pohár

Přestože školní rok probíhá nestandardně a žáci, jejich rodiče a pedagogové pracují v podmínkách distanční výuky, zaznamenali jsme i letos úspěchy našich žáků ve vědomostních soutěžích každoročně vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Všechna dosud uskutečněná kola probíhala online. Všem žákům, kteří se v těchto nelehkých podmínkách soutěží zúčastnili, děkujeme za vzornou reprezentaci školy a BLAHOPŘEJEME!

Dějepisná olympiáda: I. kategorie: okresní kolo 5., 4. a 1. místo, krajské kolo 5. místo

Zeměpisná olympiáda: kategorie A: okresní kolo 7., 5. a 4. místo, kategorie B: okresní kolo 10., 9. a 7. místo, kategorie C: okresní kolo 11., 9. a 2. místo, krajské kolo 8. místo

Fyzikální olympiáda: kategorie F: okresní kolo 3. a 1. místo, postup do krajského kola

Chemická olympiáda: kategorie D: okresní kolo 8., 4. a 3. místo, postup do krajského kola

Olympiáda v českém jazyce: I. kategorie: okresní kolo 5., 4. a 2. místo, postup do krajského kola

Matematická olympiáda: kategorie Z6: okresní kolo 5. místo, kategorie Z7: 7. místo, kategorie Z8: 8. – 11. místo

Interně jsme zorganizovali školní kola soutěží v anglickém a německém jazyce, vyšší kola byla vzhledem k epidemiologické situaci organizátory zrušena.

 

Kamila Kubrová

sova

Od počátku školního roku zaznamenali žáci naší školy několik významných úspěchů v obvodních kolech vědomostních soutěží a olympiád:

Olympiáda v českém jazyce: 1. a 3. místo

Konverzační soutěž v německém jazyce: kategorie IA – 1. a 2. místo, kategorie IIA – 1., 2. a 3. místo

Konverzační soutěž v anglickém jazyce: kategorie IA – 2. místo, kategorie IIA – 1. místo

Fyzikální olympiáda: kategorie F – 1. místo, kategorie G – 1. místo

Matematická olympiáda: kategorie Z5 – 3. – 5. místo a 8 úspěšných řešitelů, Kategorie Z9  – 7. místo

Zeměpisná olympiáda: kategorie B – 2. místo

Všem zúčastněným žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a postupujícím do krajských kol přejeme mnoho zdaru!

Obvodní kola dalších vědomostních soutěží ještě neproběhla, o jejich výsledcích budeme veřejnost na stránkách školy průběžně informovat.

 

pohár

Ve středu 22. ledna se konalo obvodní kolo Olympiády v českém jazyku. Je potěšitelné, že v konkurenci žáků všech základních škol a víceletých gymnázií Prahy 3 obsadila bronzovou příčku A. Voborníková ze třídy IX. C a zvítězila N. Hrbková z IX. A. Oběma žákyním blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

děti
Velká tělocvična hostila ve čtvrtek 19. 12. již podruhé vánoční turnaj žáků a žákyň 2. stupně ve stolním tenisu. Organizace se opět ujal pan učitel Šerf. Letošního ročníku se nakonec zúčastnilo rekordních 49 žáků, kteří byli rozděleni do 4 kategorií. To ve výsledku znamenalo, že se sehrálo téměř 150 utkání během dopoledne. Cenné kovy byly rozděleny následovně:
 
Kategorie starší dívky 
1. Nichols I.
2. Zelinková L.
3. Lipenská K. 
Kategorie mladší dívky
1. Šimonková M.
2. Jarolímová N.
3. Králová V.
Kategorie starší chlapci
1. Tomaštík P.
2. Rajnoch A.
3. Špachta V.
Kategorie mladší chlapci
1. Sochor D.
2. Klein D.
3. Vladyka O.
Všem účastníkům turnaje děkujeme za účast a blahopřejeme! 
stolní tenistělocvična
pohár

V uplynulých týdnech proběhla školní kola několika vědomostních soutěží a olympiád.

V jediné kategorii Dějepisné olympiády zvítězil P. Smělý, 2. místo obsadil M. Benterari a 3. místo J. Ormotsadze. Všichni tito žáci 9. ročníku postupují do obvodního kola.

Školní kolo Olympiády v českém jazyce mělo též jednu kategorii. Zvítězila N. Hrbková, následována A. Voborníkovou a K. Dohnalovou. I tyto žákyně jsou z 9. ročníku a postupují do obvodního kola.

Olympiáda v anglickém jazyce je rozdělena do dvou kategorií, skládá se z písemné a ústní části. V kategorii 6. a 7. ročníku exceloval F. Novotný, 2. příčku vybojovala J. Sevenová a bronzový stupínek obsadila N. Jelínková, všichni ze 7. ročníku. Kategorie 8. a 9. ročníku má vítězku K. Tumpachovou, stříbro získal M. Kovář a třetí místo patří V. Pokornému z 8. ročníku, který uspěl v konkurenci deváťáků. První dva žáci z každé kategorie postupují do obvodního kola.

