děti

—> informace MŠMT – provoz od 8. 6. 2021 <—

V pondělí 14. 6., 21. 6., 28. 6. 2021 budou všichni žáci testováni AG testy SEJOY – návod –>ZDE<–

–>videonávod zde<–

ZAPŮJČENÍ ICT PRO DISTANČNÍ VÝUKU

Vzhledem k zahájení plné prezenční výuky prosíme zákonné zástupce o navrácení zapůjčené techniky do ředitelny denně v ranních hodinách (do 8:00), denně v odpoledních hodinách (od 13:00), případně v jiném domluveném termínu. Zákonní zástupci s sebou přinesou i Smlouvu o výpůjčce. V případě, že máte zájem využít zapůjčenou techniku k výukovým účelům i nadále, prosím kontaktuje školu na kopecky@lupacovka.cz či na tel.: 777 478 655.

1. stupeň od 31. 5. 2021 prezenční výuka (ve škole)

Provoz ranní družiny je od 17. 5. 2021 obnoven – denně od 6: 30 do 7:40, provoz odpolední družiny zůstává zachován do 17:30. Budova školy se pro žáky otevírá v 7:40.

Žáci vstupují do budovy školy takto:

1. a 2. ročník – vedlejší (pravý) vchod

3. – 5. ročník – hlavní (levý vchod)

– u vstupu si žáci vydezinfikují ruce

– žáci mají povinnost nosit chirurgické roušky po celou dobu pobytu ve škole kromě vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni (tzn. při vyučovací hodině). Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.

– pro žáky doporučujeme 2 – 3 chirurgické roušky na den

– škola je vybavena přiměřeným počtem roušek pro žáky pro případ zapomenutí nebo znehodnocení roušky

Každý týden v pondělí od 7:40 hodin probíhá v testovací místnosti (zadní jídelna) antigenní testování pod dohledem zákonného zástupce a dalšího pedagogického pracovníka školy (týká se žáků 1. až 3. ročníku) a od 8:00 ve třídě pod dohledem paní třídní učitelky.  Zákonní zástupci žáků 1., 2. a 3. ročníku v případě jejich zájmu mají možnost být tomuto testování přítomni – po vydezinfikování rukou, vstup pouze v respirátoru, po ukončení testování zákonný zástupce neprodleně odchází z budovy školy – děkujeme za spolupráci.

Testování se neprovádí v těchto případech (vždy je nutno doložit příslušným potvrzením):

– u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19
– u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem; tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit
– u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní

–  při hudební výchově je zakázán zpěv

pohyb dalších osob v budově školy

– ostatní osoby, které vstupují do prostor školy, jsou povinny použít ochranu nosu a úst (roušku), u vstupu si vydezinfikují ruce a je jim změřena teplota; osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit

–  zónou pro všechny cizí příchozí osoby je galerie školy u vchodu

Zajištění péče o děti zaměstnanců vybraných profesí – ukončeno ke 14. 5. 2021

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Provoz ranní družiny je od 17. 5. 2021 je obnoven – denně od 6:30, provoz odpolední družiny zůstává zachován do 17:30.

Připomínáme, že je možno vyzvedávat žáky ze školní družiny do 14:00 a poté od 15:30 (pravidelná vycházka). Další podrobnosti k provozu ŠD naleznete –> ZDE <–

Platba v měsíci květnu 2021 za školní družinu činí 210 Kč.

Školní jídelna – stravování žáků při prezenční výuce (ve škole)

– školní jídelna je v provozu, všichni žáci 1. stupně budou mít automaticky přihlášeny obědy. V případě, že nechcete, aby se Vaše dítě stravovalo ve školní jídelně, prosíme o odhlášení obědů. JAK OBĚDY ODHLÁSIT?

 • v aplikaci E-jídelníček
 • telefonicky na čísle 777 477 984
 • e-mailem na hola@lupacovka.cz
 • nebo prostřednictvím formuláře, který naleznete na webu školy

– žáci po skončení výuky dle rozvrhu odcházejí na oběd, před vstupem do jídelny si vydezinfikují ruce

– v jídelně je nezbytné dodržet:  doporučené rozestupy mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu, maximální možné rozestupy mezi žáky z různých tříd

 

2. stupeň od 17. 5. 2021

Všichni žáci – prezenční výuka (ve škole)

Budova školy se pro žáky otevírá v 7:40. Žáci vstupují do budovy školy hlavním (levým) vchodem:

– u vstupu si žáci vydezinfikují ruce

– odcházejí se převléknout do šatny

– ze šatny v pondělí odcházejí do učeben podle rozvrhu, kde budou otestováni

– žáci mají povinnost nosit chirurgické roušky po celou dobu pobytu ve škole kromě vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni (tzn. při vyučovací hodině). Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.

– pro žáky doporučujeme 2 – 3 chirurgické roušky na den

– škola je vybavena přiměřeným počtem roušek pro žáky pro případ zapomenutí nebo znehodnocení roušky

 

Testování se neprovádí v těchto případech (vždy je nutno doložit příslušným potvrzením):

– u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19
– u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem; tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit
– u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní

–  při hudební výchově je zakázán zpěv

Školní jídelna – stravování žáků 2. st. při prezenční výuce (ve škole)

– školní jídelna je v provozu, všichni žáci 2. stupně budou mít automaticky v době prezenční výuky přihlášeny obědy. V případě, že nechcete, aby se Vaše dítě stravovalo ve školní jídelně, prosíme o odhlášení obědů. JAK OBĚDY ODHLÁSIT?

 • v aplikaci E-jídelníček
 • telefonicky na čísle 777 477 984
 • e-mailem na hola@lupacovka.cz
 • nebo prostřednictvím formuláře, který naleznete na webu školy

– žáci po skončení výuky dle rozvrhu odcházejí na oběd, před vstupem do jídelny si vydezinfikují ruce

– v jídelně je nezbytné dodržet:  doporučené rozestupy mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu, maximální možné rozestupy mezi žáky z různých tříd

kroužky, zájmová činnost – přerušení činnosti

pohyb dalších osob v budově školy

– vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy

– z nařízení MZd a MŠMT (viz výše) vyplývá povinnost mít v budově školy respirátor nebo zdravotnickou roušku – týká se všech osob do budovy vstupujících

ostatní osoby, které vstupují do prostor školy, jsou povinny použít ochranu nosu a úst (roušku), u vstupu si vydezinfikují ruce a je jim změřena teplota; osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit

–  zónou pro všechny cizí příchozí osoby je galerie školy u vchodu

Našli jste chybu či nesrovnalost? Kontaktujte nás na kopecky@lupacovka.cz – děkujeme!

 

vykřičník

–>MŠMT – informace k provozu škol od 3. 5. 2021 NOVÉ <–

–>MŠMT – 1. fáze otevírání škol<–

–>PODROBNÉ INFORMACE MŠMT<–

OD 26. 4. 2021 SE VE ŠKOLE TESTUJE TESTY SINGCLEAN!!!

–>antigenní testy SINGCLEAN – návod<–

–>antigenní testy SINGCLEAN – INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO<–

–>návazné postupy po testování v pondělí a ve čtvrtek<–

->informace pro rodiče anglicky, rusky, ukrajinsky, vietnamsky<—

1. stupeň od 12. 4. 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci, níže uvádíme rozdělení tříd a schéma rotační výuky. K tomuto dělení nás vedly následující důvody:

– splnění všech protiepidemických opatření a nařízení MŠMT, MZd, Vlády ČR

– prostorové podmínky školy

– koordinace rozvrhů pedagogů vyučujících současně v různých ročnících

– koordinace rozvrhů pedagogů učících žáky na distanční i prezenční výuce

– koordinace rozvrhů pedagogů učících na 1. i 2. stupni školy

Omlouváme se, že jsme tímto nemohli vyjít vstříc Vašim požadavkům, situace nás velmi  mrzí a věříme, že toto řešení je jen dočasné a v brzké době dojde k rozšíření prezenční výuky pro všechny žáky 1. stupně každý týden.

2021 týden od týden do I. ABC, III. C, V. ABC II. ABC, III. AB, IV. ABC
duben 12. 4.  16. 4. ve škole doma
duben 19. 4. 23. 4. doma ve škole
duben 26. 4. 30. 4. ve škole doma
květen 3. 5. 7. 5. doma ve škole
květen 10. 5. 14. 5. ve škole doma
květen 17. 5. 21. 5. doma ve škole
květen 24. 5. 28. 5. ve škole doma
červen 31. 5. 4. 6. doma ve škole
červen 7. 6. 11. 6. ve škole doma
červen 14. 6. 18. 6. doma ve škole
červen 21. 6. 25. 6. ve škole doma
červen 28. 6. 30. 6. doma ve škole

Prezenční výuka (ve škole) – organizace a testování

Provoz ranní družiny je z organizačních důvodů pozastaven, provoz odpolední družiny zůstává zachován do 17:30. Budova školy se pro žáky otevírá v 7:30. Žáci vstupují do budovy školy takto:

I. ABC – hlavním (levým) vchodem

II. ABC – hlavním (levým) vchodem

III. A – vedlejším (pravým) vchodem

III. BC – hlavním (levým) vchodem

IV. ABC – vedlejším (pravým) vchodem

V. ABC – vedlejším (pravým) vchodem

 

