I během školního roku 2018/2019 se naši žáci účastní soutěží a olympiád v jednotlivých vyučovacích předmětech, které organizuje pod záštitou MŠMT DDM Praha 3 Ulita. Níže uvádíme přehled umístění žáků ZŠ Lupáčova v obvodních a krajských kolech těchto soutěží:

Dějepisná olympiáda: 7. místo L. Hlavatý, 9. místo E. Pechová

Matematická olympiáda – kategorie Z5: 2. místo R. Sovová, 4.-6. místo O. Marek, kategorie Z9: 6. místo Y. Panchenko

Olympiáda v německém jazyce – kategorie I.A: 1. místo L. Pekárková, 2. místo K. Farová, kategorie II.A: 1. místo K. Šipanová, 2. místo O. Fiedler, krajské kolo – kategorie II.A: 4. místo K. Šipanová

Olympiáda v anglickém jazyce – kategorie I.A: 1. místo Yang Yijia, 3. místo O. Sova, kategorie II.A: 1. místo Y. Panchenko, 2. místo M. Kovář, krajské kolo – kategorie II.A: 4. místo Y. Panchenko

Soutěž Prahy a Středočeského kraje v anglickém jazyce pro 5. ročník: 2. a 4. místo

Zeměpisná olympiáda – kategorie A: 1. místo M. Pšenička, kategorie B: 10. místo V. Dolistová, kategorie C: 3. místo A Voborníková, krajské kolo – kategorie A: 8. místo M. Pšenička

Biologická olympiáda – kategorie C: 4. místo N. Kalivodová, kategorie D: 4. místo T. Fornůsková

Všem žákům, kteří vzorně reprezentovali naši školu, blahopřejeme!

V říjnu 2018 proběhlo SCIO testování žáků VI. ABC v českém jazyce, matematice a obecných studijných předpokladech (OSP). Dosaženými výsledky jsme předstihli v českém jazyce i matematice kolem 80% zúčastněných škol. S výsledky bude škola a jednotliví vyučující dále pracovat a věnovat se problematickým oblastem a jevům. Každý žák, který se testování účastnil, má možnost se po přihlášení na webu sciodat.cz detailně seznámit se svými výsledky, a to i v porovnání s dalšími žáky. Podrobnější informace jsou uvedeny v PŘÍLOZE

V uplynulém měsíci se konala obvodní soutěž mladších a starších žáků a žákyň ve stolním tenisu. V konkurenci ostatních základních škol zaznamenala naše družstva mimořádné úspěchy: V kategorii mladších žákyň obsadilo družstvo ve složení Nichols, Nováková A. a Fornůsková pěkné 3. místo, starší žákyně Holečková, Šipanová a Dohnalová ve své kategorii dokonce zvítězily! Úspěšní byli i chlapci – družstvo starších žáků v sestavě Kodídek, Fidler a bratři Vlasákovi skončilo na pěkném 4. místě a mladší žáci Klein, Jaroš, Sochor a Tomaštík si vybojovali vítězství! Všem našim reprezentantům a reprezentantkám blahopřejeme!

V první polovině května proběhlo obvodní kolo 50. ročníku atletických závodů školních družstev Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou 2018. Chlapci a děvčata ze 6. a 7. ročníku se utkali v běhu na 60 m,  na 600 nebo 1000 m, ve skoku vysokém, skoku dalekém, hodu míčkem a běžecké štafetě na 4 x 60 m. Starší závodníci a závodnice běželi tratě 1500 a 800 m a hod míčkem vyměnili za vrh koulí. Starší žáci obsadili 6. místo, starší žákyně 5. místo. Družstvo mladších žáků vybojovalo pěkné 5. místo a mladší dívky (Ž. Pleskotová, T. Čechová, T. Žerníčková, V. Dolistová, A. Hofmanová, A. Lochmanová, J. Reimerová, N. Dostálová, A. Dejmková a K. Klecanová) stanuly k naší velké radosti na stříbrné příčce! V konkurenci ostatních škol z Prahy 3 obstála všechna družstva se ctí a výborně reprezentovala naši školu, za což jim děkujeme!

