Vážení rodiče, zákonní zástupci, příznivci školy, dovolte, abychom Vás pozvali na již tradiční Den otevřených dveří, který se koná 22. 1. 2020. Máte možnost prohlédnout si školu (v 16:00 hodin), navštívit výuku (v době mezi 8:00 – 11:40), zúčastnit se besedy s vedením a učiteli školy (v 15:00 hodin) a získat tak podrobné a ucelené informace o chodu a směřování naší školy.

Pro budoucí žáci 1. ročníku je v tento den připravena akce „Prvňáčkem již v lednu“ od 15:00 do 15:45 hodin.

Na den otevřených dveří se prosím registrujte ZDE.

Plakát PRVŇÁČKEM UŽ V LEDNU

Plakát ZÁPIS

A nyní informace pro rodiče budoucích žáků 1. ročníku ve školním roce 2020/2021:

23. 3. 2020 – 8. 4. 2020 mohou rodiče registrovat přihlášku k zápisu a rezervovat si den a hodinu zápisu – ve vrátnici školy. Odevzdají vyplněné dokumenty:

  • přihláška k základnímu vzdělávání
  • evidenční údaje žáka

Potřebné dokumenty naleznete ke stažení v přílohách tohoto článku.

Zápis probíhá 14. 4. 2020(úterý) a 15. 4. 2020 (středa) v době od 14:00 do 18:00 hodin.

Náhradní zápis pro děti nemocné (potvrzení od lékaře) se koná dne 27. 4. 2020 od 14:00 do 16:00.

Zahájení povinné školní docházky:
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Odklad povinné školní docházky
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena:

  1. doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení,
  2. doporučujícím posouzením odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Vzor žádosti o odklad naleznete v příloze tohoto článku.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Zápis nešestiletých žáků je možný při splnění následujících podmínek:
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte:
– narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení,
– narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře,
která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Obecná ustanovení a časté otázky k zápisu najdete v přílohách:

Přihláška k základnímu vzdělávání

Evidenční údaje žáka

Žádost o odklad povinné školní docházky

Obecná pravidla a časté otázky

KRITÉRIA ZÁPISU DO ZŠ LUPÁČOVA

Desatero pro rodiče budoucích prvňáčků

Informace k zápisu MŠMT

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *