Dne 13. 11. 2019 se konalo jednání Rodičovské unie:

  1. projednání organizace Jarmarku 12. 12. 2019: RU přijímá záštitu na Jarmarkem; projednána a odhlasována změna při nakládání s příjmy při Jarmarku (část na charitativní účely – předána RU, část pro třídu – spravuje zástupce RU ve spolupráci s třídními učiteli).
  2. Seznámení s tokem příjmů RU.
  3. Informace školy jsou k dispozici ZDE