otazník

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci, milé žákyně, náš školní psycholog pan dr. Beroušek od 11. 5. 2020 bude opět přítomen ve škole v původních termínech, tzn. středa 9:00 – 13:00 + čtvrtek 7:30 – 12:00. Stále platí i možnost poskytování konzultací a psychické podpory prostřednictvím skype adresy:

psycholog-berousek@outlook.com
je možno nechat vzkaz. Samozřejmě že stále v platnosti je i email berousek@lupacovka.cz.
Ve výjimečných případech je možná návštěva rodiče v budově školy po vyplnění Čestného prohlášení o bezinfekčnosti (formulář ve vrátnici školy).