děti

V roce 2019, tedy i ve školním roce 2019/2020 pokračuje projekt S kamarády proti kyberšikaně, jehož garantem Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI) a který byl opět podpořen MČ Praha 3. Podstatou projektu je zapojení vrstevníků do preventivních aktivit školy. Starší spolužačky – ambasadorky po proškolení zástupcem NCBI navštěvují v rámci přibližně dvouhodinových seminářů jednotlivé třídy. Během těchto seminářů upozorňují své mladší spolužáky na rizika spojená s kyberšikanou, sextingem, bezpečností na sociálních sítích.

Některé výsledky a vyhodnocení seminářů bude zveřejňujeme v této sekci webu, celkové hodnocení bude součástí závěrečné zprávy k celému projektu.

NCBI v rámci projektu vypracuje metodiku k tomuto problému, která bude k dispozici všem školám zřizovaným MČ Praha 3.

V roce 2019 se konalo dvouhodinové setkání s ambasadorkami celkem v 8 třídách, z toho 6 tříd  bylo z prvního stupně, 2 třídy ze druhého stupně.

Níže uvádíme některé výstupy z dotazníků, které po skončení setkání vyplňovali přítomní žáci:

grafy

Vybrané odpovědi z dotazníků:

Jak se bránit kyberšikaně 2019 – žáci 1. stupeň:

 • řeknu to rodičům, dospělému, někomu, paní učitelce, panu trenérovi
 • smažu si sociální sítě
 • řeknu to dospělému, kterého znám
 • nebudu reagovat, ignorovat ho, neodepisuji, nahlásím a nepíšu
 • nahlásím to na Policii
 • zavolám na Linku bezpečí
 • budu to řešit, abych se nedostala do problémů
 • zablokuji si ten kontakt na sociálních sítích

Jak se bránit kyberšikaně 2019 – žáci 2. stupeň:

 • řeknu to rodičům, někomu dospělému, učiteli, trenérovi
 • řeknu to někomu dospělému a zachovám chladnou hlavu, potom se může zavolat policie
 • nechám si důkazy, udělám screenshot
 • bloknu si ho
 • nebudu se bát to někomu říct