Měsíčník Školní zpravodaj vycházející od září roku 2016 pravidelně seznamuje veřejnost s aktivitami žáků a učitelů v ZŠ Lupáčova. Jeho nové číslo je ohlédnutím za akcemi pořádanými v měsíci březnu.

zpravodaj_březen 2019