– u vstupu si žáci vydezinfikují ruce

– žáci mají povinnost nosit chirugické roušky po celou dobu pobytu ve škole

– pro žáky doporučujeme 2 – 3 chirurgické roušky na den

– škola je vybavena přiměřeným počtem roušek pro žáky pro případ zapomenutí nebo znehodnocení roušky

Každý týden v pondělí od 7:30 hodin probíhá v testovací místnosti antigenní testování pod dohledem zákonného zástupce a dalšího pedagogického pracovníka školy (týká se žáků 1. až 3. ročníku) a od 8:00 ve třídě pod dohledem paní třídní učitelky.  Zákonní zástupci žáků 1., 2. a 3. ročníku v případě jejich zájmu mají možnost být tomuto testování přítomni – po vydezinfikování rukou, vstup pouze v respirátoru, po ukončení testování zákonný zástupce neprodleně odchází z budovy školy – děkujeme za spolupráci.  Z organizačních důvodů škola potřebuje znát počty zákonných zástupců vstupujících do budovy, proto zákonné zástupce prosíme o vyplnění dotazníku k této otázce, paní třídní učitelky zašlou odkaz přes portál skolaonline.cz.

Testování se neprovádí v těchto případech (vždy je nutno doložit příslušným potvrzením):

– u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19
– u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem; tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit
– u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní

– prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách, kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají; za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné
třídy či jednoho ročníku je umožněn provoz školní družiny

–  při hudební výchově je zakázán zpěv; v rámci tělesné výchovy jsou povoleny sportovní činnosti konané venku

– školy v přírodě, adaptační kurzy, sportovní kurzy, školní výlety jsou zakázány

pohyb dalších osob v budově školy

– ostatní osoby, které vstupují do prostor školy, jsou povinny použít ochranu nosu a úst (roušku), u vstupu si vydezinfikují ruce a je jim změřena teplota; osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit

–  zónou pro všechny cizí příchozí osoby je galerie školy u vchodu

Zajištění péče o děti zaměstnanců vybraných profesí

Dětem IZS, které jsou žáky 1. stupně základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným opatřením MZd povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka. Pro děti IZS je školní družinou zajištěn dopolední a odpolední program v neměnné skupině od 8:00 do 17:30. V rámci programu se děti zapojují do distanční výuky své třídy, vypracovávají úkoly a připravují se na výuku. Děti mají nárok na zajištění školního stravování za stejných podmínek, jako při prezenční výuce. Na děti IZS účastnících se programu školní družiny/školního klubu se vztahuje povinnost testování obdobně jako je tomu v týdnu prezenční výuky.

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

– zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb

– pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu

– zaměstnanci bezpečnostních sborů

– příslušníci ozbrojených sil

– zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví

– zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

– zaměstnanci Úřadu práce České republiky

– zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení

– zaměstnanci Finanční správy České republiky

V případě zájmu o péči o dítě kontaktujte ředitele školy (kopecky@lupacovka.cz nebo tel.: 777 478 655 nebo prostřednictvím Školy OnLine), který vás informuje o dalším postupu. 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Provoz ranní družiny je z organizačních důvodů pozastaven, provoz odpolední družiny zůstává zachován do 17:30.

Připomínáme, že z důvodu protiepidemických opatření (nespojování žáků z různých oddělení) je možno vyzvedávat žáky ze školní družiny do 14:00 a poté od 15:30. Další podrobnosti k provozu ŠD naleznete –> ZDE <–

Platba v měsíci dubnu 2021 za školní družinu činí:

I. ABC, III. C – 100 Kč

II. ABC, III. AB, IV. ABC – 50 Kč

Školní jídelna – stravování žáků při prezenční výuce (ve škole)

– školní jídelna je v provozu, všichni žáci 1. stupně budou mít automaticky v době prezenční výuky přihlášeny obědy. V případě, že nechcete, aby se Vaše dítě stravovalo ve školní jídelně, prosíme o odhlášení obědů. JAK OBĚDY ODHLÁSIT?

 • v aplikaci E-jídelníček
 • telefonicky na čísle 777 477 984
 • e-mailem na hola@lupacovka.cz
 • nebo prostřednictvím formuláře, který naleznete na webu školy

– žáci po skončení výuky dle rozvrhu odcházejí na oběd, před vstupem do jídelny si vydezinfikují ruce

– v jídelně je nezbytné dodržet:  doporučené rozestupy mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu, maximální možné rozestupy mezi žáky z různých tříd

Distanční výuka (doma)

Žáci se vzdělávají povinně distančně podle § 184a školského zákona; podrobnosti k distančnímu vzdělávání naleznete zde: DISTANCNI_VYUKA

Rozvrhy synchronní online výuky uvádíme zde:

