Dne 23. 11. 2022 se konalo jednání hlavního výboru Rodičovské unie. Informace školy uvádíme –>ZDE<–

Hlavní výbor RU odsouhlasil možnost využití daru na zakoupení permanentky do ZOO pro žáky školy.

Hlavní výbor jednal o zapojení do organizace Vánočního jarmarku, který se koná dne 14. 12. 2022 od 15 do 17 hodin.

Dne 6. 9. 2022 se od 17:00 konalo jednání hlavního výboru RU. Informace školy uvádíme –>ZDE<–

Rodičovská unie upozorňuje na nový email ur.lupacovka@email.cz

Výbor také mj. odsouhlasil výši příspěvku RU 400,- Kč (bilingvní třída 1000,- Kč), který bude vybírán na třídních schůzkách 13. 9. 2022 od 18:00 hodin.

Valná hromada Rodičovské unie se koná také dne 13. 9. 2022, a to od 17:00 hodin.

Dne 20. 4. 2022 se od 17:00 konalo jednání hlavního výboru RU. Informace školy uvádíme –>ZDE<–

Výbor mj. řešil otázky mimoškolních akcí a výjezdů, současnou situaci v souvislosti s konfliktem na Ukrajině a problematiku pedikulózy na 1. stupni ZŠ.

Dne 8. 9. 2020 se konalo jednání Hlavního výboru Rodičovské unie:

1. v úvodu byl jednohlasně schválen návrh na vedení jednání bez roušek

2. schválena výše příspěvku zákonných zástupců Rodičovské unii 250 Kč

3. Příspěvek Rodičovské unii je možno uhradit:

– v hotovosti zástupci rodičovské unie ve třídě

– zasláním na účet RU  290394369/0800

 Zpráva pro příjemce:  třída + jméno dítěte

 

– předáním třídní učitelce/třídnímu učiteli

4. Termín Valné hromady Rodičovské unie je 15. 9. 2020 v 17:00 hodin v jídelně školy

Informace školy uvádíme ZDE

Dne 13. 11. 2019 se konalo jednání Rodičovské unie:

  1. projednání organizace Jarmarku 12. 12. 2019: RU přijímá záštitu na Jarmarkem; projednána a odhlasována změna při nakládání s příjmy při Jarmarku (část na charitativní účely – předána RU, část pro třídu – spravuje zástupce RU ve spolupráci s třídními učiteli).
  2. Seznámení s tokem příjmů RU.
  3. Informace školy jsou k dispozici ZDE