V příloze zveřejňuje redakční rada květnové vydání Školního zpravodaje.

zpravodaj květen 2019