1. ROČNÍK

2. ROČNÍK

3. ROČNÍK

4. ROČNÍK

5. ROČNÍK – AKTUALIZACE OD 22. 3. 2021

školní jídelna – stravování žáků na distanční výuce (doma):

Všem žákům 1. – 5. ročníku jsou obědy od 12. 4. 2021 v době distanční výuky odhlášeny. Přihlášení obědů pro zájemce je možné na emailu hola@lupacovka.cz. I nadále platí možnost distančních žáků stravovat se ve školní jídelně.  Výdej se uskuteční od 13:30 do 13:45 hodin. Distančním žákům bude oběd vydán na výdejním místě v jednorázových jídlonosičích a strávník si ho odnese ve své tašce z budovy školy. Jídlonosiče na hlavní jídlo a polévku pořídí škola ze svých finančních prostředků. Žáci/pedagogové dodržují hygienická opatření dle aktuálního Nařízení vlády.

individuální konzultace

Jsou umožněny prezenční konzultace ve škole (vždy maximálně šest žáků a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

—> OŠETŘOVNÉ ZDE <—-

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

2. stupeň od 3. 5. 2021

Níže uvádíme rozdělení tříd a schéma rotační výuky:

2021 týden od týden do VI. ABC, VIII. ABC VII. ABC, IX. ABC
květen 3. 5. 7. 5. ve škole doma
květen 10. 5. 14. 5. doma ve škole
květen 17. 5. 21. 5. ve škole doma
květen 24. 5. 28. 5. doma ve škole
červen 31. 5. 4. 6. ve škole doma
červen 7. 6. 11. 6. doma ve škole
červen 14. 6. 18. 6. ve škole doma
červen 21. 6. 25. 6. doma ve škole
červen 28. 6. 30. 6. ve škole doma

Budova školy se pro žáky otevírá v 7:45. Žáci vstupují do budovy školy hlavním (levým) vchodem:

– u vstupu si žáci vydezinfikují ruce

– odcházejí se převléknout do šatny

– ze šatny v pondělí a ve čtvrtek žáci odcházejí do své kmenové učebny, kde budou rozděleni na testování; v ostatní dny odcházejí do učeben podle rozvrhu

– žáci mají povinnost nosit chirugické roušky po celou dobu pobytu ve škole

– pro žáky doporučujeme 2 – 3 chirurgické roušky na den

– škola je vybavena přiměřeným počtem roušek pro žáky pro případ zapomenutí nebo znehodnocení roušky

Každý týden v pondělí a ve čtvrtek od 8:00 hodin probíhá v kmenové třídě testovací místnosti antigenní testování pod dohledem pedagogů školy.

Testování se neprovádí v těchto případech (vždy je nutno doložit příslušným potvrzením):

– u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19
– u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem; tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit
– u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní

– prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách

–  při hudební výchově je zakázán zpěv; v rámci tělesné výchovy jsou povoleny sportovní činnosti konané venku

– školy v přírodě, adaptační kurzy, sportovní kurzy, školní výlety jsou zakázány

Distanční výuka (doma)

Žáci se vzdělávají povinně distančně podle § 184a školského zákona; podrobnosti k distančnímu vzdělávání naleznete zde: DISTANCNI_VYUKA

 rozvrh synchronní online výuky od 3. 5. 2021 uvádíme níže, žáci dostanou do žákovských účtů odkaz na online výuku

6. ROČNÍK

7. ROČNÍK

8. ROČNÍK

9. ROČNÍK

– prosíme žáky, aby pravidelně sledovali také portál skolaonline.cz

individuální konzultace

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

A dále od 12. 4. 2021 jsou NOVĚ povoleny prezenční skupinové konzultace žáků 2. stupně ohrožených školním neúspěchem anebo žáků 9. tříd podle jejich potřeby vyhodnocené školou v předmětech potřebných pro přijímací zkoušky, a to v nejvyšším počtu 6 žáků v jedné skupině. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáků.

Školní jídelna – stravování žáků 2. st. při prezenční výuce (ve škole)

– školní jídelna je v provozu, všichni žáci 2. stupně budou mít automaticky v době prezenční výuky přihlášeny obědy. V případě, že nechcete, aby se Vaše dítě stravovalo ve školní jídelně, prosíme o odhlášení obědů. JAK OBĚDY ODHLÁSIT?

