Dne 3. dubna se v ZŠ Lupáčova v rámci programu Cirkulární škola – součásti Krajského akčního plánu inovace ve vzdělávání – konala premiéra Komunitního dne, který nabízel hostům z řad našich žáků i veřejnosti tři činnosti spojené s environmentální výchovou: SWAP neboli výměnu hraček, školních pomůcek, oděvů či knih, dále pak aktivitu Upcykluj i ty!, kde si žáci i jejich rodiče mohli vyzkoušet vylepšit výšivkou, ozdobnou záplatou či jinou technikou přinesené čepice, tašky a další módní doplňky. V nabídce aktivit nechyběla interaktivní beseda s odborníky na téma recyklace a ukládání odpadu. Návštěvníci se např. dozvěděli, jak dlouho se v přírodě rozkládají odhozené odpadky z různých materiálů, případně jak s odpadem nakládat a správně ho třídit. Na přípravě, se kterou nám pomohly koordinátorky projektu, se významně podíleli žáci 8. ročníku s paními učitelkami, kterým patří velké poděkování. Silnou skupinou návštěvníků byli i žáci školní družiny, kteří tak prožili netradiční a zajímavé odpoledne. Komunitní setkání zaměřené na  upcyklaci a SWAP bychom rádi zařadili mezi pravidelné školní akce, které pro žáky, rodiče i veřejnost pořádáme.

V týdnu 8. 2. 2021 – 12. 2. 2021 se v rámci našeho projektu Erasmus Young Europe (2018 – 2021) mělo v Praze uskutečnit setkání se žáky ze školy v Itálii. Z důvodu současné epidemiologické situace byl tento výjezd nahrazen virutálními mobilitami, tzn. online schůzkami všech zúčastněných škol: ZŠ Lupáčova, koordinátorské školy z italského Cavalese, ZŠ Truhlářská, Praha a ZŠ Masarykova, Litoměřice. Žáci zpracovávali a poté prezentovali témata z oblasti sociální a ekonomické udržitelnosti a udržitelnosti životního prostředí. Všem žákům 8. ročníku, kteří se projektu účastnili, děkujeme za vynikající mezinárodní reprezentaci školy, neboť jejich prezentace i následná vystoupení byla vysoce hodnocena, dvě prezentace návrhů našich žáků dokonce zvítězily. Velmi děkujeme za vedení žáků a koordinaci projektu paním učitelkám N. Krivosheeve a L. Bovo, paní učitelce M. Fejtkové za odbornou ICT podporu a pomoc.

Prezentace žáků ZŠ Lupáčova:

Economic Sustainability

Environmental Sustainability

Social Sustainability

V březnu 2020 se žáci naší školy zúčastnili pamětnického projektu Příběhy našich sousedů organizovaného společností Post Bellum. Žákyně loňského 9. ročníku zpracovávaly příběh pana Ivana Lefkovitse (narozen 1936), který po 2. světové válce rovněž navštěvoval naši školu. Vzhledem k pandemické situaci však nemohly projekt dokončit a dokončení se ujali žáci letošní 9.C – Emma, Jan a Alena.

Zpracovali již natočené vyprávění do podoby rozhlasové reportáže.

Druhý školní tým ve složení Anna, Karin a Kateřina (všechny 9.B) pak online způsobem vyslechl pamětníka Tomáše Kulku a rovněž vše zpracoval do rozhlasové reportáže.

Ve středu 17. 2. 2021 pak proběhla závěrečná online prezentace, které se zúčastnili všechny žákovské týmy z Prahy 3 a jejich učitelé, samotní pamětníci, odborná porota a lidé z vedení městské části a další hosté.

Tento projekt má na Praze 3 tradici již od roku 2012 a naše škola se ho účastní pravidelně.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem zúčastněným žákům a paní Mikuláškové jako hlavní koordinátorce za společnost Post Bellum.

