Dne 13. 11. 2019 se konalo jednání Rodičovské unie:

  1. projednání organizace Jarmarku 12. 12. 2019: RU přijímá záštitu na Jarmarkem; projednána a odhlasována změna při nakládání s příjmy při Jarmarku (část na charitativní účely – předána RU, část pro třídu – spravuje zástupce RU ve spolupráci s třídními učiteli).
  2. Seznámení s tokem příjmů RU.
  3. Informace školy jsou k dispozici ZDE

Dne 11. 9. 2019 se konalo jednání Hlavního výboru Rodičovské unie. Informace školy přikládáme ZDE.

12. června 2019 se ve společenském sále Střední odborné školy Jarov uskutečnil společenský večer, který především pro rodiče žáků uspořádalo vedení školy ve spolupráci s Unií rodičů. Již v první polovině školního roku vznikl nápad nastudovat divadelní představení Odysseova dobrodružství, na jehož realizaci se mohou podílet všichni podle svých možností a zájmů. Pozvánku vyrobil žák 9. ročníku, některé třídy vytvářely kulisy a rekvizity, jiné nacvičovaly pod vedením pedagogů skupinové a individuální role, vlastní hudbu nabídl začínající hudební skladatel též z řad našich žáků, k přípravám se připojil i dramatický a taneční kroužek. Počet účinkujících se nakonec ustálil na čísle 240! Úlohy režisérky se ujala paní učitelka Zamrazilová, která Odysseův příběh pojala velice moderně a netradičně, s vtipem a nadsázkou. Potěšující pro všechny, kteří večer připravovali, byl fakt, že sál byl publikem zaplněn na 100% kapacity, hosté se dobře bavili a Odysseus po mnohých útrapách nakonec doplul na pevninu do náruče krásné Pénelopé. Děkujeme všem hostům, kteří se na představení přišli podívat, a samozřejmě pedagogům a žákům za úsilí, jež do přípravy slavnostního večera vložili.

Informace školy pro jednání Rodičovské unie uvádíme ZDE.

Na dotaz týkající se umisťování žáků 5. ročníku do družiny odkazujeme na podrobné informace o Přihlašování do školní družiny ZDE.

 

 

Dne 8. 1. 2019 se konala další schůzka zástupců tříd v Rodičovské unii. Unie schválila převzetí záštity nad Společenským večerem (divadelní představení), který se bude konat – ZMĚNA TERMÍNU NA 12. 6. 2019 od 18:00. Informace školy naleznete ZDE

Dne 14. 11. 2018 se konala další schůzka zástupců tříd v Rodičovské unii.

Unie schválila převzetí záštity nad Vánočním jarmarkem, který se bude konat 13. 12. 2018.

Informace školy naleznete ZDE

Informace z jednání Valné hromady Rodičovské unie naleznete ZDE.

Dne 5. 6. 2018 se konala schůzka zástupců tříd v Rodičovské unii. Informace týkající se Klubu nadaných dětí a kontakt na lektorku uvádíme ZDE.

Informace školy naleznete ZDE.

Informace školy naleznete ZDE.

Informace ke změnám cen obědů a další aktivity školní jídelny naleznete ZDE.

V příloze jsou uloženy informace školy. informace školy

ZŠ Lupáčova se od 2.pololetí stane partnerskou školou Mensy. Na škole bude pro zájemce 1x za 2 roky probíhat testování IQ dle standardů Mensy, které bude zpoplatněno částkou 150,- za účastníka. Pro zájemce z řad dětí, které dosáhnou nadprůměrných výsledků, bude otevřen Klub nadaných dětí ZŠ Lupáčova. Klub plánuje zahájení činnosti na únor/březen 2018. První testování proběhne 26. 1. 2018.
Náplní Klubu nadaných dětí bude zejména možnost setkání s intelektovými vrstevníky. Děti budou pracovat s materiály Mensy – hrát hry i řešit úlohy individuálně, klub 1x za měsíc navštíví odborník (např.průvodce z hvězdárny na Petříně). Klub nebude placený, bude otevřen všem, kdo vykazují mimořádné nadání.

Více o činnosti již zavedených Klubů nadaných dětí zde http://deti.mensa.cz/index.php?pg=knd