děti

Vážení rodiče, zákonní zástupci, příznivci školy, dovolte, abychom Vám poděkovali za návštěvu školy při již tradičním Dni otevřených dveří. Velmi nás těší Váš zájem, celkem bylo registrováno téměř 120 návštěvníků. Věříme, že ukázky práce pedagogů, výstupy žáků a atmosféra školy ve Vás zanechaly dobrý dojem, že se rozhodnete pro naši školu a opět Vás přivítáme na zápisech do 1. ročníku, které se konají 14. a 15. dubna 2020.

dětiděti-2

děti

Dne 16.10.2019 odjelo 65 dětí 2. stupně na návštěvu německého hlavního města.

Zájezdu se účastnily všechny přihlášené děti. Cesta tam proběhla bez problémů.

Po vystoupení z autobusu jsme se za deštivého počasí vydali na místa, kde stávala Berlínská zeď. Navštívili jsme muzeum teroru, panoramatickou výstavu Zeď na Check point Charlie a Potsdamer Platz.. Poté jsme si prohlédli významné stavby, které jsme měli podle programu navštívit na třídě Unter den Linden. Na této ulici se nachází muzeum Madame Tussaud, kde jsme strávili necelé dvě hodiny obdivováním figurin slavných lidí Německa i světa. Ve večerních hodinách nás čekala prohlídka DDR muzea.

Druhý den po snídani jsme vyrazili na procházku po západní části Berlína, kde jsme navštívili Wilhelm-Gedächtniskirche a prohlédli si Europa Centre. Pak jsme autobusem přejeli na Alexander Platz a tam po hodinovém rozchodu následovala návštěva televizní věže. V odpoledních hodinách jsme přejeli do Postupimi, kde si děti prohlédly zahrady zámku Sansoussi a pak jsme přejeli do Cecilienhofu, kde jsme absolvovali prohlídkový okruh zámku. Na závěr nás čekala cesta zpátky do Prahy, které proběhla bez problémů.

Rodičovský Unie a Základní škola Lupáčova zvou na Společenský večer – divadelní představení, které se uskuteční dne 12. 6. 2019 od 18:00 ve Společenském sále SOŠ Jarov, Učňovská 1, Praha 9 (doprava – tramvaj č. 1, 9, 11 – zastávka Spojovací). Vstupenky v ceně 50,- Kč lze nyní zakoupit ve vrátnici školy či na místě v den konání.

Těšíme se na Vás!

Ve středu 29.5., náš třetí den v Cavalese jsme měli připravený dopolední program pro naše kamarády. Začali jsme společnou prezentací a prací na téma “Zdravý životní styl”, žáci pracovali ve skupinkách, kde vzájemně představili jednotlivé způsoby, jak si zdravý životní styl udržet. Dokonce zpracovali pyramidu jídla. Naši žáci si připravili tanec, který naučili své kamarády z Cavalese a tento tanec nás provázel po zbytek pobytu, jelikož si ho moc oblíbili. Následovala poslední prezentace na téma “Sport a čeští slavní sportovci”, naši žáci přivezli i ukázky různých náčiní, dresů a uniform. Na závěr jsme si zahráli několik týmových aktivit. Odpoledne měli žáci rozchod po městě a ve večerním programu, který byl překvapením si upekli housky, snědli pizzu, shlédli trénink italského národního volejbalového týmu a zatančili si společně na disco.

Čtvrtek 30.5. náš čtvrtý den. Brzo ráno jsme vyjeli za krásného počasí na výlet do kláštera San Romedio, kde jsme zdolali přes 130 schodů. Odpoledne nás čekala prohlídka hradu rodiny Thun, kde jsme se dozvěděli plno zajímavých informací, jak je tato rodina propojena s Prahou.

Dnes ráno 31. 5. 2019 následovalo dojemné loučení s našimi kamarády z Cavalese a nyní jsme již na cestě zpět do Prahy.

Druhý den v Cavalese: Dnešní den jsme začali výjezdem do vrcholků hor národního parku Paneveggio. Celé dopoledne jsme se procházeli po místních lesích, zdolávali různé překážky v podobě potůčků a popadaných stromů, které zde zanechala ohromná vichřice na konci října minulého roku. Prošli jsme se kolem jezera, obdivovali několik vodopádů a třešničkou na dortu bylo zdolání železného houpacího mostu nad řekou. Dopoledne jsme završili pozorováním jelenů v oboře. Odpolední program se dělil na tři části. Při prvních pracovních dílnách jsme si nazdobili vlastní zástěru na vaření, kde jsme propojili českou a italskou vlajku. Následovala prohlídka muzea a kulturního centra současného umění, kde jsme dostali podrobný výklad o místní fauně. Tato zvířata byla znázorněna na uměleckých fotografiích. A při druhých dílnách jsme si namalovali vlastní les pomocí špachtlí. Den jsme zakončili ochutnávkou místní zmrzliny.

V neděli 26. 5. 2019 naše třída vyrazila na návštěvu našich italských kamarádů do Cavalese. Cesta byla příjemná, utekla celkem rychle a během zastávek jsme si užili legraci. Do hotelu Panorama jsme dojeli v podvečer, kde jsme se ubytovali a dali si výbornou večeři, s výhledem na krásnou duhu.

