děti

Ve středu 18. 9. uspořádala v budově školy společnost DEKRA pro žáky 6. a 7. ročníku Den bezpečnosti. Tato nadnárodní společnost se zabývá především bezpečností v silniční dopravě, testováním a certifikací bezpečnostních systémů a prvků, ale také osvětovou činností. Několik odborníků se věnovalo našim žákům celé dopoledne. Tříhodinový program začal pro každou skupinu teoretickou přednáškou o tom, jak mohou děti předcházet nebezpečným situacím v dopravě, jak se v silničním provozu chránit a třeba i pomoct při dopravní nehodě. V obou tělocvičnách bylo připraveno několik stanovišť, kde se žáci dozvěděli zajímavosti o ochranných prvcích a zádržných systémech v automobilech, se speciálními brýlemi si vyzkoušeli, jak se změní reakce lidí pod vlivem alkoholu a návykových látek, s lékařkou zdravotnické záchranné služby si zopakovali postupy při první pomoci, a dokonce si zajezdili na hoverboardu či elektrické koloběžce. Věříme, že vědomosti, které děti během programu získaly, využijí pro ochranu svého zdraví i v životě.

tělocvičnaresuscitaceprojekce