V posledním čísle školního zpravodaje roku 2018 se můžete seznámit s nejzajímavějšími událostmi a projekty z měsíce prosince, které se konaly ve školní budově i mimo ni.

zpravodaj_prosinec 2018