Jiří Šrail

Rozhlasové reportáže našich žákovských týmů a další informace najdete zde:

https://www.pribehynasichsousedu.cz/praha-3/praha-3-2019-2020/lefkovits-ivan/

https://www.pribehynasichsousedu.cz/praha-3/praha-3-2019-2020/kulka-tomas/

Všechny závěrečné prezentace ze dne 17. 2. 2021 najdete zde:

ZDE

noviny

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

dovolte, abychom Vám tímto poděkovali za spolupráci v současné nelehké době, jen s Vaší podporou může současné distanční vzdělávání fungovat. Vzhledem k přetrvávajícímu nouzovému stavu se prezenční třídní schůzky (společné či konzultační) dne 11. 11. 2020 nekonají a budou přesunuty na případný jiný termín. Se všemi pedagogy školy je možno v případě potřeby si domluvit individuální konzultace distanční formou (telefon, email, teams apod.) v průběhu distanční výuky kdykoliv. Pravidla distanční výuky připomínáme –> ZDE.

Další aktuální informace uvádíme zde:

1. 11. 11. 2020 se měly konat volby do Školské rady, rozhodnutím MŠMT došlo k prodloužení funkčního období Radě současné, informace MŠMT uvádíme –>
VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY SE V PŮVODNÍM TERMÍNU 11. 11. 2020 NEKONAJÍ.
2. Hodnocení práce žáků za 1. čtvrtletí školního roku 2020/2021: žáci 1. stupně obdrží od třídních učitelů souhrnné hodnocení práce za 1. čtvrtletí prostřednictvím zprávy ve škole online. Žáci 2. stupně jsou hodnoceni v předmětech, ve kterých probíhala synchronní online výuka.
3. Plánované vyhlášení volných dní na 21. 12. a 22. 12. 2020 se ruší, bude probíhat prezenční či distanční výuka.

4. Odkazy na vhodné zdroje, kde se mohou učitelé nebo rodiče inspirovat, jak mluvit s dětmi o coronaviru –> ZDE

5. Doporučení  Národního úřadu pro kybernetickou  a informační bezpečnost, nejen pro rodiče:

BEZPEČNĚ V KYBERPROSTORU

hrejte bezpečně – DOPORUČENÍ PRO RODIČE

sledujte, co děti sledují – DOPORUČENÍ PRO RODIČE

(pro žáky 3., 6. a 7. ročníku proběhnou v rámci projektu původně plánované vrstevnické semináře na toto téma online formou)

6. Škola má stále k dispozici k zapůjčení notebooky pro distanční vzdělávání. Od telefonního operátora také datové SIM k využití pro distanční výuku zdarma. V případě zájmu se prosím obracejte na kopecky@lupacovka.cz

7. Také školní družina připravila pro žáky 1. až 4. ročníku  1 – 2 x týdně online setkání (pondělí – čtvrtek 13:30 – 15:00). Odkazy na připojení dostali žáci a žákyně od svých třídních učitelek. VZHLEDEM K NÁSTUPU ŽÁKŮ DO ŠKOLY SE POSLEDNÍ ONLINE SETKÁNÍ KONÁ 16. 11. 2020.

8. Školní jídelna: i nadále platí možnost distančních žáků stravovat se ve školní jídelně. Od 18. 11. 2020 dochází k těmto změnám:

Výdej se uskuteční od 13:15 do 13:45 hodin. Další důležitou změnou je pokyn MŠMT ze dne 12. 11. 2020, který zakazuje distančním žákům konzumaci oběda ve školní jídelně. Distančním žákům bude oběd vydán po odčipnutí u výdejního okénka v jednorázových jídlonosičích a strávník si ho odnese ve své tašce z budovy školy. Jídlonosiče na hlavní jídlo a polévku pořídí škola ze svých finančních prostředků. Přihlášení obědů pro nové zájemce je možné do pondělí 16. 11. 2020 do 12:00 hodin.

Jakékoliv dotazy na telefonu 777 477 984 (pí Holá, Marková) nebo na e-mailu: hola@lupacovka.cz.

