děti

V září se třída 7.A zúčastnila dvou akcí.

Hned na začátku školního roku připravila organizace Dekra program Jedu s přehledem. Program měl dvě hlavní části. První část tvořila přednáška o bezpečném chování dětí jako účastníků provozu. Druhá část byla více praktická. Žáci byli rozděleni na několik skupin a střídali se na různých stanovištích, kde si např. vyzkoušeli první pomoc nebo zvláštní brýle, které simulovaly stav po požití různých návykových látek.

Další společnou akcí byla návštěva výstavy Hry a hlavolamy, která měla také několik částí. První z nich byl hlavolamový workshop, kde si žáci mohli vše sami vyzkoušet. Druhou část tvořilo volné hraní v herně za pomoci lektorů, kteří dětem vždy vysvětlili základní pravidla. Poslední část tvořila přednáška o hlavolamech.