Žákovská redakční rada Školního zpravodaje v čele s paní učitelkou Rovnou vydala listopadové číslo, kde se opět dočtete o některých zajímavých akcích pořádaných naší školou.

zpravodaj_listopad 2018