9. Testování scio: 6. ročník – bude dokončeno v náhradním termínu, 9. ročník – bude stanoven náhradní termín

10. Vědomostní soutěže:

Konkrétní informace jsou k dispozici pouze pro

matematickou olympiádu – 5. až 9. ročník

fyzikální olympiádu pro 8. (kategorie F) a 9. ročník (kategorie E)

dějepisná olympiáda – pro žáky 8. a 9. ročníku – školní kolo proběhlo dne 24. 11. 2020 od 14:00 – 15:30 distanční formou

 

 

11. Pomoc s distanční výukou nabízí také: DDM ULITA

a MHMP – pomocskolam.cz

a další organizace

12. Pomocník pro rodiny s dětmi při společném trávení času a vzdělávání doma

SPOLU DOMA

Děkujeme za pozornost a spolupráci a přejeme do dalších dnů pevné nervy i zdraví.

 

děti

Vážení rodiče, zákonní zástupci, příznivci školy, dovolte, abychom Vám poděkovali za návštěvu školy při již tradičním Dni otevřených dveří. Velmi nás těší Váš zájem, celkem bylo registrováno téměř 120 návštěvníků. Věříme, že ukázky práce pedagogů, výstupy žáků a atmosféra školy ve Vás zanechaly dobrý dojem, že se rozhodnete pro naši školu a opět Vás přivítáme na zápisech do 1. ročníku, které se konají 14. a 15. dubna 2020.

dětiděti-2

Rodičovský Unie a Základní škola Lupáčova zvou na Společenský večer – divadelní představení, které se uskuteční dne 12. 6. 2019 od 18:00 ve Společenském sále SOŠ Jarov, Učňovská 1, Praha 9 (doprava – tramvaj č. 1, 9, 11 – zastávka Spojovací). Vstupenky v ceně 50,- Kč lze nyní zakoupit ve vrátnici školy či na místě v den konání.

Těšíme se na Vás!

Dne 6. 11. 2018 hostila ZŠ Lupáčova první setkání partnerských škol v rámci projektu Erasmus+ Young Europe 2018 – 2020. Jsme rádi, že několikaletá spolupráce se školou z italského Cavalese vyvrcholila účastí v dvouletém E+ projektu. Dalšími účastnickými školami jsou ZŠ Truhlářská, Praha a ZŠ Masarykova, Litoměřice. Podstatou projektu je začleňování metodiky CLIL do výuky (využití cizího jazyka v nejazykových předmětech). Odborným garantem pracovních modulů této metody budou pracovníci Univerzity Karlovy, kde proběhlo pak druhé setkání dne 7. 11. 2018. Součástí projektových aktivit je i krátkodobá mobilita žáků, která představuje několikadenní pobyt skupiny žáků naší školy v italské partnerské škole.

Ve dnech 24. a 25. se konalo v pořadí již 24. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO, kam patří i naše škola. Letošní zasedání hostilo Gymnázium a Střední odborné učiliště K. V. Raise v Hlinsku.

Síť přidružených škol UNESCO tvoří kolem 50 škol v celé republice, z toho je pouze 16 škol základních. Na zasedání se vždy vyhlašují témata UNESCO, které školy během roku zpracovávají formou různých projektů.

Důležitou součástí jsou tematické prezentace. Letos to byla vzhledem  k místu konání přednáška PhDr. Ilony Vojancové „Vesnické masopustní obchůzky a masky na Hlinecku“, dále přednáška PhDr. Leoše Šatavy, CSc. „Problematika asimilace a revitalizace menšinových jazyků“ a také přednáška RNDR. Ing. Petra Distlera, Ph.D. „Mezinárodní rok periodické soustavy prvků“, což je zároveň i jedno z témat.

Hlavní částí celého zasedání jsou ale prezentace jednotlivých škol buď formou elektronického posteru nebo výstupu na konferenci. Naše škola letos představila své aktivity formou posteru.

Z mého pohledu je pak velice důležité i setkání s kolegy z různých částí republiky a vzájemná výměna zkušeností.

Více informací o Síti přidružených škol UNESCO zde

Použitá fotografie: http://www.skoly-unesco.cz/wp/nezarazene/24-zasedani-valneho-shromazdeni-site-pridruzenych-skol-unesco-v-cr-2/