Ve čtvrtek 18. dubna se již pojedenácté sešel pedagogický sbor ZŠ Lupáčova na konferenci Nejen za katedrou. Tato odborná setkání pořádá každoročně vedení školy a zve na ně i zástupce zřizovatele MČ Praha 3 a rodičovskou veřejnost. Tematika příspěvků byla i letos velmi pestrá, během tří hodin jsme se dozvěděli o náplni činnosti Klubu nadaných žáků, který ve škole vznikl ve spolupráci se společností Mensa ČR, o aktuální situaci a návrzích týkajících se vzdělávání žáků – cizinců v českém jazyce, o nárocích kladených na práci třídních učitelů, o možnostech využití ICT techniky a nových aplikací ve výuce nejen informatických předmětů, byli jsme seznámeni s přípravami na návštěvu žáků 8. ročníku v italské partnerské škole v rámci projektu Erasmus+, s prvky moderní výuky, které využívají ve třídách kolegyně z 1. stupně, s průběhem sportovních kurzů na 2. stupni a také s různorodými aktivitami školní družiny. Tuto tradiční interní konferenci považujeme za efektivní prostředek sdílení zkušeností mezi pedagogy naší školy.