V novém, obsáhlejším, čísle Školního zpravodaje představujeme nejrůznější říjnové aktivity žáků a pedagogů ve školní budově i mimo ni.

zpravodaj_říjen 2018