I během školního roku 2018/2019 se naši žáci účastní soutěží a olympiád v jednotlivých vyučovacích předmětech, které organizuje pod záštitou MŠMT DDM Praha 3 Ulita. Níže uvádíme přehled umístění žáků ZŠ Lupáčova v obvodních a krajských kolech těchto soutěží:

Dějepisná olympiáda: 7. místo L. Hlavatý, 9. místo E. Pechová

Matematická olympiáda – kategorie Z5: 2. místo R. Sovová, 4.-6. místo O. Marek, kategorie Z9: 6. místo Y. Panchenko

Olympiáda v německém jazyce – kategorie I.A: 1. místo L. Pekárková, 2. místo K. Farová, kategorie II.A: 1. místo K. Šipanová, 2. místo O. Fiedler, krajské kolo – kategorie II.A: 4. místo K. Šipanová

Olympiáda v anglickém jazyce – kategorie I.A: 1. místo Yang Yijia, 3. místo O. Sova, kategorie II.A: 1. místo Y. Panchenko, 2. místo M. Kovář, krajské kolo – kategorie II.A: 4. místo Y. Panchenko

Soutěž Prahy a Středočeského kraje v anglickém jazyce pro 5. ročník: 2. a 4. místo

Zeměpisná olympiáda – kategorie A: 1. místo M. Pšenička, kategorie B: 10. místo V. Dolistová, kategorie C: 3. místo A Voborníková, krajské kolo – kategorie A: 8. místo M. Pšenička

Biologická olympiáda – kategorie C: 4. místo N. Kalivodová, kategorie D: 4. místo T. Fornůsková

Všem žákům, kteří vzorně reprezentovali naši školu, blahopřejeme!