 • v aplikaci E-jídelníček
 • telefonicky na čísle 777 477 984
 • e-mailem na hola@lupacovka.cz
 • nebo prostřednictvím formuláře, který naleznete na webu školy

– žáci po skončení výuky dle rozvrhu odcházejí na oběd, před vstupem do jídelny si vydezinfikují ruce

– v jídelně je nezbytné dodržet:  doporučené rozestupy mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu, maximální možné rozestupy mezi žáky z různých tříd

Školní jídelna – stravování žáků na distanční výuce (doma):

Všem žákům 6. – 9. ročníku jsou obědy v době distanční výuky odhlášeny. Přihlášení obědů pro zájemce je možné na emailu hola@lupacovka.cz.  Výdej se uskuteční od 13:30 do 13:45 hodin. Distančním žákům bude oběd vydán na výdejním místě v jednorázových jídlonosičích a strávník si ho odnese ve své tašce z budovy školy. Jídlonosiče na hlavní jídlo a polévku pořídí škola ze svých finančních prostředků. Žáci/pedagogové dodržují hygienická opatření dle aktuálního Nařízení vlády.

kroužky, zájmová činnost – přerušení činnosti

pohyb dalších osob v budově školy

– vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy

– z nařízení MZd a MŠMT (viz výše) vyplývá povinnost mít v budově školy respirátor nebo zdravotnickou roušku – týká se všech osob do budovy vstupujících

ostatní osoby, které vstupují do prostor školy, jsou povinny použít ochranu nosu a úst (roušku), u vstupu si vydezinfikují ruce a je jim změřena teplota; osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit

–  zónou pro všechny cizí příchozí osoby je galerie školy u vchodu

Konzultace žáků nebo zákonných zástupců s pedagogy jsou individuálně možné kdykoliv, prosíme zákonné zástupce, aby si termín konzultace s pedagogy předem domluvili prostřednictvím školy online nebo emailu. Z nařízení MZd a MŠMT (viz výše) vyplývá povinnost od 1. 3. 2021 mít v budově školy respirátor nebo zdravotnickou roušku –  týká se všech zaměstnanců, všech žáků i všech osob do budovy vstupujících, tzn. i žáků přicházejících pro obědy.

 

ZAPŮJČENÍ ICT PRO DISTANČNÍ VÝUKU

Pro žáky 1. – 9. ročníku je možno opět zapůjčit ICT k distančnímu vzdělávání. Škola také nabízí možnost zajištění dat zdarma prostřednictvím datové SIM. V případě zájmu školu kontaktujte prostřednictvím emailu kopecky@lupacovka.cz nebo tel.: 777 478 655. V případě, že nyní zapůjčenou techniku již nevyužijete (zajistili jste jinak, např. dokoupením), prosíme o její navrácení do školy, aby mohla být zapůjčena těm žákům, kteří ji aktuální využijí – děkujeme.

 

Našli jste chybu či nesrovnalost? Kontaktujte nás na kopecky@lupacovka.cz – děkujeme!

V týdnu 8. 2. 2021 – 12. 2. 2021 se v rámci našeho projektu Erasmus Young Europe (2018 – 2021) mělo v Praze uskutečnit setkání se žáky ze školy v Itálii. Z důvodu současné epidemiologické situace byl tento výjezd nahrazen virutálními mobilitami, tzn. online schůzkami všech zúčastněných škol: ZŠ Lupáčova, koordinátorské školy z italského Cavalese, ZŠ Truhlářská, Praha a ZŠ Masarykova, Litoměřice. Žáci zpracovávali a poté prezentovali témata z oblasti sociální a ekonomické udržitelnosti a udržitelnosti životního prostředí. Všem žákům 8. ročníku, kteří se projektu účastnili, děkujeme za vynikající mezinárodní reprezentaci školy, neboť jejich prezentace i následná vystoupení byla vysoce hodnocena, dvě prezentace návrhů našich žáků dokonce zvítězily. Velmi děkujeme za vedení žáků a koordinaci projektu paním učitelkám N. Krivosheeve a L. Bovo, paní učitelce M. Fejtkové za odbornou ICT podporu a pomoc.

Prezentace žáků ZŠ Lupáčova:

Economic Sustainability

Environmental Sustainability

Social Sustainability

V březnu 2020 se žáci naší školy zúčastnili pamětnického projektu Příběhy našich sousedů organizovaného společností Post Bellum. Žákyně loňského 9. ročníku zpracovávaly příběh pana Ivana Lefkovitse (narozen 1936), který po 2. světové válce rovněž navštěvoval naši školu. Vzhledem k pandemické situaci však nemohly projekt dokončit a dokončení se ujali žáci letošní 9.C – Emma, Jan a Alena.

Zpracovali již natočené vyprávění do podoby rozhlasové reportáže.

Druhý školní tým ve složení Anna, Karin a Kateřina (všechny 9.B) pak online způsobem vyslechl pamětníka Tomáše Kulku a rovněž vše zpracoval do rozhlasové reportáže.

Ve středu 17. 2. 2021 pak proběhla závěrečná online prezentace, které se zúčastnili všechny žákovské týmy z Prahy 3 a jejich učitelé, samotní pamětníci, odborná porota a lidé z vedení městské části a další hosté.

