pohár

Přestože školní rok probíhá nestandardně a žáci, jejich rodiče a pedagogové pracují v podmínkách distanční výuky, zaznamenali jsme i letos úspěchy našich žáků ve vědomostních soutěžích každoročně vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Všechna dosud uskutečněná kola probíhala online. Všem žákům, kteří se v těchto nelehkých podmínkách soutěží zúčastnili, děkujeme za vzornou reprezentaci školy a BLAHOPŘEJEME!

Dějepisná olympiáda: I. kategorie: okresní kolo 5., 4. a 1. místo, krajské kolo 5. místo

Zeměpisná olympiáda: kategorie A: okresní kolo 7., 5. a 4. místo, kategorie B: okresní kolo 10., 9. a 7. místo, kategorie C: okresní kolo 11., 9. a 2. místo, krajské kolo 8. místo

Fyzikální olympiáda: kategorie F: okresní kolo 3. a 1. místo, postup do krajského kola

Chemická olympiáda: kategorie D: okresní kolo 8., 4. a 3. místo, postup do krajského kola

Olympiáda v českém jazyce: I. kategorie: okresní kolo 5., 4. a 2. místo, postup do krajského kola

Matematická olympiáda: kategorie Z6: okresní kolo 5. místo, kategorie Z7: 7. místo, kategorie Z8: 8. – 11. místo

Interně jsme zorganizovali školní kola soutěží v anglickém a německém jazyce, vyšší kola byla vzhledem k epidemiologické situaci organizátory zrušena.

 

Kamila Kubrová

sova

Od počátku školního roku zaznamenali žáci naší školy několik významných úspěchů v obvodních kolech vědomostních soutěží a olympiád:

Olympiáda v českém jazyce: 1. a 3. místo

Konverzační soutěž v německém jazyce: kategorie IA – 1. a 2. místo, kategorie IIA – 1., 2. a 3. místo

Konverzační soutěž v anglickém jazyce: kategorie IA – 2. místo, kategorie IIA – 1. místo

Fyzikální olympiáda: kategorie F – 1. místo, kategorie G – 1. místo

Matematická olympiáda: kategorie Z5 – 3. – 5. místo a 8 úspěšných řešitelů, Kategorie Z9  – 7. místo

Zeměpisná olympiáda: kategorie B – 2. místo

Všem zúčastněným žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a postupujícím do krajských kol přejeme mnoho zdaru!

Obvodní kola dalších vědomostních soutěží ještě neproběhla, o jejich výsledcích budeme veřejnost na stránkách školy průběžně informovat.

 

pohár

Ve středu 22. ledna se konalo obvodní kolo Olympiády v českém jazyku. Je potěšitelné, že v konkurenci žáků všech základních škol a víceletých gymnázií Prahy 3 obsadila bronzovou příčku A. Voborníková ze třídy IX. C a zvítězila N. Hrbková z IX. A. Oběma žákyním blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

I během školního roku 2018/2019 se naši žáci účastní soutěží a olympiád v jednotlivých vyučovacích předmětech, které organizuje pod záštitou MŠMT DDM Praha 3 Ulita. Níže uvádíme přehled umístění žáků ZŠ Lupáčova v obvodních a krajských kolech těchto soutěží:

Dějepisná olympiáda: 7. místo L. Hlavatý, 9. místo E. Pechová

Matematická olympiáda – kategorie Z5: 2. místo R. Sovová, 4.-6. místo O. Marek, kategorie Z9: 6. místo Y. Panchenko

Olympiáda v německém jazyce – kategorie I.A: 1. místo L. Pekárková, 2. místo K. Farová, kategorie II.A: 1. místo K. Šipanová, 2. místo O. Fiedler, krajské kolo – kategorie II.A: 4. místo K. Šipanová

Olympiáda v anglickém jazyce – kategorie I.A: 1. místo Yang Yijia, 3. místo O. Sova, kategorie II.A: 1. místo Y. Panchenko, 2. místo M. Kovář, krajské kolo – kategorie II.A: 4. místo Y. Panchenko

Soutěž Prahy a Středočeského kraje v anglickém jazyce pro 5. ročník: 2. a 4. místo

Zeměpisná olympiáda – kategorie A: 1. místo M. Pšenička, kategorie B: 10. místo V. Dolistová, kategorie C: 3. místo A Voborníková, krajské kolo – kategorie A: 8. místo M. Pšenička

Biologická olympiáda – kategorie C: 4. místo N. Kalivodová, kategorie D: 4. místo T. Fornůsková

Všem žákům, kteří vzorně reprezentovali naši školu, blahopřejeme!

V uplynulém měsíci se konala obvodní soutěž mladších a starších žáků a žákyň ve stolním tenisu. V konkurenci ostatních základních škol zaznamenala naše družstva mimořádné úspěchy: V kategorii mladších žákyň obsadilo družstvo ve složení Nichols, Nováková A. a Fornůsková pěkné 3. místo, starší žákyně Holečková, Šipanová a Dohnalová ve své kategorii dokonce zvítězily! Úspěšní byli i chlapci – družstvo starších žáků v sestavě Kodídek, Fidler a bratři Vlasákovi skončilo na pěkném 4. místě a mladší žáci Klein, Jaroš, Sochor a Tomaštík si vybojovali vítězství! Všem našim reprezentantům a reprezentantkám blahopřejeme!

V první polovině května proběhlo obvodní kolo 50. ročníku atletických závodů školních družstev Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou 2018. Chlapci a děvčata ze 6. a 7. ročníku se utkali v běhu na 60 m,  na 600 nebo 1000 m, ve skoku vysokém, skoku dalekém, hodu míčkem a běžecké štafetě na 4 x 60 m. Starší závodníci a závodnice běželi tratě 1500 a 800 m a hod míčkem vyměnili za vrh koulí. Starší žáci obsadili 6. místo, starší žákyně 5. místo. Družstvo mladších žáků vybojovalo pěkné 5. místo a mladší dívky (Ž. Pleskotová, T. Čechová, T. Žerníčková, V. Dolistová, A. Hofmanová, A. Lochmanová, J. Reimerová, N. Dostálová, A. Dejmková a K. Klecanová) stanuly k naší velké radosti na stříbrné příčce! V konkurenci ostatních škol z Prahy 3 obstála všechna družstva se ctí a výborně reprezentovala naši školu, za což jim děkujeme!

Dne 12.února 2018 se konalo v DDM Praha 3 obvodní kolo konverzační soutěže v německém jazyce, do kterého postoupili vždy 2 nejúspěšnější žáci z kola školního.

Soutěžilo se ve dvou kategoriích. V kategorii IA, do které spadají žáci 6.-7. ročníku, na 1. místě  skončil Matěj Zámečník ( 7.B) a na 2. místě Yijia Yang (6.B).

V kategorii starších žáků – II B-  zvítězila Vendula Cibulková (9.A) a 2. místo obsadila Eliška Klecanová (9.B).

Vítězka obvodního kola, Vendula Cibulková, postupuje do kola krajského.

Všem zúčastněným patří velká gratulace a Vendy držíme palce v další soutěži.