pohár

Ve středu 22. ledna se konalo obvodní kolo Olympiády v českém jazyku. Je potěšitelné, že v konkurenci žáků všech základních škol a víceletých gymnázií Prahy 3 obsadila bronzovou příčku A. Voborníková ze třídy IX. C a zvítězila N. Hrbková z IX. A. Oběma žákyním blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.