Dvě kategorie má i konverzační soutěž v  německém jazyce. V kategorii 6. a 7. ročníku zvítězil O. Majkus, 2. místo obsadila K. Heidingerová a 3. místo M. Matiáš. První dva jmenovaní postupují do obvodního kola.V kategorii 8. a 9. ročníku došlo ke kuriózní situaci, kdy se na prvním místě se stejným počtem bodů ocitli hned tři soutěžící – K. Kropáčková, L. Pekárková a M. Žvachta. Všichni tři proto postupují do obvodního kola. Všem soutěžícím, nejen těm na předních příčkách, blahopřejeme a děkujeme za účast!

I během školního roku 2018/2019 se naši žáci účastní soutěží a olympiád v jednotlivých vyučovacích předmětech, které organizuje pod záštitou MŠMT DDM Praha 3 Ulita. Níže uvádíme přehled umístění žáků ZŠ Lupáčova v obvodních a krajských kolech těchto soutěží:

Dějepisná olympiáda: 7. místo L. Hlavatý, 9. místo E. Pechová

Matematická olympiáda – kategorie Z5: 2. místo R. Sovová, 4.-6. místo O. Marek, kategorie Z9: 6. místo Y. Panchenko

Olympiáda v německém jazyce – kategorie I.A: 1. místo L. Pekárková, 2. místo K. Farová, kategorie II.A: 1. místo K. Šipanová, 2. místo O. Fiedler, krajské kolo – kategorie II.A: 4. místo K. Šipanová

Olympiáda v anglickém jazyce – kategorie I.A: 1. místo Yang Yijia, 3. místo O. Sova, kategorie II.A: 1. místo Y. Panchenko, 2. místo M. Kovář, krajské kolo – kategorie II.A: 4. místo Y. Panchenko

Soutěž Prahy a Středočeského kraje v anglickém jazyce pro 5. ročník: 2. a 4. místo

Zeměpisná olympiáda – kategorie A: 1. místo M. Pšenička, kategorie B: 10. místo V. Dolistová, kategorie C: 3. místo A Voborníková, krajské kolo – kategorie A: 8. místo M. Pšenička

Biologická olympiáda – kategorie C: 4. místo N. Kalivodová, kategorie D: 4. místo T. Fornůsková

Všem žákům, kteří vzorně reprezentovali naši školu, blahopřejeme!

V uplynulém měsíci se konala obvodní soutěž mladších a starších žáků a žákyň ve stolním tenisu. V konkurenci ostatních základních škol zaznamenala naše družstva mimořádné úspěchy: V kategorii mladších žákyň obsadilo družstvo ve složení Nichols, Nováková A. a Fornůsková pěkné 3. místo, starší žákyně Holečková, Šipanová a Dohnalová ve své kategorii dokonce zvítězily! Úspěšní byli i chlapci – družstvo starších žáků v sestavě Kodídek, Fidler a bratři Vlasákovi skončilo na pěkném 4. místě a mladší žáci Klein, Jaroš, Sochor a Tomaštík si vybojovali vítězství! Všem našim reprezentantům a reprezentantkám blahopřejeme!

V první polovině května proběhlo obvodní kolo 50. ročníku atletických závodů školních družstev Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou 2018. Chlapci a děvčata ze 6. a 7. ročníku se utkali v běhu na 60 m,  na 600 nebo 1000 m, ve skoku vysokém, skoku dalekém, hodu míčkem a běžecké štafetě na 4 x 60 m. Starší závodníci a závodnice běželi tratě 1500 a 800 m a hod míčkem vyměnili za vrh koulí. Starší žáci obsadili 6. místo, starší žákyně 5. místo. Družstvo mladších žáků vybojovalo pěkné 5. místo a mladší dívky (Ž. Pleskotová, T. Čechová, T. Žerníčková, V. Dolistová, A. Hofmanová, A. Lochmanová, J. Reimerová, N. Dostálová, A. Dejmková a K. Klecanová) stanuly k naší velké radosti na stříbrné příčce! V konkurenci ostatních škol z Prahy 3 obstála všechna družstva se ctí a výborně reprezentovala naši školu, za což jim děkujeme!

Dne 12.února 2018 se konalo v DDM Praha 3 obvodní kolo konverzační soutěže v německém jazyce, do kterého postoupili vždy 2 nejúspěšnější žáci z kola školního.

Soutěžilo se ve dvou kategoriích. V kategorii IA, do které spadají žáci 6.-7. ročníku, na 1. místě  skončil Matěj Zámečník ( 7.B) a na 2. místě Yijia Yang (6.B).

V kategorii starších žáků – II B-  zvítězila Vendula Cibulková (9.A) a 2. místo obsadila Eliška Klecanová (9.B).

Vítězka obvodního kola, Vendula Cibulková, postupuje do kola krajského.

Všem zúčastněným patří velká gratulace a Vendy držíme palce v další soutěži.