Tento projekt má na Praze 3 tradici již od roku 2012 a naše škola se ho účastní pravidelně.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem zúčastněným žákům a paní Mikuláškové jako hlavní koordinátorce za společnost Post Bellum.

Jiří Šrail

Rozhlasové reportáže našich žákovských týmů a další informace najdete zde:

https://www.pribehynasichsousedu.cz/praha-3/praha-3-2019-2020/lefkovits-ivan/

https://www.pribehynasichsousedu.cz/praha-3/praha-3-2019-2020/kulka-tomas/

Všechny závěrečné prezentace ze dne 17. 2. 2021 najdete zde:

ZDE

vykřičník

Hlavní hygienička České republiky vydala nový metodický pokyn pro krajské hygienické stanice, jak mají postupovat při rozhodování o nařízení karanténních opatření. V tomto pokynu jsou stanovena pravidla nově s ohledem na šíření nových mutací viru SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění covid-19. Tento metodický pokyn je používán i při rozhodování v situaci, že se onemocnění covid-19 objeví ve škole.

Nově platí, že látková rouška již není považována za dostatečnou ochranu při rizikovém kontaktu. Školní kolektiv patří mezi riziková prostředí, zejména proto, že není možné dodržovat mezi dětmi dostatečné rozestupy. Hlavní hygienička doporučuje používat raději jednorázové chirurgické roušky nebo respirátory FFP2. Doporučujeme, abyste zvážili pro své děti při pobytu ve škole použití právě jednorázových chirurgických roušek, případně respirátorů FFP2. Jednak poskytují Vašemu dítěti vyšší ochranu, jednak to může mít vliv na to, jestli při výskytu onemocnění mezi dětmi ve třídě bude Vašemu dítěti nebo dalším dětem nařízeno karanténní opatření. Připomínáme také, že roušku je doporučeno při dlouhodobém užívání (např. při několikahodinovém pobytu ve škole) měnit, je třeba ji vyměnit vždy, pokud zvlhne, je tedy třeba, aby děti s sebou měly ve škole nejméně ještě jednu až dvě roušky na výměnu (záleží i na typu roušky, kterou používáte). Zároveň ovšem platí, že v případě potvrzení nákazy novou mutací viru  posuzují hygienici riziko  individuálně a mohou nařídit karanténní opatření i osobám, které se chránily jednorázovou rouškou či respirátorem.

Další informace si můžete přečíst v tomto článku —> Pro nařízení karantény platí nová pravidla   <— nebo přímo v —> metodickém pokynu hlavní hygieničky <—-

 Aktuální informace o covid pozitivních kontaktech žáků a pedagogů školy:

1. Paní vychovatelka B. J., která ve dnech 25. 1. – 28. 1. a 1. 2. – 3. 2. 2021 vykonávala přímou pedagogickou činnost v oddělení školní družiny třídy I. B a byla naposledy ve škole 3. 2. 2021, měla výsledek testu ze dne 4. 2. 2021 na covid-19 pozitivní, o tomto výsledku byla škola informována včera večer. Škola dne 5. 2. 2021 kontaktovala hygienickou stanici, která se vyjádřila takto: “Ve škole jsou dodržována stanovená preventivní opatření, karanténní opatření se na žáky ani další zaměstnance školy nevztahují. Prosím však, abyste informovali zaměstnance a zákonné zástupce žáků o tom, že by měli sledovat svůj zdravotní stav a zdravotní stav dětí minimálně po dobu 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, a v případě klinických obtíží ihned telefonicky kontaktovat praktického lékaře a sdělit mu, že byli oni sami nebo jejich děti v úzkém kontaktu s osobou, u které byla prokázána přítomnost SARS-CoV-2. Z preventivních důvodů lze využít možnosti antigenního testování, bližší informace naleznete zde: https://koronavirus.mzcr.cz/antigenni-testovani/ “

2. Paní  vychovatelka třídy I. B, která byl naposledy ve škole 5. 1. 2021 a nyní je v domácí karanténě, měl/a výsledek testu ze dne 7. 1. 2021 na covid-19 pozitivní. Škola dnes večer 7. 1. 2021, kdy obdržela tuto informaci, kontaktovala hygienickou stanici. KHS se pro školu vyjádřila dne 8. 1. 2021 takto:

“Nebyly shledány důvody pro karanténní opatření pro děti ani zaměstnance školy. Rodiče žáků a zaměstnanci školy by měli sledovat  zdravotní stav žáků/svůj. V případě výskytu příznaků onemocnění COVID-19, děti i pedagogové zůstanou doma a rodiče telefonicky kontaktují lékaře – pediatra a konzultují zdravotní stav dítěte, v případě pedagogů platí totéž – kontaktují tel. svého praktického lékaře.”

