V rámci hodin konverzace žáci zpracovávali projekt o Francii a o tom, co je pro ni typické. Zjistili jsme, že existuje mnoho oblastí, kde tato země zanechala nějakou stopu. Nejčastěji jsme samozřejmě narazili na módu a gastronomii, ale i řadu osobností ze světa kultury.

Celý projekt začal tím, že žáci vytvořili myšlenkovou mapu se vším, co je v souvislosti s Francií napadlo. Jejich nápady jsme pak roztřídili do určitých oblastí a sami pak zpracovávali plakát. Ten pak prezentovali před třídou. Cílem našeho projektu bylo mimo jiné naučit se správně vyslovovat názvy francouzských značek, což se povedlo.

Na fotografie prací žáků se podívejte níže.