čtenář

Vážení učitelé, zákonní zástupci žáků, milí žáci a příznivci školy,

také ve školním roce 2019/2020 budeme pravidelně každý měsíc zpracovávat zajímavosti ze života ve škole i mimo ni a zveřejňovat je ve Školním zpravodaji. Právě vychází jeho první, zářijové číslo!

zpravodaj_září 2019