 –> OPATŘENÍ PES PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ <–

 1. stupeň

1. a 2. ročník od 18. 11. 2020

– provoz ranní družiny je zastaven, provoz odpolední družiny zůstává zachován do 17:30

– žáci 1. a 2. tříd vstupují samostatně (tzn. bez doprovodu rodičů/zákonných zástupců/jiných osob) v čase 7:40 – 7:55; žáci ze tříd I. ABC pravým vchodem, žáci II. ABC hlavním vchodem

– u vstupu si žáci vydezinfikují ruce a pokračují ke své kmenové třídě v 1. patře, kde se přezují  a vstupují do učebny

– žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole

– pro žáky 1. a 2. tříd doporučujeme 2 – 3 roušky na den

– škola je vybavena přiměřeným počtem roušek – pro žáky či zaměstnance školy s podezřením na výskyt covid-19, pro případ zapomenutí nebo znehodnocení roušky žáka či zaměstnance školy, ostatních osob do školy vstupujících

– prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách, kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají; za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné
třídy je umožněn provoz školní družiny

–  při hudební výchově je zakázán zpěv; místo tělesné výchovy je možno za příznivých podmínek uskutečnit vycházky v okolí školy

– STRAVOVÁNÍ:

– školní jídelna je provozu, všichni žáci 1. a 2. ročníku budou mít automaticky přihlášeny obědy. V případě, že nechcete, aby se Vaše dítě stravovalo ve školní jídelně, prosíme o odhlášení obědů. JAK OBĚDY ODHLÁSIT?

 • v aplikaci E-jídelníček
 • telefonicky na čísle 777 477 984
 • e-mailem na hola@lupacovka.cz
 • nebo prostřednictvím formuláře, který naleznete na webu školy

– žáci po skončení výuky dle rozvrhu odcházejí na oběd, před vstupem do jídelny si vydezinfikují ruce

– v jídelně je nezbytné dodržet:  doporučené rozestupy mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu

– maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd bude zajištěn oddělením jednotlivých tříd do samostatných místností

 

pohyb dalších osob v budově školy

– ostatní osoby, které vstupují do prostor školy, jsou povinny použít ochranu nosu a úst (roušku), u vstupu si vydezinfikují ruce a je jim změřena teplota; osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit

–  zónou pro všechny cizí příchozí osoby je galerie školy u vchodu

ošetřovné

informace MPSV naleznete ZDE

 

3. až 5. ročník

Stále platí zákaz osobní účasti žáků 1. stupně na vzdělávání, žáci se vzdělávají povinně distančně podle § 184a školského zákona; podrobnosti k distančnímu vzdělávání naleznete zde: DISTANCNI_VYUKA

Rozvrhy synchronní online výuky uvádíme zde:

3. ROČNÍK

4. ROČNÍK

5. ROČNÍK

 2. stupeň

Stále platí zákaz osobní účasti žáků 2. stupně na vzdělávání, žáci se vzdělávají povinně distančně podle § 184a školského zákona; podrobnosti k distančnímu vzdělávání naleznete zde: DISTANCNI_VYUKA

– rozvrh synchronní online výuky od 2. 11. 2020 uvádíme níže, žáci dostanou do žákovských účtů odkaz na online výuku

6. ROČNÍK

7. ROČNÍK

8. ROČNÍK

9. ROČNÍK

– prosíme žáky, aby pravidelně sledovali také portál skolaonline.cz

konzultace

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole – vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník.

ošetřovné

informace MPSV naleznete ZDE

školní jídelna

I nadále platí možnost distančních žáků stravovat se ve školní jídelně. Od 18. 11. 2020 dohází k těmto změnám: Výdej se uskuteční od 13:15 do 13:45 hodin. Další důležitou změnou je pokyn MŠMT ze dne 12. 11. 2020, který zakazuje distančním žákům konzumaci oběda ve školní jídelně. Distančním žákům bude oběd vydán po odčipnutí u výdejního okénka v jednorázových jídlonosičích a strávník si ho odnese ve své tašce z budovy školy. Jídlonosiče na hlavní jídlo a polévku pořídí škola ze svých finančních prostředků. Přihlášení obědů pro nové zájemce je možné do pondělí 16. 11. 2020 do 12:00 hodin. Žáci/pedagogové dodržují hygienická opatření dle aktuálního Nařízení vlády.

kroužky, zájmová činnost – přerušení činnosti

noviny

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

dovolte, abychom Vám tímto poděkovali za spolupráci v současné nelehké době, jen s Vaší podporou může současné distanční vzdělávání fungovat. Vzhledem k přetrvávajícímu nouzovému stavu se prezenční třídní schůzky (společné či konzultační) dne 11. 11. 2020 nekonají a budou přesunuty na případný jiný termín. Se všemi pedagogy školy je možno v případě potřeby si domluvit individuální konzultace distanční formou (telefon, email, teams apod.) v průběhu distanční výuky kdykoliv. Pravidla distanční výuky připomínáme –> ZDE.

