V hodinách literatury jsme se věnovali poezii. Začali jsme nejdřív rozdílem mezi poezií a prózou. Pak si měli žáci přečíst sbírku básní dle svého výběru. Mezi četbou se nejčastěji objevily sbírky od Jiřího Žáčka, ale také Kytice od Karla Jaromíra Erbena nebo Havran od E. A. Poea. Ukázky ze své oblíbené básně napsali žáci na lístečky, které jsme pak dali do třídy na nástěnku. S ukázkami jsme pracovali i v dalších hodinách, kdy jsme se naučili určit typ rýmu.

Dalším (dobrovolným) úkolem bylo napsat svou báseň v rozsahu alespoň čtyř veršů. Někdy byl rozsah i delší a bylo vidět, že tvoření žáky bavilo.

Na ukázky z četby i z vlastní tvorby se můžete podívat níže.