27. 5. 2019 první den v Cavalese: ráno nás přivítali ve škole, kde si pro nás připravili místní speciality, které přinesli a připravili přímo žáci místní školy. Po rozdělení do skupin jsme se vydali na orientační procházku po městečku, kde jsme v rámci hry hledali místní zajímavosti. Došli jsme až do historického knížecího a biskupského paláce, kde nás přivítala paní radní z Cavalese. Po obědě nás čekal odpolední program v podobě výroby másla a levandulového oleje. Vlastní máslo s chlebem jsme si snědli s dalšími dobrotami z místní farmy. Večer se nám rozpršelo, ale to už jsme šli odpočívat na hotel a připravovat se na další den.

Ve dnech 1. – 2. 12. 2018 se s naší účastí konal v Bruselu učitelský workshop Active learning in my school and classroom, který probíhal ve Future Classroom Lab (by European Schoolnet), učebně nabité moderními technologiemi.  Důraz je kladen na funkční uspořádání technologií v prostoru učebny. Učebna je tvořena zónami pro zkoumání, tvoření, prezentaci, interakci, spolupráci, neformální učení. Samotný seminář se pak této oblasti věnoval druhý den, kdy skupiny účastníků nejprve sdílely a navzájem porovnávaly výhody a nevýhody učebních prostor ve svých školách, aby pak následně ve skupinách společně vytvářely návrhy nových, současným potřebám odpovídajících učebních prostor, které pak prezentovaly ostatním skupinám. Účastníci se zabývali typologii učitelů v souvislosti s jejich vztahem k digitálním technologiím a jejich zavádění a využívání při výuce a také požadavky, které na současnou školu kladou zřizovatelé, vedení školy i rodiče žáků. První den byl věnován jednotlivým činnostem aktivní výuky – spolupráci, tvoření, objevování a zkoumání a také hraní ve spojení s ukázkami vhodného a přitažlivého způsobu zapojení výpočetní techniky a dostupných aplikací (většinou on-line a zdarma).

Všechny velmi zaujala aplikace Google Expedition, umožňující po stažení do smartphonu prohlídky ve virutální nebo rozšířené realitě, vhodné především pro zeměpis a biologii. Použití speciálních brýlí není podmínkou, funguje pouze se smartphonem, pro virtuální prohlídky postačí být připojen s průvodcem ke stejné wi-fi. Dále jsme byli seznámili s dalšími aplikacemi zdarma – Tinkercad a HomeByMe umožňující 3D konstruování na počítači, resp. tvorba designu místností (posloužilo pro některé skupiny při tvorbě návrhu učebních prostor). Z dalších aplikací vybíráme např. on-line nástroj mentimeter (menti.com) umožňující okamžité aktivní zapojení žáků do vyučovací hodiny, zjištění jejich názoru na danou problematiku, shromažďování jejich nápadů a návrhů a okamžité vyhodnocení a prezentaci všem.

Hlavní přínos workshopu spatřujeme v uvědomění si toho, že pokud má škola zachovat svou stávající funkci výchovně-vzdělávací instituce, je nezbytný přechod od klasického způsobu výuky k modernímu, což spočívá ve změně role samotného učitele při vyučovací hodině, funkční a odůvodněné zapojení výpočetní techniky do výuky. V neposlední řadě je pak nutností zamyslet se nad samotným upořádáním učebního prostoru – učeben od klasického uspořádání směrem k vytváření jednotlivých zón plnících různé vzdělávací funkce, a také využítí i dalších prostor školy pro samotnou výuku.

Dne 6. 11. 2018 hostila ZŠ Lupáčova první setkání partnerských škol v rámci projektu Erasmus+ Young Europe 2018 – 2020. Jsme rádi, že několikaletá spolupráce se školou z italského Cavalese vyvrcholila účastí v dvouletém E+ projektu. Dalšími účastnickými školami jsou ZŠ Truhlářská, Praha a ZŠ Masarykova, Litoměřice. Podstatou projektu je začleňování metodiky CLIL do výuky (využití cizího jazyka v nejazykových předmětech). Odborným garantem pracovních modulů této metody budou pracovníci Univerzity Karlovy, kde proběhlo pak druhé setkání dne 7. 11. 2018. Součástí projektových aktivit je i krátkodobá mobilita žáků, která představuje několikadenní pobyt skupiny žáků naší školy v italské partnerské škole.

Ve dnech 24. a 25. se konalo v pořadí již 24. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO, kam patří i naše škola. Letošní zasedání hostilo Gymnázium a Střední odborné učiliště K. V. Raise v Hlinsku.

Síť přidružených škol UNESCO tvoří kolem 50 škol v celé republice, z toho je pouze 16 škol základních. Na zasedání se vždy vyhlašují témata UNESCO, které školy během roku zpracovávají formou různých projektů.

Důležitou součástí jsou tematické prezentace. Letos to byla vzhledem  k místu konání přednáška PhDr. Ilony Vojancové “Vesnické masopustní obchůzky a masky na Hlinecku”, dále přednáška PhDr. Leoše Šatavy, CSc. “Problematika asimilace a revitalizace menšinových jazyků” a také přednáška RNDR. Ing. Petra Distlera, Ph.D. “Mezinárodní rok periodické soustavy prvků”, což je zároveň i jedno z témat.

Hlavní částí celého zasedání jsou ale prezentace jednotlivých škol buď formou elektronického posteru nebo výstupu na konferenci. Naše škola letos představila své aktivity formou posteru.

Z mého pohledu je pak velice důležité i setkání s kolegy z různých částí republiky a vzájemná výměna zkušeností.

Více informací o Síti přidružených škol UNESCO zde

Použitá fotografie: http://www.skoly-unesco.cz/wp/nezarazene/24-zasedani-valneho-shromazdeni-site-pridruzenych-skol-unesco-v-cr-2/