Ve školním roce 2018/2019 budou naši žáci pod vedením paní učitelky K. Rovné opět vydávat Školní zpravodaj. Tento měsíčník začal vycházet v září 2016 a přináší shrnutí nejzajímavějších školních aktivit. Právě vychází zářijové číslo nového školního roku.

zpravodaj_září 2018