Ve čtvrtek 9. 5. prožili všichni žáci 1. stupně projektový den se složkami Integrovaného záchranného systému. V průběhu dopoledne třídy s třídními učitelkami navštívily několik tematicky zaměřených stanovišť v budově školy i v jejím okolí. Žáci viděli ukázku výcviku služebních psů, vyzkoušeli ochranné prostředky hasičů a důkladně si prohlédli jejich zásahové vozidlo, prověřili své vědomosti z dopravní výchovy, dozvěděli se podrobnosti o práci Policie České republiky a Vojenské policie, seznámili se se základními postupy první pomoci a pravidly chování za mimořádných událostí. Mohli si zblízka prohlédnout a vyzkoušet prostředky a pomůcky, které zaměstnanci jednotlivých složek IZS používají při své práci.