12. června 2019 se ve společenském sále Střední odborné školy Jarov uskutečnil společenský večer, který především pro rodiče žáků uspořádalo vedení školy ve spolupráci s Unií rodičů. Již v první polovině školního roku vznikl nápad nastudovat divadelní představení Odysseova dobrodružství, na jehož realizaci se mohou podílet všichni podle svých možností a zájmů. Pozvánku vyrobil žák 9. ročníku, některé třídy vytvářely kulisy a rekvizity, jiné nacvičovaly pod vedením pedagogů skupinové a individuální role, vlastní hudbu nabídl začínající hudební skladatel též z řad našich žáků, k přípravám se připojil i dramatický a taneční kroužek. Počet účinkujících se nakonec ustálil na čísle 240! Úlohy režisérky se ujala paní učitelka Zamrazilová, která Odysseův příběh pojala velice moderně a netradičně, s vtipem a nadsázkou. Potěšující pro všechny, kteří večer připravovali, byl fakt, že sál byl publikem zaplněn na 100% kapacity, hosté se dobře bavili a Odysseus po mnohých útrapách nakonec doplul na pevninu do náruče krásné Pénelopé. Děkujeme všem hostům, kteří se na představení přišli podívat, a samozřejmě pedagogům a žákům za úsilí, jež do přípravy slavnostního večera vložili.