Školní zpravodaj přináší informace o některých dubnových akcích a aktivitách v ZŠ Lupáčova.

zpravodaj_duben 2019