V pondělí 21.1. se třída 6.A zúčastnila dílny s názvem „Jdeme do divadla!“. Cílem bylo zjistit, jaké chování nám vadí v divadle a jaké chování bychom naopak uvítali.

Žáci si nejdříve vylosovali, do jaké skupiny patří – správňáci nebo rošťáci. Podle zaměření své skupiny pak společně vymysleli příklady slušného nebo neslušného chování. Jedna skupina dané chování předvedla a druhá hádala, co ukázka obsahovala.

Postupně jsme prošli prostor šaten, hlediště a podívali jsme se až pod strop na galerii. V každém prostoru se skupiny vyměnily a opět předváděly příklady správného a špatného chování v dané situaci (příchod do šatny, usazování na místa před představením, sledování představení).

Na závěr proběhlo shrnutí všeho, co bylo k vidění a žáci se mohli vyjádřit k otázkám lektorek (Co si myslíš o tom, když jde někdo do divadla v teplákách? Vadí ti, když se během představení nějaký divák směje?).

Celý program probíhal v nádherných prostorách Stavovského divadla, což dětem umožnilo víc se vcítit do své role a uvědomit si, jak může být chování některých lidí bezohledné nebo naopak zdvořilé. Děkujeme za možnost se dílny zúčastnit a těšíme se na představení Kytice, kde si všechny nabyté znalosti vyzkoušíme v praxi.