Další aktuální informace uvádíme zde:

1. 11. 11. 2020 se měly konat volby do Školské rady, rozhodnutím MŠMT došlo k prodloužení funkčního období Radě současné, informace MŠMT uvádíme –>
VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY SE V PŮVODNÍM TERMÍNU 11. 11. 2020 NEKONAJÍ.
2. Hodnocení práce žáků za 1. čtvrtletí školního roku 2020/2021: žáci 1. stupně obdrží od třídních učitelů souhrnné hodnocení práce za 1. čtvrtletí prostřednictvím zprávy ve škole online. Žáci 2. stupně jsou hodnoceni v předmětech, ve kterých probíhala synchronní online výuka.
3. Plánované vyhlášení volných dní na 21. 12. a 22. 12. 2020 se ruší, bude probíhat prezenční či distanční výuka.

4. Odkazy na vhodné zdroje, kde se mohou učitelé nebo rodiče inspirovat, jak mluvit s dětmi o coronaviru –> ZDE

5. Doporučení  Národního úřadu pro kybernetickou  a informační bezpečnost, nejen pro rodiče:

BEZPEČNĚ V KYBERPROSTORU

hrejte bezpečně – DOPORUČENÍ PRO RODIČE

sledujte, co děti sledují – DOPORUČENÍ PRO RODIČE

(pro žáky 3., 6. a 7. ročníku proběhnou v rámci projektu původně plánované vrstevnické semináře na toto téma online formou)

6. Škola má stále k dispozici k zapůjčení notebooky pro distanční vzdělávání. Od telefonního operátora také datové SIM k využití pro distanční výuku zdarma. V případě zájmu se prosím obracejte na kopecky@lupacovka.cz

7. Také školní družina připravila pro žáky 1. až 4. ročníku  1 – 2 x týdně online setkání (pondělí – čtvrtek 13:30 – 15:00). Odkazy na připojení dostali žáci a žákyně od svých třídních učitelek. VZHLEDEM K NÁSTUPU ŽÁKŮ DO ŠKOLY SE POSLEDNÍ ONLINE SETKÁNÍ KONÁ 16. 11. 2020.

8. Školní jídelna: i nadále platí možnost distančních žáků stravovat se ve školní jídelně. Od 18. 11. 2020 dochází k těmto změnám:

Výdej se uskuteční od 13:15 do 13:45 hodin. Další důležitou změnou je pokyn MŠMT ze dne 12. 11. 2020, který zakazuje distančním žákům konzumaci oběda ve školní jídelně. Distančním žákům bude oběd vydán po odčipnutí u výdejního okénka v jednorázových jídlonosičích a strávník si ho odnese ve své tašce z budovy školy. Jídlonosiče na hlavní jídlo a polévku pořídí škola ze svých finančních prostředků. Přihlášení obědů pro nové zájemce je možné do pondělí 16. 11. 2020 do 12:00 hodin.

Jakékoliv dotazy na telefonu 777 477 984 (pí Holá, Marková) nebo na e-mailu: hola@lupacovka.cz.

9. Testování scio: 6. ročník – bude dokončeno v náhradním termínu, 9. ročník – bude stanoven náhradní termín

10. Vědomostní soutěže:

Konkrétní informace jsou k dispozici pouze pro

matematickou olympiádu – 5. až 9. ročník

fyzikální olympiádu pro 8. (kategorie F) a 9. ročník (kategorie E)

dějepisná olympiáda – pro žáky 8. a 9. ročníku – školní kolo proběhlo dne 24. 11. 2020 od 14:00 – 15:30 distanční formou

 

 

11. Pomoc s distanční výukou nabízí také: DDM ULITA

a MHMP – pomocskolam.cz

a další organizace

12. Pomocník pro rodiny s dětmi při společném trávení času a vzdělávání doma

SPOLU DOMA

Děkujeme za pozornost a spolupráci a přejeme do dalších dnů pevné nervy i zdraví.

 

děti

Vážení rodiče, zákonní zástupci, příznivci školy, dovolte, abychom Vám poděkovali za návštěvu školy při již tradičním Dni otevřených dveří. Velmi nás těší Váš zájem, celkem bylo registrováno téměř 120 návštěvníků. Věříme, že ukázky práce pedagogů, výstupy žáků a atmosféra školy ve Vás zanechaly dobrý dojem, že se rozhodnete pro naši školu a opět Vás přivítáme na zápisech do 1. ročníku, které se konají 14. a 15. dubna 2020.

dětiděti-2