Dne 20. 4. 2022 se od 17:00 konalo jednání hlavního výboru RU. Informace školy uvádíme –>ZDE<–

Výbor mj. řešil otázky mimoškolních akcí a výjezdů, současnou situaci v souvislosti s konfliktem na Ukrajině a problematiku pedikulózy na 1. stupni ZŠ.

Dne 8. 9. 2020 se konalo jednání Hlavního výboru Rodičovské unie:

1. v úvodu byl jednohlasně schválen návrh na vedení jednání bez roušek

2. schválena výše příspěvku zákonných zástupců Rodičovské unii 250 Kč

3. Příspěvek Rodičovské unii je možno uhradit:

– v hotovosti zástupci rodičovské unie ve třídě

– zasláním na účet RU  290394369/0800

 Zpráva pro příjemce:  třída + jméno dítěte

 

– předáním třídní učitelce/třídnímu učiteli

4. Termín Valné hromady Rodičovské unie je 15. 9. 2020 v 17:00 hodin v jídelně školy

Informace školy uvádíme ZDE

Dne 13. 11. 2019 se konalo jednání Rodičovské unie:

  1. projednání organizace Jarmarku 12. 12. 2019: RU přijímá záštitu na Jarmarkem; projednána a odhlasována změna při nakládání s příjmy při Jarmarku (část na charitativní účely – předána RU, část pro třídu – spravuje zástupce RU ve spolupráci s třídními učiteli).
  2. Seznámení s tokem příjmů RU.
  3. Informace školy jsou k dispozici ZDE

12. června 2019 se ve společenském sále Střední odborné školy Jarov uskutečnil společenský večer, který především pro rodiče žáků uspořádalo vedení školy ve spolupráci s Unií rodičů. Již v první polovině školního roku vznikl nápad nastudovat divadelní představení Odysseova dobrodružství, na jehož realizaci se mohou podílet všichni podle svých možností a zájmů. Pozvánku vyrobil žák 9. ročníku, některé třídy vytvářely kulisy a rekvizity, jiné nacvičovaly pod vedením pedagogů skupinové a individuální role, vlastní hudbu nabídl začínající hudební skladatel též z řad našich žáků, k přípravám se připojil i dramatický a taneční kroužek. Počet účinkujících se nakonec ustálil na čísle 240! Úlohy režisérky se ujala paní učitelka Zamrazilová, která Odysseův příběh pojala velice moderně a netradičně, s vtipem a nadsázkou. Potěšující pro všechny, kteří večer připravovali, byl fakt, že sál byl publikem zaplněn na 100% kapacity, hosté se dobře bavili a Odysseus po mnohých útrapách nakonec doplul na pevninu do náruče krásné Pénelopé. Děkujeme všem hostům, kteří se na představení přišli podívat, a samozřejmě pedagogům a žákům za úsilí, jež do přípravy slavnostního večera vložili.