Vzhledem k jarním prázdninám poněkud později přinášíme lednové číslo Školního zpravodaje. Žákovská redakční rada příspěvky pravidelně zpracovává na hodinách typografie s paní učitelkou Rovnou.

zpravodaj leden 2019