V jarním termínu proběhlo testování společnosti SCIO z anglického jazyka ve třídách V. ABC a VIII. AB. Výsledky za školu uvádíme ZDE. Předpokládaným výstupem v 5. ročníku je úroveň A 1, které dosáhlo 85% testovaných žáků. Předpokládaným výstupem v 9. ročníku je úroveň A2, které již nyní v 8. ročníku dosáhlo (nebo bylo lepších) téměř 80% testovaných žáků.

Dne 12.února 2018 se konalo v DDM Praha 3 obvodní kolo konverzační soutěže v německém jazyce, do kterého postoupili vždy 2 nejúspěšnější žáci z kola školního.

Soutěžilo se ve dvou kategoriích. V kategorii IA, do které spadají žáci 6.-7. ročníku, na 1. místě  skončil Matěj Zámečník ( 7.B) a na 2. místě Yijia Yang (6.B).

V kategorii starších žáků – II B-  zvítězila Vendula Cibulková (9.A) a 2. místo obsadila Eliška Klecanová (9.B).

Vítězka obvodního kola, Vendula Cibulková, postupuje do kola krajského.

Všem zúčastněným patří velká gratulace a Vendy držíme palce v další soutěži.

Během měsíce ledna 2018 se konala obvodní kola několika předmětových vědomostních soutěží. Žákyně a žáci naší školy dosáhli výborných výsledků:

V obvodním kole Dějepisné olympiády získala vynikající 3. místo Cathy Bokondas z IX. B.

V obvodním kole Matematické olympiády kategorie pro 5. ročník na děleném 2. – 5. místě skončila Agáta Poláčková (V. B), na děleném 6. – 9. místě pak Nail Imenov (V. C) a Michael Pšenička (V. B).

V obvodním kole Olympiády z českého jazyka  nádherného 3. místa dosáhla Jana Němcová z IX. B.

Podrobné výsledky najdete na webu organizátora obvodních kol vědomostních soutěží – DDM Ulita na tomto odkazu.

Všem účastníkům obvodních kol děkujeme za reprezentaci školy a vítězům gratulujeme!

Dne 21. 12. 2017 proběhlo finálové kolo soutěže KoduCup, kam se se svou hrou probojoval žák 5. třídy. Ve finálovém kole si vedl dokonce ještě lépe a obsadil ve své kategorii nádherné druhé místo.

Dne 13. 6. pokračovala soutěž škol Prahy 3 organizovaná Úřadem městské části Praha 3 O pohár starosty Hartiga. Výborného umístění dosáhli žákyně a žáci naší školy již v dubnu ve vědomostní části, která se konala v Paláci Flóra. Děti z 1. stupně tehdy obsadily pěkné 4. místo a jejich starší spolužáci dokonce zvítězili! Ve sportovním areálu Na Pražačce proběhla v minulém týdnu sportovní část této obvodní soutěže. Naše děti se utkaly s družstvy ostatních základních škol z Prahy 3 v plavání, běhu a skoku z místa. Protože jsme všichni drželi našim reprezentantům palce a protože máme ve škole hodně šikovných dětí, podařilo se jim ze sportovního klání přivézt pomyslnou zlatou a stříbrnou medaili! O ten cennější kov se tentokrát postarali žáci a žákyně z prvního stupně. V celkovém součtu bodů a umístění z vědomostní a sportovní části získala ZŠ Lupáčova nakonec stříbrnou příčku a příjemnou finanční odměnu, kterou účelně využijeme. Všem soutěžícím a pedagogům, kteří se soutěže zúčastnili, blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

IMG_1931IMG_1915

Podívejme se spolu na to, jak jsme v průběhu ledna a února tvořili své cestovatelské kousky, jak se ze vzpomínek na poslední prázdniny stalo výtvarné dílo, nebo jak jsme tvarovali ze svých snů o budoucích cestách nečekané 3D objekty.

Dvanáct nejlepších prací jednotlivců, dvojich i kolektivů (po)cestovalo zkusit štěstí do Lidic. Držíme prsty všem našim velkým umělcům!