském sále SOŠ Jarov, Učňovská 1, Praha 9 (doprava – tramvaj č. 1, 9, 11 – zastávka Spojovací). Vstupenky v ceně 50,- Kč lze nyní zakoupit ve vrátnici školy či na místě v den konání.

Těšíme se na Vás!

Dne 14. 11. 2018 se konala další schůzka zástupců tříd v Rodičovské unii.

Unie schválila převzetí záštity nad Vánočním jarmarkem, který se bude konat 13. 12. 2018.

Informace školy naleznete ZDE

V Praze dne 15. 11.2017  č. j. ZS Lup  341/2017

ZÁPIS O PROVEDENÍ A VÝSLEDCÍCH VOLEB  DO ŠKOLSKÉ RADY PŘI ZŠ LUPÁČOVA 1, 130 00 PRAHA 3

Datum konání voleb: 15. 11. 2017

Volební období: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020

Složení volebního orgánu:

Mgr. Martin Řeháček – předseda

Mgr. Kamila Kubrová

PaedDr. Jaroslava Kudynová

 

Oprávněné osoby:

Návrhy kandidátů na členy z řad oprávněných osob:

Jan Bém

Světlana Novotná

Ivo Němec

Počet oprávněných voličů z řad oprávněných osob: 729

Počet zúčastněných voličů z řad oprávněných osob: 273

Počet neplatných hlasovacích lístků: 19

Počet hlasů získaných každým kandidátem:

Jan Bém 206

Světlana Novotná 202

Ivo Němec 100

 

Zvolení členové školské rady z řad oprávněných osob:

Jan Bém

Světlana Novotná

Náhradník/náhradnice:

Ivo Němec

 

Pedagogové:

Návrhy kandidátů na členy školské rady z řad pedagogů:

Mgr. Jaroslava Kalbáčová

Mgr. Magdaléna Fiedlerová

Počet oprávněných voličů z řad pedagogů: 61

Počet zúčastněných voličů z řad pedagogů: 37

Počet hlasů získaných každým kandidátem:

Mgr. Jaroslava Kalbáčová  37

Mgr. Magdaléna Fiedlerová  37

Zvolení členové školské rady z řad pedagogů:

Mgr. Jaroslava Kalbáčová

Mgr. Magdaléna Fiedlerová

 

za správnost

volební orgán:                                                                                                            ředitel školy

M. Řeháček  K. Kubrová  J. Kudynová                                                                    J. Kopecký

 

Dne 11. 9. 2018 se konalo první jednání zástupců tříd v Rodičovské unii. Hlasováním bylo jednomyslně schváleno doporučení Valní hromadě schválení příspěvku Rodičovské unie škole ve výši 250 Kč na žáka. Dále byla schválen dar Rodičovské unie pro letošní školní rok ve výši 80tis. Vyúčtování datu z minulého školního roku bude projednáno na Valné hromadě, která se koná 25. 9. 2018 před třídními schůzkami. Paní vedoucí školní jídelny informovala:

  • o změnách plateb obědů
  • o možnosti ochutnávek obědů zákonnými zástupci po nahlášení v kanceláři a poté zápisu do knihy
  • o možnostech odhlašování obědů
  • o možnosti odběru oběda první (a pouze první) den nemoci

Informace vedení školy jsou uvedeny ZDE .

Dne 5. 6. 2018 se konala schůzka zástupců tříd v Rodičovské unii. Informace týkající se Klubu nadaných dětí a kontakt na lektorku uvádíme ZDE.

Informace školy naleznete ZDE.

Informace školy naleznete ZDE.

Informace ke změnám cen obědů a další aktivity školní jídelny naleznete ZDE.

V příloze je uložen zápis z jednání nové Školské rady ze dne 9. 1. 2018

ZÁPIS 9. 1. 2018

Volby do školské rady se konají 15. 11. 2017 v době 17:00 – 20:00 v budově školy.

Níže uváděníme listinu kandidátů navržených oprávněnými osobami:

Charakteristika kandidátů – zákonných zástupců žáků do Školské rady – funkční období 1.1.2018-31.12.2020

Kandidát číslo 1:

Jan Bém

Věk: 43 let

Od roku 2011  je předsedou Unie rodičů a  od roku 2012 souběžně i předsedou Školské rady v již druhém funkčním období do 31. 12. 2017. ZŠ Lupáčova navštěvuje jeho starší dcera a mladší dcera začne školu  navštěvovat za 2 roky. Zakládá si na tom, aby spolupráce mezi rodiči a školou fungovala na maximální možné oboustranné spokojenosti.

Pracuje v nadnárodní společnosti na pozici regionálního obchodního manažera. Řadu let žije s rodinou na Žižkově, kde se aktivně účastní veřejného dění. Je zapojen mimo jiné např. do projektu MAP na Radnici Prahy 3, ale i dalších. Svůj volný čas věnuje rodině a společnému cestování, dále fotografování, kultuře, sportu aj.

 

Kandidát číslo 2:

Světlana Novotná

Věk: 41 let

Od roku 2015 je členkou Unie rodičů. ZŠ Lupáčova navštěvuje její syn (I. stupeň) a od letošního školního roku i dcera. Domnívá se, že je velmi důležitá spolupráce školy a rodiny, jedno bez druhého nemůže dobře fungovat.

Má mnoholeté zkušenosti z mezinárodních společností, kde působila v marketingových odděleních. V posledních letech pracuje jako nezávislý marketingový konzultant a specializuje se zejména na oblast kultury a umění. Podílí se na významných projektech. Na Žižkově žije s rodinou již mnoho let.

Kandidát číslo 3:

Ivo Němec

Věk: 52 let

Pracuje jako lékař v ÚVN Praha a v soukromém zdravotnickém zařízení. Ve svém volném čase se věnuje rodině. K jeho zálibám patří cestování, kultura, cyklistika a lyžování.

 

 

 

 

Za správnost

Mgr. Martin Řeháček

předseda volební komise

Dne 1. 11. 2017