Ve čtvrtek 25. 4. jsme ve škole přivítali vzácnou návštěvu – v doprovodu koordinátora sítě škol přidružených k UNESCO z České republiky pana Petra Čápa k nám zavítala paní Ann Beatty, národní koordinátorka Sítě přidružených škol UNESCO ve Velké Británii. Protože je naše škola již několik let členem tohoto významného sdružení, jsme rádi, že si ke sdílení zkušeností vybrali právě ZŠ Lupáčova. Vzácnou návštěvu jsme provedli školní budovou, nechali ji nahlédnout do výuky dvou skupin angličtiny v 8. ročníku a poté jsme jí představili všechny projekty a další aktivity, jimiž naplňujeme status školy přidružené ke školám UNESCO. V závěru setkání jsme hovořili o tématech, která mají být do mezinárodních aktivit škol začleněna v tomto školním roce.