Od 12. září do 4. října 2018 probíhal v naší škole pod záštitou Úřadu městské části Praha 3 projekt Kapela ve škole, kterého se zúčastnily třídy 5., 6. a 9. ročníku. Pod vedením mladých lektorů každá třída nacvičila jednu píseň dle vlastního výběru včetně doprovodu na hudební nástroje. K dispozici jim při zkouškách byly sólové i basové kytary, cajony, perkusní nástroje i kompletní ozvučení, a tak se děti na jeden měsíc staly členy vlastní hudební skupiny. Zapojeni byli všichni žáci každé zúčastněné třídy. Vyvrcholením společné snahy dětí a hudebních lektorů byl závěrečný koncert, který jsme uspořádali ve velké tělocvičně ZŠ Chelčického. Pro děti z ostatních tříd, které tvořily obecenstvo, i pro nás, pedagogy, byl výsledek společné práce třídních kolektivů milým překvapením. Věříme, že tento projekt motivoval žáky k dalším hudebním aktivitám.