Dne 6. 11. 2018 hostila ZŠ Lupáčova první setkání partnerských škol v rámci projektu Erasmus+ Young Europe 2018 – 2020. Jsme rádi, že několikaletá spolupráce se školou z italského Cavalese vyvrcholila účastí v dvouletém E+ projektu. Dalšími účastnickými školami jsou ZŠ Truhlářská, Praha a ZŠ Masarykova, Litoměřice. Podstatou projektu je začleňování metodiky CLIL do výuky (využití cizího jazyka v nejazykových předmětech). Odborným garantem pracovních modulů této metody budou pracovníci Univerzity Karlovy, kde proběhlo pak druhé setkání dne 7. 11. 2018. Součástí projektových aktivit je i krátkodobá mobilita žáků, která představuje několikadenní pobyt skupiny žáků naší školy v italské partnerské škole.